Sommergruppemøde eller EU-konference? DF-medlemmer husker vidt forskelligt

Svarene er brogede, når man spørger DF’ere, om de deltog i en MELD-konference i sommeren 2014.

Morten Messerschmidt var ifølge en indberetning sendt til Europa-Parlamentet vært for en MELD-konference i Kolding i august 2014. Samme sted og tid afholdt Dansk Folkeparti sommergruppemøde. (Foto: © Jens nøRgaard Larsen, Scanpix)

Der var i alt 43 deltagere med på en MELD-konference i Kolding i august 2014.

Det fremgår i hvert fald af en rapport indsendt af det europæiske parti MELD – med Morten Messerschmidt (DF) i spidsen - til Europa-Parlamentet, som har finansieret konferencen med omkring 100.000 kroner.

Ifølge to eksperter er støttekronerne udbetalt af Europa-Parlamentet, uden at parlamentet tilsyneladende har fået besked om, at støtten i virkeligheden er gået til Dansk Folkepartis sommergruppemøder.

Det tyder ifølge de to eksperter på misbrug af EU-midler, da EU-støtte hverken indirekte eller direkte må finansiere nationale partier.

Ifølge Wouter Wolf, der forsker i europæiske partiers brug af EU-støttekroner ved Leuven Universitet i Belgien, er det ikke kun afgørende, at deltagerne kommer fra andre partier end Dansk Folkeparti.

De skal også være klar over, at konferencen er arrangeret af det europæiske parti MELD.

- Deltagerne skal minimum vide, at de deltager i en aktivitet arrangeret af det europæiske parti – i det her tilfælde MELD. De skal vide, hvem der finansierer mødet, fordi de her støttekroner skal bruges på at skabe synlighed om europæiske partier, siger han.

DR Nyheder har talt med en lang række af de 43 deltagere, som ifølge rapporter indsendt til EU fra MELD skulle have deltaget på MELD-konferencen i august 2014. Samtlige 43 på deltagerlisten var i august 2014 tilknyttet Dansk Folkeparti.

Spørger man deltagerne, om de selv var klar over, at de – foruden sommergruppemødet – deltog i en MELD-konference, får man vidt forskellige svar.

Nogle siger, at de aldrig har deltaget i en MELD-konference; andre siger, at de har; nogle kan ikke huske det; og enkelte svarer ikke på telefonen.

Vi bringer her et udpluk af svarene fra 10 personer, der figurerer på deltagerlisten til MELD-konferencen:

Anita Christensen, daværende folketingsmedlem for Dansk Folkeparti:

Har du nogensinde deltaget i en MELD konference?

- Nej. Jeg aner slet ikke, hvad det er.

Den lå samtidig med Dansk Folkepartis sommergruppemøde. Var du med på det i Kolding?

- Ja. Men jeg var ikke til nogen konference i Kolding.

MELD-konferencen skulle have foregået i Kolding de samme dage som sommergruppemødet. Ringer det en klokke?

- Nej, jeg har nok fået en invitation, men så har jeg meldt fra med det samme, da jeg ser datoen, fordi når vi har sommergruppemøder, så er jeg jo til sommergruppemøde. Så jeg har ikke været til begge dele. Jeg var til sommergruppemøde i 2014.

Mikkel Dencker, folketingsmedlem for Dansk Folkeparti:

Har du nogensinde deltaget i en MELD-konference?

- Det kan jeg ikke huske, om jeg har.

Jeg sidder med en deltagerliste fra en MELD-konference med dit navn på?

- Nå?

Der står, at det var i august 2014 på Hotel Kolding Fjord i Kolding. Ringer det en klokke?

- I august i 2014.

På Hotel Kolding Fjord.

- Jeg kan godt huske, at jeg har været på Hotel Kolding Fjord. Og det kan også godt passe, at det har været for et par år siden. Jeg kan ikke udelukke, at jeg har været til stede.

Den her MELD-konference fandt sted samme tid og sted som Dansk Folkepartis sommergruppemøde i 2014. Kan du huske, om du har været med der?

- Ja, jeg var med til sommergruppemødet, det ved jeg, at jeg var.

Kan du huske, om der var en MELD-konference i samme ombæring?

- Nej, så langt går min hukommelse ikke tilbage. Men jeg ved, jeg var med til vores sommergruppemøde, for det har jeg aldrig misset.

Vidste du godt, at dit navn stod på en deltagerliste til en MELD-konference i 2014?

- Nej, for jeg kan af gode grunde ikke huske, hvad jeg har deltaget i af forskellige ting i 2014. Så hvis MELD har været medarrangør i noget, kan jeg meget vel have stået på en liste, uden at jeg kan huske det.

Martin Henriksen, folketingsmedlem og medlem af Dansk Folkepartis ledelse:

Har du nogensinde deltaget i en MELD-konference?

- Jeg har deltaget i nogle møder, hvor MELD har stået for noget af finansieringen, så i den forstand er svaret ja.

Vi har en deltagerliste fra en MELD-konference med dit navn på. Der står, at det var i august 2014 i Kolding. Siger det dig noget?

- Ja, jeg har deltaget i et arrangement i Kolding, hvor MELD har…. Ja, jeg kan huske, at jeg har været i Kolding, og 2014 passer også meget godt. Det var også EU og grænsekontrol, der var på dagsordenen.

Vidste du, at dit navn stod på en deltagerliste til en MELD-konference i 2014?

- Ja, i og med at jeg var deltager, er det jo meget logisk, at mit navn står på en deltagerliste.

Søren Espersen, folketingsmedlem og næstformand i Dansk Folkeparti:

Har du nogensinde deltaget i en MELD-konference?

- Vi ved jo ikke, hvor ting bliver finansieret fra, når vi sidder eksempelvis til sommergruppemøde, som vi gjorde i Skagen og i Kolding og forskellige andre steder, hvor vi ofte har EU-ting på agendaen. Jeg kan bare huske, at der var et EU-seminar i forbindelse med vores sommergruppemøde i Kolding. Jeg kan ikke huske, hvilket år det var. Andet kan jeg i og for sig ikke erindre. Det er klart, at konferencer, der bliver sat i værk på Christiansborg med en af os som værter og vores gruppe i EU-Parlamentet, der inviterer folk, er det ofte noget af det, der bliver finansieret af EU. Sådan som jeg ved det. Ellers er jeg ikke mere inde i det. Så må du snakke med Morten om det.

Men kan du huske, om du har deltaget i en MELD-konference?

- Jo, jo. MELD-Konference? Det er klart, at konferencer, der drejer sig om EU med EU-tema, der står der ikke på indbydelsen, at den konference er sponsoreret af den eller den eller betalt af den eller den. Det ved vi jo ikke noget om, det er en del af vores sommergruppemøde.

Vi har en deltagerliste fra en MELD-konference med dit navn på – der står det er i august 2014, og at det foregik i Kolding. Siger det dig noget?

- Ja, helt bestemt. Noget af præsentationen foregik på Koldinghus, husker jeg. Det andet, det kan jeg ikke huske præcis, hvordan det var

Men vidste du godt, at du var med til en MELD-konference?

- Vi er jo medlemmer af det firma. Det er jo en del af vores univers - eller var. Det er klart, at nogle ting, som det ofte er, finansieres og organiseres af vores folketingsgruppe, noget andet er ECR-gruppen, noget tredje er FELD eller MELD. Der er forskellige måder at gøre det på. Det behøver vi andre egentlig ikke beskæftige os med. Det er invitationer, som vi får. Så det ved jeg ikke, hvad du mener med. En konference på den måde? Ja. Vi har altid EU-tema på vores sommergruppemøder, men finansieringen kender jeg ikke noget til.

Bent Bøgsted, folketingsmedlem:

Har du nogensinde deltaget i en MELD-konference?

- Det der nede i EU? Nej, jeg har aldrig deltaget i en MELD-konference.

Vi har en deltagerliste fra en MELD-konference med dit navn på?

- Hvor skulle den være afholdt henne?

Der står her at det var i august 2014 på Hotel Koldingfjord i Kolding, siger det dig noget?

- Ja, vi har haft noget i Dansk Folkeparti, men det må du snakke med ledelsen om. Jeg ved ikke, hvad de kalder sådan nogle arrangementer.

- På Hotel Koldingfjord havde vi vores sommergruppemøde, men om der har været nogle arrangementer, hvor EU-folkene har været, og det har været inde under MELD, det ved jeg ikke noget om. Altså, jeg har deltaget i vores sommergruppemøde, og så må du snakke med ledelsen om det.

Du vidste ikke at dit navn stod på den der deltagerliste til en MELD-konference i 2014?

- Nej, jeg har deltaget i sommergruppemødet og ikke andet.

Susanne Eilersen, folketingsmedlem:

Har du nogensinde deltaget i en MELD-konference?

- Nej.

Den her MELD-konference blev afholdt samme tid som Dansk Folkepartis sommergruppemøde i 2014 – var du med til det sommergruppemøde i Kolding?

- Ja, det var jeg.

Men vidste du, at dit navn stod på deltagerlisten til MELD-konferencen i 2014?

- Nej. Men vi har jo altid foredrag og info om EU, men nej, ikke decideret, at der var sådan nogle lister på det. Det vidste jeg ikke.

Jeanie Nørhave, personale- og sekretariatschef i Dansk Folkeparti:

Jeg sidder med en deltagerliste fra en MELD-konference med dit navn på, så jeg vil bare høre, om du har deltaget?

- Jeg har deltaget.

Kan du huske, hvornår det var?

- Nej, det kan jeg ikke. Jeg sidder midt i et møde. Så det kan jeg selvfølgelig ikke huske. Jeg ved ikke, om det har været i forbindelse med vores sommergruppemøde. Der har vi jo altid sådan noget konference.

Så der er MELD-konference på sommergruppemøderne?

- Ja, det har der i hvert fald været i nogle år. Jeg kan ikke lige huske… Men det har der været, ja.

Der står, at det er i august 2014 på Hotel Kolding Fjord?

- Ja, men det er også fuldstændig korrekt.

Vidste du godt, at dit navn stod på en liste til en MELD-konference?

- Det tror jeg da godt, at jeg har vidst. Det kan jeg da sagtens forestille mig. Jeg har jo deltaget, så selvfølgelig står mit navn der. Det er jo indlysende.

Steen Thomsen, organisationskonsulent og medlem af hovedbestyrelsen i Dansk Folkeparti:

Har du nogensinde deltaget i en MELD-konference?

- Hvornår?

For eksempel i august 2014?

- I forbindelse med sommergruppemødet?

Ja, det kan godt være. I hvert fald ligger de to arrangementer på de samme dage.

- Jamen, det har været det. Det har jeg. Hovedbestyrelsesmedlemmer og folketingsmedlemmerne har været med.

Jeg har nemlig en deltagerliste fra en MELD-konference med dit navn på.

- Ja, det er rigtigt. Vi har haft sommergruppemøder, hvor der for europaparlamentsmedlemmerne har været en dag, hvor det har kørt på EU-tema.

Så MELD-konferencen var samtidig med Dansk Folkepartis sommergruppemøde?

- Ja. I Koldinghus kørte det på EU og grænse og sådan noget. Morten Messerschmidt var vært den dag og stod og fortalte. Ja, det er rigtigt.

Vidste du godt, at dit navn stod på en deltagerliste til en MELD-konference?

- Jeg vidste godt, at jeg var med til den her EU-dag. Lige præcis alt det her med MELD og FELD, det skal jeg ikke kunne sige, men jeg var udmærket klar over, at jeg var med til den konference. Det er jo klart, jeg var selv inviteret.

René Christensen, folketingsmedlem:

Har du nogensinde deltaget i en MELD-konference?

- Altså EU eller hvad? Det ved jeg sådan set ikke. Hvorfor spørger du om det?

Fordi vi har en deltagerliste fra en MELD-konference med dit navn på. Det siger dig ikke noget?

- Jo, jeg har da været til masser af EU-arrangementer.

Men ved du, om du har deltaget i en MELD-konference?

- Hvor er det henne?

Der står, at det var i august 2014 på Hotel Kolding Fjord. Siger det dig noget?

- Det lyder rigtigt nok

Var det en MELD-konference, du var til der så?

- Altså, det har været et EU-arrangement. Jeg tænker ikke, om det er en MELD-konference eller en FELD-konference, eller hvad det hedder alt det der. Men jeg har da været til EU-arrangementer.

Kim Christiansen, folketingsmedlem:

Har du nogensinde deltaget i en MELD-konference?

- Nej. Nej, det har jeg sgu ikke.

Det ringer ikke nogen klokke hos dig?

- Næh. Jeg går ud fra, at det er det der EU?

Ja, lige præcis.

- Nej, jeg sætter jo ikke mine sko i EU.

Jeg spørger, fordi jeg sidder her med en deltagerliste fra en MELD-konference med dit navn på.

- Hvad er det for en konference?

Det er en konference i august 2014 på Hotel Koldingfjord i Kolding. Ringer det en klokke?

- Jeg har været på Koldingfjord, men jeg aner ikke, hvad det er for en konference. Og jeg har ikke været på nogen konference, hvor jeg skulle være vidende om, at det var MELD, der stod som arrangør.

Den blev holdt samtidig med Dansk Folkepartis sommergruppemøde i 2014. Var du med der?

- Ja, jeg var med på sommergruppemødet.

Men ikke på en MELD-konference?

- Ikke hvad jeg er vidende om i hvert fald.