Søren Pape strammer yderligere: Vil have romalejre ud af København

Overtræder romaerne zoneforbuddet skal de ud af kommunen.

Romaer i H.C Ørstedsparken i København. (Foto: Sofie Mathiassen © Scanpix)

Et usædvanligt stort antal romaer slog i foråret lejr og skabte utryghed i gaderne i København, mener justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

Den situation håber ministeren, at vi kan undgå igen, og derfor vil han nu udvide det zoneforbud, der blev indført 1. juli.

I dag kan politiet give et zoneforbud på 400 meter første gang, man overtræder et forbud om at bo i en hjemløselejr i Københavns gader og parker. Overtræder man også det, kan zoneforbuddet udvides til 800 meter.

Men nu skal reglerne strammes yderligere, siger justitsministeren. Helt konkret kommer regeringen med et nyt lovforslag, der giver politiet mulighed for at give et zoneforbud, der omfatter hele kommunen allerede første gang, at hjemløse bliver taget i at sove i en utryghedsskabende lejr.

- Det var svært med de 800 meter - en kommunegrænse er mere enkel. Vi så, hvordan folk lavede lejre omkring vores parker og kirker og brugte det som toilet. Det skal vi ikke have, så nu strammer vi skruen. Vi skal have ryddet op i den trafik. Det, vi så i foråret, vil vi ikke se igen, siger Søren Pape Poulsen.

De skal ud af landet

Københavns overborgmester, Frank Jensen, bad i foråret regeringen om hjælp på grund af de mange romaer.

- Fattigdom i Europa er et stort problem, og det kan kommunerne ikke løse. Men det er Københavns borgere, som mærker konsekvenserne, når fattige europæiske migranter slår lejr i København for sommeren, lød det fra Frank Jensen til Politiken.

Udover zoneforbuddet arbejder regeringen samtidig for, at udlændinge, som har forbrudt sig mod reglerne i Danmark, udvises af landet så hurtigt som muligt, hvis der er grundlag for det i de konkrete sager.

- Når man får fat i folk og tager til stationen for at tjekke op, om de må være her, så skal vi se, om vi kan behandle det straks og få folk ud. Udfordringen er, at det kan være EU-borgere, og så har de ret til at være her i en vis periode, men nu prøver vi at skrue loven sammen, så det bliver ret effektivt at sige, de ikke kan være i Danmark, forklarer Søren Pape Poulsen.

Lovforslaget er nu sendt i høring, og regeringen lægger op til, at den nye lov træder i kraft den 1. marts 2018.

  • Et zoneforbud indebærer et forbud mod at færdes frem og tilbage eller tage ophold i et bestemt område fra det sted, hvor den adfærd, der har givet anledning til zoneforbuddet, har fundet sted. Det vil sige, at en person, der er blevet meddelt et zoneforbud, godt må gå gennem det område, der er omfattet af forbuddet, så længe passagen ikke kan siges at have karakter af færden frem og tilbage eller egentligt ophold i området.

  • Ved vurderingen af om en lejr er egnet til at skabe utryghed, kan der bl.a. lægges vægt på antallet af personer i lejren, om lejren er placeret et befærdet sted, og om lejren fører til støjgener, trafikale gener eller andre gener i lokalområdet, f.eks. uhygiejniske sanitære forhold. Der vil også kunne lægges vægt på de tilstedeværende personers generelle adfærd, herunder om de pågældende begår strafbare forhold i området omkring lejren, f.eks. ved at kaste affald, eller udvise chikanøs eller truende adfærd.

Facebook
Twitter