Søren Pind: Selvfølgelig opfanger man, hvad folk siger

Uddannelsesloftet er ændret, så det nu gælder i seks år og ikke hele livet. Det er en bedre aftale nu, siger ministeren.

Vi har lyttet til kritikken, lyder det over en bred kam fra de politikere, der netop har aftalt at lempe på det udskældte uddannelsesloft. (Foto: © JENS ASTRUP, Scanpix)

Det gav til dels pote, da tusindvis af borgere i slutningen af sidste år afgav protestunderskrifter og demonstrerede mod det uddannelsesloft, som et politisk flertal netop har aftalt at lempe.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) siger i et interview med DR Nyheder, at de mange protester har været med til at få de politiske partier til at genoverveje den tidligere aftale, som trådte i kraft 1. januar. Den forhindrede blandt andet folk i at tage nye uddannelser på samme eller lavere niveau som tidligere uddannelser.

- Der har været en række drøftelser, der har også været en offentlig debat, og den har vi taget ind, siger Søren Pind.

Flere af de øvrige politikere nævner ligeledes den offentlige debat om og kritik af uddannelsesloftet som udslagsgivende.

- Jeg sagde under førstebehandlingen, at hvis der kom fornuftige argumenter, ville det være en god ide at lytte. Det danske folkestyre består også af folk, som lytter, siger Liberal Alliances uddannelsesordfører, Henrik Dahl.

- Vi har lyttet til den kritik, der har været. Den har været voldsom, siger den socialdemokratiske uddannelsesordfører, Mette Reissmann.

Et lyttende folkestyre

Politikerne betegner den nye aftale – som kan nærstuderes på ministeriets hjemmeside her – som et udtryk for, at folkestyret fungerer: Befolkningen har talt, og politikerne har lyttet.

- Som justitsminister fik jeg altid at vide, at hvis vi først gjorde noget, ville det aldrig blive lavet om igen. Sådan er et demokrati jo ikke. Det er et folkestyre, hvor man selvfølgelig opfanger, hvad folk siger, siger Søren Pind.

Lyttede I ikke godt nok efter, før aftalen blev vedtaget?

- Det vil jeg ikke sige. Det har været vigtigt med den her aftale at understrege, at uddannelse er dyrt, kostbart og noget, man skal behandle med omtanke.

- Derfor har vi heller ikke fjernet det (uddannelsesloftet, red.). Der er en karensperiode. Nu er karensperioden bare ikke hele livet. Den er på seks år, og det er en rimelig afvejning, som har fundet klangbund blandt aftalepartierne, siger Søren Pind.

Bedre aftale

Hvorfor er den landet på lige præcis seks år?

- Det er en kombination af det, jeg lige sagde, om, at det er noget kostbart, og at man ikke bare skal have lov at springe fra det ene til det andet, fordi det er så dyrt, som det er. Samtidig skal vi åbne dørene for folk, som vitterligt ikke synes, at de kan komme videre.

- Sammenholdt med at vores økonomiske ramme var, som den var, når nu det her skulle være med til at finansiere hele dagpengeaftalen. Så det har både været et økonomisk og et politisk spørgsmål, siger Søren Pind.

Var det en forkert aftale til at starte med?

- Det, jeg vil sige om det, er, at der opstod nogle politiske muligheder, og dem har vi grebet. Mere har jeg sådan set ikke at tilføje om det.

Så det er en bedre aftale nu?

- Jeg synes, det er en forbedring og en mulighed for øget fleksibilitet. Og det vil du altid se mig arbejde for som minister, siger Søren Pind.

  • Alle med en videregående uddannelse kan fremover søge ind på en ny videregående uddannelse, seks år efter at de har afsluttet deres uddannelse.

  • Den såkaldte positivliste består. Listen opregner uddannelser, der er undtaget loftet, fordi arbejdsløsheden er lav, og hvor man altså godt kan begynde med det samme, selv om man har afsluttet en uddannelse på samme niveau.

  • Der er lige nu 24 uddannelser på positivlisten, som revideres hvert andet år.

  • Alle kan søge dispensation, hvis de af helbredsmæssige årsager ønsker en ny uddannelse inden for seks år efter afslutning af første uddannelse, eller hvis den første uddannelse er forældet.

  • Uddannelsesloftet blev indført for at skaffe 308 millioner kroner på uddannelsesområdet, som forligsparterne havde forpligtet sig at finde i forbindelse med dagpengeaftalen fra 2015.

  • De penge venter regeringen - trods opblødningen - fortsat at finde med det reviderede loft.

  • /ritzau/