Søren Gade i samråd om Tårnfalken

Det ubemandede spionfly Tårnfalken, som det danske forsvar vil opgive, flyver fint for det canadiske luftvåben. Forsvarsministeren er nu kaldt i samråd om sagen af forsvarsordfører Hans Kristian Skibby fra Dansk Folkeparti.

Spionflyet, som forsvarsminister Søren Gade tror, aldrig kommerpå vingerne, flyver fint for det canadiske flyvevåben.

Den 6.september 2002 overleveres 2 UAV systemer, hvert bestående af 4 flyog tilhørende jordudstyr, til Dronningens Artilleriregiment iVarde.

I februar1999 indgik Flyvematerielkommandoen på forsvarets vegne kontraktmed det franske firma SAGEM om levering af 2 UAV systemer til hærentil en værdi af 226 mill. kr

"Tårnfalken" er under næsen udstyret med sensorer, dagslys video,infrarød video eller Synthetic Aperture Radar, der kan sendevideobilleder il en mobil jordstation i sikker afstand, op til 180km, fra fjendtligt område.

Ubemandedefly, UAV'er, giver mulighed for at indhente oplysninger overlængere afstande, samtidig med at personellet ikke udsættes forunødig risiko.Tårnfalken

De nye oplysninger har fået forsvarsordfører Hans KristianSkibby fra Dansk Folkeparti til at kalde forsvarsministeren isamråd om sagen.

- Jeg skal ikke insinuere over for nogen, at forsvarsministerenhar forholdt oplysninger for Folketinget, men han er nødt til atforklare Forsvarsudvalget, hvordan rapporten kan fortælle, at etland som Canada skulle have problemerne med flyene, når dettilsyneladende ikke er tilfældet, siger Hans Kristian Skibby.

Her får det ros for at have reddet canadiske soldaters liv iAfghanistan, og flyet er så populært på den anden side af Atlanten,at canadierne har planer om at købe yderligere 10 eksemplarer.

Det bekræfter chefen for flyet i det canadiske forsvarsmaterielkommando i Ottawa, major Jacques Gobin, over forJyllands-Posten.

Måske fejlinformeret

Oplysningerne sætter spørgsmålstegn ved, om Forsvarskommandoen harfejlinformeret forsvarsminister Søren Gade, da man afleverede enrapport, der anbefalede, at projektet, der i Danmark kaldesTårnfalken og foreløbig har kostet 422 millioner kroner, blevstoppet.

En skrotning, der samtidig vil spare forsvaret fordriftsudgifter på 335 millioner kroner i resten af forligsperiodenfrem til 2009.

Både forsvarsministeren og forsvarschef general Jesper Helsø harsom begrundelse for beslutningen refereret til en ikkeoffentliggjort del af rapportens faktagrundlag, som blandt andetskulle fremhæve, at Canadas forsvar har mistet fire fly iAfghanistan og har samme problemer med de ubemandede fly somDanmark.

Den beskrivelse kan den canadiske major ikke genkende. Hanfremhæver over for avisen, at man kun mistede to ud af otte fly oghenviser i øvrigt til rapporter og positive udtalelser fra dencanadiske forsvarsminister samt brigadegeneral Peter J. Holt påbaggrund af de canadiske erfaringer i Afghanistan. Papirer somJyllands-Posten har set.

Flyene redde liv

- Jo, vi havde da problemer under indkøringsperioden for et par årsiden. Men vores konklusion var alligevel entydig. Vores generalerhar siden offentligt beskrevet flyene som succeser, der reddedeikke bare canadiske, men også allieredes liv, forklarer majorGobin.

Forsvarsminister Søren Gade siger til de nye oplysninger, at han"glæder sig over, at de canadiske fly øjensynligt flyver godt, ogat canadierne, hvis de alligevel vil købe 10 fly yderligere, gernemå købe de danske".

- Jeg har fået oplyst, at canadierne har mistet fire fly iAfghanistan. Selvfølgelig er det altid vigtigt, at jeg får korrekteoplysninger, men hvis det viser sig at være to fly og ikke fire, såændrer det ikke den indstilling, som jeg kom med til forligskredseni sidste uge, siger han til Radioavisen.

Helt anden teknologi

- Det er os, der har haft de tekniske problemer her i Danmark, ogderfor må jeg reagere på de tekniske problemer, vi har haft og ikkede mener, Tårnfalken flyver i Canada, lyder det endvidere fra SørenGade.

Forsvarsministeren begrunder sin holdning med, at der er storteknisk forskel mellem flyene i Canada og dem i Danmark.

- Canadierne har et analogt system, mens vi har et nyeredigitalt system. Vi har ingen reservedele kunnet få, vi har et fly,som har flyveforbud, vi har fly, som er faldet ned. Det er en langrække af forhold, som gør, at jeg har anbefalet, at vi trækkerstikket ud.