Søren Pind: Kun flygtninge med diamantkufferter skal ransages

Politiet skal kun i helt særlige tilfælde benytte sig af retten til at visitere asylansøgere. Det skal ske for at sikre værdigenstande til betaling af deres ophold i Danmark, siger justitsministeren.

Det er kun i helt særlige tilfælde, at politiet skal gøre brug af muligheden for at ransage asylansøgeres bagage med det formål at beslaglægge deres værdier, som regeringen foreslår at give dem ret til.

Faktisk gælder det kun i situationer, hvor flygtninge medbringer ”væsentlige værdigenstande” til Danmark, som for eksempel en kuffert fuld af diamanter.

Sådan siger justitsminister Søren Pind (V) søndag aften i Vi ses hos Clement på DR2 om et af regeringens 34 asylstramninger, der skal give politiet mulighed for at ”ransage asylansøgerens bagage med henblik på at sikre penge og værdigenstande til dækning af udgifterne til den pågældendes underhold.”

- Vi taler om væsentlige værdigenstande, som ikke har personlig affektionsværdi. Vi taler om en situation, hvor en mand kommer gående med en kuffert fuld af diamanter og samtidig søger ly i Danmark. Det er sgu da kun rimeligt, siger han.

Den bedste regering i Europa

Søren Pind mener derudover, at regeringen lige fra begyndelsen har håndteret flygtningestrømmen bedre end nogen anden regering i Europa.

Og det selvom Danmark ifølge justitsministeren har modtaget mange asylansøgere.

- Vi når formodentlig 20.000 eller mere i år alene. Det er store tal i forhold til den danske befolkning. Næste år venter vi 25.000. Vi har samtidig også håndteret det ansvarligt, siger han.

Og hvor mange af de 25.000 mennesker kommer næste år over grænsen med en kuffert med diamanter?

- Det ved jeg da ikke. Det kan jeg da ikke svare dig på. Det handler jo simpelthen bare om et princip.

Vi bliver nødt til at sikre økonomisk råderum

De seneste tal fra Udlændingestyrelsen viser, at 9.793 personer indtil videre har søgt om asyl i Danmark i indeværende år.

Og ifølge justitsministeren er det kun rimeligt, at asylansøgere er med til at betale for deres eget ophold, hvis de indenfor ”en rimelig grænse” har råd til det.

- Når man bliver tilbudt fred og sikkerhed, og vi for øvrigt står i en situation, hvor vi næste år forventer, at Danmark modtager 25.000 asylansøgere. Og hvor udgiften ved de her ting er meget, meget høj, så bliver vi desværre nødt til at sikre, at vi også har et økonomisk råderum til at håndtere situationen, siger han.

Se hele interviewet med justitsminister Søren Pind i aften klokken 21:40 i ’Vi ses hos Clement’ på DR2.

Det foreslår regeringen:

- At gøre det muligt for politiet at visitere en asylansøger og ransage asylansøgerens bagage med henblik på at sikre penge og værdigenstande til dækning af udgifterne til den pågældendes underhold,

- At gøre det muligt for politiet at beslaglægge sådanne midler til dækning af senere udgifter til asylansøgerens underhold.

Kontante penge og værdigenstande, der er nødvendige til opretholdelse af en beskeden levefod, er undtaget. Genstande, som har en særlig personlig betydning for asylansøgeren, er også fritaget for beslaglæggelse, medmindre genstandene har en sådan værdi, at det ikke konkret findes rimeligt.