Socialdemokratiet går til valg på at ansætte 1000 flere sygeplejersker

Partiet vil bruge en halv milliard kroner på at ansætte flere sygeplejersker.

Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen går til valg på at ansætte 1000 flere sygeplejersker. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

Sundhedspersonalet på de danske sygehuse løber for stærkt. Det går ud over dem selv, arbejdsglæden, fagligheden og i sidste ende patienten.

Sådan lyder det fra Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, der nu går til valg på at ansætte 1000 nye sygeplejersker fordelt på landets sygehuse.

- Målet er klart. Der skal simpelthen være mere tid på de danske hospitaler, siger Mette Frederiksen og uddyber forslaget, der indgår som et centralt element i det sundhedsudspil, partiet vil præsentere om ”kort tid”.

- Det danske sundhedsvæsen er på mange måder effektivt og fungerer på mange stræk godt, men vi kan ikke blive ved med at presse vores læger, vores sygeplejersker og vores sosu'er. Derfor skal der simpelthen flere medarbejdere på de danske hospitaler, siger Mette Frederiksen.

Socialdemokratiet forventer, at forslaget om at ansætte 1000 flere sygeplejersker vil koste omkring af en halvmilliard kroner.

Pengene skal fordeles blandt regionerne, men Mette Frederiksen understreger, at finansieringen skal gå direkte til ansættelser.

- Det er helt og aldeles vigtigt, at pengene kommer ud og arbejde, der hvor patienterne er, vi har ikke behov for at bureaukratisere mere på sundhedsområdet tværtimod, siger Mette Frederiksen.

Flere sygeplejersker tilbage i faget

Ifølge en spørgeundersøgelse foretaget af Dansk Sygeplejeråd fra januar i år har tre ud af fire sygeplejersker inden for den seneste måned oplevet at være for få sygeplejersker på arbejde i forhold til arbejdsopgaverne.

Samtidig fremgår det, at langt størstedelen af de adspurgte vurderer, at underbemandingen har negative konsekvenser for kvaliteten af plejen og behandlingen.

Ifølge Socialdemokratiet er der klar sammenhæng mellem oplevelsen af dårlige arbejdsvilkår og behovet flere sygeplejersker.

- Det, vi ser lige nu, er simpelthen, at der er sygeplejersker, der holder op med at være sygeplejersker, fordi arbejdspresset er blevet for stort, siger Mette Frederiksen og understreger samtidig, at frafaldet på sygeplejeuddannelserne i dag er for højt.

- Lige nu er der faktisk et stort frafald på sygeplejeuddannelserne, der kunne vi jo starte med at sikre en bedre kvalitet. Vi har en regering, der i dag skærer ned på de unges uddannelse, siger Mette Frederiksen.

I vil bruge en halv milliard kroner på at ansætte flere sygeplejersker – hvor skal pengene komme fra?

- Vi fremlægger et samlet sundhedsudspil om kort tid, og der kommer hele finansieringen til at fremgå.

Men når du kommer med et løfte om 1000 flere sygeplejersker, er det så ikke rimeligt at sige, hvem der skal betale for det?

- Helt sikkert og derfor vil man også se, at når vi fremlægger vores samlede sundhedsudspil, så vil der selvfølgelig vil være en samlet finansiering.

- Det er klart at ansætte 1000 flere sygeplejersker koster rigtig mange penge. Det koster nok omkring en halv milliard, men det er penge, vi er villige til at sætte af. Vi kommer om noget tid med et samlet sundhedsudspil, og der vil finansieringen være på plads, siger Mette Frederiksen.

Sundhedsministeren: Socialdemokratiet tænker for snævert

Hos regeringen deler man Socialdemokratiets holdning om, at dygtige sygeplejersker er forudsætningen for, at patienter kan få en ordentlig behandling i sundhedsvæsnet.

Til gengæld er sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) uenig i, at politikkerne på Christiansborg skal bestemme, hvordan regionerne skal bruge deres penge.

- Hvis man vil beslutte alt fra Christiansborgs og beslutte tingene i detaljer, som Socialdemokraterne lægger op til, så tror jeg bare, at man taber noget af den nærhed, vi også skal have i vores sundhedsvæsen, siger Ellen Trane Nørby (V) og henviser til, at der er behov for et samlet løft af sundhedsvæsnet.

- Det handler om at styrke hele sundhedsvæsnet, og der har vi jo lige aftalt med regionerne, at de får en milliard kroner ekstra til næste år og varigt til at løfte opgaven. Det håber jeg da også betyder flere sygeplejersker, siger Ellen Trane Nørby.

Regeringen vil på den anden side af efterårsferien fremlægge sin sundhedsreform, og her lægger Ellen Trane Nørby vægt på, at der vil blive fokuseret på hele sundhedssektoren.

- Det er vigtigt for os, at vi ikke kun prioriterer, at der skal flere sygeplejersker på hospitalerne.

- Derfor synes jeg, at det er for snævert kun at fokusere på, hvem der skal ansættes på hospitalerne, fordi vi har sådan set behov for at styrke hele vores sundhedsvæsen, siger Ellen Trane Nørby.