Socialrådgiverforening: Giv børn af asylansøgere samme rettigheder som andre børn

Dansk Socialrådgiverforening mener, at børn af asylansøgere skal høre under samme lovgiving som børn, der har fået asyl. Det sker ikke i dag.

Majbrit Berlau og Dansk Socialrådgiverforening retter som en af flere organisationer i dag kritik af den juridiske uklarhed på området. (Foto: Axel Schütt © Scanpix)

Der skal ikke være forskel på børn af asylansøgere og asylbørn, der har fået ophold i Danmark. I hvert fald ikke når det kommer til det 'lovmæssige sikkerhedsnet' omkring børnene i sager, hvor børnene mistrives.

Det siger formand for Dansk Socialrådgiverforening Majbrit Berlau, efter at hendes organisation som en af flere i dag retter kritik af den juridiske uklarhed på området.

- Står det til os, skal serviceloven gælde alle børn, uagtet om de har lovligt ophold eller ej. Børn er børn, og vi er voksne mennesker, der har et ansvar for at sikre børns trivsel. Det, synes jeg, ligger i forlængelse af det almindelige voksenansvar, men også i forlængelse af børnekonventionen, siger hun.

I dag er det sådan, at børn af asylansøgere hører under udlændingelovgivningen. Og hvis barnet mistrives i sin familie, eller der er tale om, at barnet skal tvangfjernes, fordi forældrene ikke kan tage vare på det, så er det denne lovgivning, der gælder.

Men den sikrer ikke barnet godt nok, siger Majbrit Berlau:

- Det er kommunerne, der er dygtigst til at tage sig af det her. De har fagkundskaberne, de har apparatet, indsatserne. De har ekspertisen til at kunne tage sig af børnesager, og det kræver at kommunerne også får adgang til at gøre det.

Børn fjernet uden lovhjemmel

Det kan betyde, at deres 'børneliv forværres', hvis ikke kommunerne kan gribe ind, siger Berlau:

- De har måske forældre, der ikke kan drage omsorg for dem, fordi de er voldsomt traumatiserende, de udsættes måske for overgreb, de er måske selv traumatiserede. Det er jo den faktuelle virkelighed for en del af de børn, der søger asyl i Danmark, og der er det afgørende, at barnets trivsel går forud for alt andet.

Det er en af grundene til, at Dansk Socialrådgiverforening i dag sammen med Kommunernes Landsforening (KL) og Red Barnet råber vagt i gevær.

De mener ikke, at der er klarhed nok over, hvilken lov og hvilke myndigeheder, der kan og skal gribe ind i sådanne sager.

Senest har reglerne skabt problemer i en sag, hvor tre børn af en asylansøger først blev tvangsfjernet af kommunen, men hvor Ankestyrelsen sidenhen fandt ud af, at der ikke var hjemmel i lovgivningen.

- Vi henviser til, at hjælp efter serviceloven forudsætter lovligt ophold i Danmark, står der i afgørelsen fra Ankestyrelsen.

Dermed risikerer børn af asylansøgere at havne mellem to stole - uden hjælp. Majbritt Berlau mener, at det er svært at sige noget om, hvor mange andre børn, der er i klemme i lovgivningen lige nu:

- Men jeg vil da godt vove den påstand, at hvis man tager en almindelig folkeskoleklasse på 26-27 børn i Danmark og så tager en 26-27 børn fra asylcentret – oddsne for, at der er flere børn, der har brug for en eller anden indsats i asylcentret, er højere end i en almindelig folkeskoleklasse.

- Børn er børn, og vi er voksne mennesker, der har et ansvar for at sikre børns trivsel, siger formanden for Dansk Socialrådgiverforening.

Opslået af DR Nyheder på 5. marts 2016