Søren Espersen risikerer pletter på straffeattesten for mulig svindel med EU-midler

Dansk Folkepartis næstformand kan enten selv blive tiltalt for brud på loven, eller også har han været offer for en forbrydelse.

Søren Espersen kan personligt komme til at skulle betale penge tilbage, hvis midler fra EU-fonden FELD er blevet misbrugt. (Foto: Simon Skipper © Scanpix)

Søren Espersen var vicepræsident i FELD.

Det var den EU-fond, som Dansk Folkeparti i årevis, tilsyneladende uberettiget, fik penge fra. Derfor kan Dansk Folkepartis næstformand komme i en situation, hvor han personligt skal betale penge tilbage til EU, hvis det viser sig, at der er blevet svindlet med penge i fonden.

Det vurderer lektor på juridisk institut ved Syddansk Universitet, Henning Bang Fuglsang Sørensen.

- Hvis han sidder i en bestyrelse og har ledelsesansvar for en fond, som begiver sig af med noget, der måske kunne være ulovligt, så vil Søren Espersen kunne bære det personlige erstatningsansvar for det tab, som EU måtte have lidt, siger lektoren til P1 Orientering.

Han bakkes op af Anders Drejer, professor i strategi og forretningsudvikling på Aalborg Universitet.

- Søren Espersen er ansvarlig for det, der foregår i bestyrelsen, uanset om han har været til stede eller ej. Man kan simpelthen komme i fængsel, hvis man ikke tager sit bestyrelsesansvar alvorligt, siger Anders Drejer.

Er Espersen offeret?

Søren Espersen anede ifølge eget udsagn ikke, at han sad i bestyrelsen.

Derfor tyder noget på, at Dansk Folkepartis næstformand er blevet offer for en forbrydelse, hvis han ikke har kendt til sit medansvar for de mulige ulovligheder i fonden.

Hvis Søren Espersen ikke kendte til sin post i bestyrelsen, er der tilsyneladende blevet givet falske oplysninger til de franske myndigheder, vurderer Henning Bang Fuglsang Sørensen.

Anders Drejer mener, den situation vil være uacceptabel, eftersom FELD får sine penge via Europa-Parlamentet fra europæiske skatteborgere.

- Det er jo vores penge. Vi kan jo ikke leve med, at de bestyrelsesarbejdet i de der fonde tilsyneladende har været så lemfældigt, at man ikke har vidst, hvem der sad i bestyrelsen – eller endnu værre, at man bevidst har lavet svindel. For det er det jo, når man sætter Søren Espersen ind, uden at han ved det, siger Anders Drejer.

Mulighed for fængselsstraf

Der kan være en alvorlig tiltale om bedrageri på vej mod de ansvarlige i FELD-fonden.

- Det kan blive en realitet i det øjeblik, vi begynder at lægge alle brikkerne sammen, og der tegner sig et billede af systematisk svindel: Hvor man indsender programmer, som ikke har nogen forbindelse til virkeligheden og afholder arrangementer, hvor selv deltagerne og oplægsholderne ikke ved, at de er med til et arrangement af fonden. Når man lægger alle de ting sammen, så begynder det mere og mere at ligne bedrageri. Men spørgsmålet er jo så, om det er fonden, Søren Espersen eller en helt tredje, der skal bære det strafferetlige ansvar, siger Henning Bang Fuglsang Sørensen fra SDU.

Hvis der er tale om bedrageri, er straffen typisk op til 1 år og seks måneder, fortæller han. Men i grovere tilfælde, hvor det er sket mange gange og i forening med andre, kan man blive idømt fængsel i op til 6 eller 8 år.

Opfordres til politianmeldelse

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Søren Espersen. Men professor Anders Drejer opfordrer ham til at melde sagen til politiet.

- Hvis det var mig, der var udsat for det her. Så havde jeg sporenstregs lavet en politianmeldelse. Den skal gå ud på, at nogen har misbrugt Søren Espersens navn til noget, hvor han har fået ansvaret. Det svarer jo til, at en eller anden havde skrevet under på et gældsbevis og sagt, at det er Søren Espersen, der skylder de penge. Her er det så bare et retsligt gældsbevis for en sag, hvor han risikerer at blive straffet eller stå som erstatningspligtig, siger Anders Drejer.

Der er behov for at placere et ansvar, siger også juridisk lektor Henning Bang Fuglsang Sørensen.

- Jeg er jo ikke i tvivl om, at hvis der er nogen, der har fusket, så er der nogen, der skal holdes til ansvar, siger han.

Skiftende forklaringer

Søren Espersen har selv sagt modstridende ting om sin post i FELD.

Tirsdag var han klar over, at han var med i bestyrelsen.

- Det er rent proforma. Der skal stå nogle navne. Så jeg var sat ind og har aldrig deltaget i et eneste møde eller telefon-konversation om det her på noget tidspunkt. Det har sikkert været på sådan et uformelt plan, sagde Espersen tirsdag til Ekstra Bladet.

Onsdag skiftede han dog forklaring.

- Jeg har på intet tidspunkt vidst, at jeg var medlem af de bestyrelser. Det er lige så overraskende for mig, som for alle andre. Jeg tænkte i første omgang, da Ekstra Bladet ringede og spurgte til min rolle som vicepræsident, at det måtte have været noget proforma-noget. Jeg ved ikke, hvordan mit navn er kommet til at stå i de papirer, sagde han til P1 Orientering.

Dansk Folkepartis næstformand har siden 2012 været vicepræsident i EU-fonden FELD, der var tilknyttet den partipolitiske alliance i Europa-Parlamentet MELD, indtil begge dele blev opløst i 2015. Det viser dokumenter, som Ekstra Bladet offentliggjorde tirsdag.