Søren Pape har 12 ideer til at bekæmpe bander

Regeringen vil med et nyt udspil ”stresse banderne” og afsætter 60 millioner kroner om året til en øget indsats.

Det er ”grotesk”, ”vanvittigt”, og justitsminister Søren Pape Poulsen (K) er med egne ord ”rasende”.

Den seneste tids optrapning af bandekonflikten i København og andre dele af landet med en række skudepisoder til følge gør, at regeringen nu fremlægger en pakke med 12 nye initiativer.

- De mange skyderier vidner om, at vi står i en meget alvorlig situation. Både som borger og justitsminister må jeg sige, at vi skal skrue på alle de håndtag, der kan skrues på, for at øge det i forvejen massive pres på banderne, siger Søren Pape Poulsen.

Regeringen vil blandt andet ansætte cirka 25 personer i politiet med speciale i kryptering og behandling af digitale spor samt cirka 25 personer til forebyggende arbejde i ”særligt udsatte områder”.

Flere ansatte i politiet og skærpet straf

Derudover vil regeringen lade militæret overtage dele af politiets aktuelle opgaver med blandt andet grænsekontrol, så politiet på den måde får frigjort kræfter til indsatsen mod banderne.

Flere af initiativerne i regeringens udspil har allerede været fremme. Det drejer sig blandt andet om oprettelsen af en mobil nærpolitistation på Nørrebro i København, ligesom justitsministeren har bedt Rigsadvokaten undersøge muligheden for ved dom at forbyde banden Loyal to Familia.

Derudover lægger regeringen op til at skærpe straffen for at trusler mod vidner og hærværk mod overvågningskameraer i udsatte boligområder.

Justitsministeren understreger, at regeringens udspil skal ses i forlængelse af den bandepakke, der indeholder i alt 35 initiativer, og som for nylig trådte i kraft.

Regeringens liste over nye initiativer:

 1. 1

  Styrke efterforskningen af bandekriminalitet ved at ansætte ca. 25 specialister med særlig ekspertise i behandling af digitale spor.

 2. 2

  Styrke politiet med ca. 25 nye medarbejdere til forebyggende arbejde i særligt udsatte områder. Indsatsen skal blandt andet målrettes unge, som vurderes at være i risiko for at blive hvervet af banderne.

 3. 3

  Bede rigspolitichefen og forsvarschefen om sammen at komme med en løsning på, hvordan forsvaret kan frigøre politibetjente, der så kan varetage andre vigtige opgaver. Det er forventningen, at der allerede inden udgangen af september kan være frigjort et væsentligt antal betjente.

 4. 4

  Styrke indsatsen mod bander i de danske fængsler i forbindelse med efterårets forhandlinger om kriminalforsorgens økonomi.

 5. 5

  Skabe større lokal tilstedeværelse og synlighed på Nørrebro med en mobil nærpolitistation.

 6. 6

  Skærpe straffen for trusler mod vidner med en tredjedel.

 7. 7

  Forbedre beskyttelsen af vidner i sager om bande- og rockerrelateret kriminalitet gennem en række initiativer, der lanceres senere i år – bl.a. undersøges muligheden for at udvide anvendelsen af anonyme vidner og muligheden for at afgive vidneforklaring via videolink.

 8. 8

  Indkøbe nyt overvågningsudstyr som f.eks. droner, kameraer og overvågningskøretøjer. Der vil blive oprettet en pulje til indkøb af overvågningsteknologi.

 9. 9

  Skærpe straffen for bl.a. hærværk mod overvågningskameraer i udsatte boligområder.

 10. 10

  Stille krav om, at folk, der ønsker at bære skudsikre veste i det offentlige rum, skal registrere sig hos politiet.

 11. 11

  Undersøge muligheden for at opløse Loyal to Familia.

 12. 12

  Bede arbejdsgruppen om udvisning af rocker- og bandemedlemmer om at afslutte arbejdet inden for få måneder, så eventuelle forslag til lovændringer kan fremsættes inden udgangen af 2017.

Facebook
Twitter