Socialminister står op for handicappede: Nyt lovforslag forbyder diskrimination

Lovforslag forbyder fra 1. juli direkte og indirekte forskelsbehandling af handicappede.

Mai Mercado (K) forbyder som børne- og sundhedsminister diskrimination af handicappede med nyt lovforslag. (Foto: © Torben Christensen /Scanpix, Sarah Christine Nørgaard)

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) står med et nyt lovforslag op for handicappede. Lovforslaget, der fremlægge onsdag, forbyder direkte og indirekte forskelsbehandling af handicappede. Det forbydes at krænke handicappedes værdighed eller chikanere dem med et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

Desuden forbydes repressalier. Det bliver ulovligt at forskelsbehandle folk, som klager over diskrimination af handicappede.

- I dag har det ingen konsekvenser, hvis man afviser en blind mand med hans førerhund på en restaurant eller en spastisk lammet pige i en kørestol på et diskotek. Det har selvfølgelig betydning, siger Mai Mercado.

Lovforslaget skulle være trådt i kraft sidste år, men gælder nu fra 1. juli i år.

- Det er forsinket. Vi får fremsat et lovforslag. Samtidig får vi lavet et analysearbejde, siger Mai Mercado.

Der gælder to undtagelser til forbuddet. De er tilladt at forskelsbehandle med et sagligt formål og for at forebygge eller opveje ulemper for handicappede.

I lovforslaget er der delt bevisbyrde som ved lovene om etnisk ligebehandling og forskelsbehandling. I dag kan folk klage over diskrimination på grund af hudfarve, race eller seksuel orientering. Fremover vil det også gælde handicap.

Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH), siger, at "det er en vigtig dag for mennesker med handicap".

- Vi vil leve et selvstændigt liv ligesom alle andre. Det er urimeligt, at man kan afvises på en restaurant på grund af sit handicap. Den slags bliver nu endelig forbudt, siger han i en pressemeddelelse.

/ritzau/