Søren Pind lægger op til at lukke uddannelser

Vi vil se ”en neddrosling af humaniora”, lyder det fra ministeren, som endnu ikke vil udpege konkrete uddannelser, der skal skæres væk.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) præsenterede i dag regeringens ekspertudvalgs anbefalinger til, hvordan fremtidens universitetsuddannelser kan styrkes. (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

Danmark har fået en ”hel skov af uddannelser”, og det er nok ”lige lovlig mange”.

Med de ord lægger regeringens universitetsudvalg op til, at man fra politisk hold gennemgår antallet af især bacheloruddannelser på de danske universiteter med henblik på at skære nogle af uddannelserne væk.

Der var 386 bacheloruddannelser i Danmark i 2017. For 22 år siden var tallet 202.

Regeringen selv vil endnu ikke tage konkret stilling til de i alt 37 anbefalinger fra udvalget, men uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) gør det klart, at især de humanistiske uddannelser kan forvente lukninger eller sammenlægninger.

- Jeg har bestemt ikke lagt skjul på, at vi på den ene side vil se en neddrosling på humaniora, siger Søren Pind.

- Men vi har også behov for virkelig stærke humanistiske fagmiljøer. Så det er en balancegang. Men ja, der kommer til at ske en forskydning, siger han.

”Nogle skal jo væk”

I rapporten fra regeringens universitetsudvalg fremgår det blandt andet, at humaniora-fag som kunsthistorie, europæisk etnologi og interaktive digitale medier er blandt de uddannelser, hvor man som nyuddannet kandidat møder den største ledighed ude på arbejdsmarkedet.

Om det er uddannelser som disse, regeringen vil skære væk, eller om de skal sammenlægges med andre uddannelser, vil Søren Pind ikke svare direkte på.

- Men nogle skal jo væk, hvis andre skal til. Sådan er det jo i en økonomi, som er, som den er. Men jeg kan ikke sige det præcist. Selvfølgelig vil det være sådan, at hvis der er en enorm høj ledighed år efter år, så har det også en betydning, siger Søren Pind.

Har du et mål for, hvor mange uddannelser, der kan blive tale om?

- Nej, jeg har ikke et objektivt mål for det, men jeg vil utrolig gerne skabe en større grad af overskuelighed. Jeg hører meget om unge, der har svært ved at vælge, hvilken uddannelse de skal tage, og jeg hører også meget om stress og frafald, siger Søren Pind.

- En del af det problem er forbundet med den uoverskuelighed, vi er nået frem til i forhold til alle de frie valg, som vi for 30 år siden ønskede at etablere. Det bliver vi nødt til at kigge på, siger uddannelses- og forskningsministeren.

Regeringen fremlægger ifølge Søren Pind sit udspil til en ”modernisering” af det danske uddannelsessystem senere på foråret.

Overblik over udvalgets arbejde og anbefalinger:

 • Universiteterne bør indarbejde digitale kompetencer og teknologiforståelse i uddannelserne.

 • Universiteterne bør løbende tilpasse antallet af studiepladser til efterspørgslen på arbejdsmarkedet.

 • Retskravet på en kandidatuddannelse bør forlænges til at gælde for eksempel to til tre år.

 • Universiteterne bør få mulighed for at udbyde 1-årige overbygningsuddannelser på 60 ECTS-point. Uddannelsen kan for eksempel tages i stedet for en kandidatuddannelse.

 • Universiteterne bør gennemgå uddannelsesudbuddet for at gøre uddannelseslandskabet mere overskueligt.

 • Ordningen med bonus for hurtig studiestart bør afskaffes.

 • Universiteterne bør anerkende undervisning på lige fod med forskning, og der bør indføres en national pris for fremragende undervisning.

 • Udvalget blev nedsat i april 2017.

 • Anbefalingerne skulle holde sig inden for den nuværende økonomiske ramme på området.

 • Med i udvalget sidder repræsentanter for universiteterne, arbejdsgiverne og fagbevægelsen. De studerende havde fået plads i en følgegruppe.

 • Kilde: Udvalg om bedre universitetsuddannelser.

 • /ritzau/

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk