Socialminister lover bod og bedring for anbragte børn

Anbragte børn får ikke nok hjælp. Kommunerne skal være bedre til at føre love ud i livet, siger minister.

Social- og Indenrigsministeriet vil fremadrettet skærpe blikket for, hvordan kommunerne fører nye regler ud i livet. (Foto: © Jens nøRgaard Larsen, Scanpix)

Det er stærkt bekymrende, at børn, der er anbragte uden for hjemmet i plejefamilier eller på institution, ikke får nok hjælp.

Det siger social og indenrigsminister Karen Ellemann (V).

Statsrevisorerne har kritiseret, at kommunernes sagsbehandling i mange anbringelsessager ikke overholder loven. Kritikken er endda i den tungere ende af skalaen for kritik.

Det vækker genklang hos ministeren.

- Jeg er enig i kritikken. Der har historisk set ikke været nok fokus på implementering, effekt og virkning på socialområder bredt set.

- Vi har og skal have et ændret fokus på området. Der er et ekstremt fokus på at gøre tingene bedre og en klar erkendelse ude i kommunerne om, at tingene ikke er blevet implementeret godt nok, siger hun.

Ifølge Statsrevisorerne bryder kommunerne loven om krav til børnesamtaler, handleplaner og børnefaglige undersøgelser.

Statsrevisorernes kritik kommer efter Rigsrevisionens beretning af indsatsen for de anbragte børn. I 2014 brugte kommunerne omkring 9,3 milliarder kroner på 11.000 anbragte børn.

Trods ti års indsats kan Social- og Indenrigsministeriet ikke dokumentere, at sagsbehandlingen for anbringelse er blevet bedre, eller at indsatsen har haft den ønskede effekt, lyder det.

Social- og Indenrigsministeriet vil fremadrettet skærpe blikket for, hvordan kommunerne fører nye regler ud i livet.

- Det nytter ikke noget, at vi sætter ting i værk uden at følge ordentligt op på, om det har haft den fornødne effekt. Det vil jeg sætte mig i spidsen for, at vi får ændret på fremadrettet, siger ministeren.

Blandt tiltagene er en ny datastrategi for området, herunder oprettelsen af en analyse- og datastrategiafdeling i Social- og Indenrigsministeriet.

Derudover har regeringen sat mål for social mobilitet, som følges op af en årlig socialpolitisk redegørelse. Den skal kortlægge den socialpolitiske indsats i Danmark og dokumentere, hvordan det går på områderne.

/ritzau/