Sophie Hæstorp talte usandt i sag om meningitis

Regionsrådsformanden beklager og retter nu kritik mod Herlev Hospital for ikke at have lært nok af meningitisdødsfald.

Region Hovedstaden kræver redegørelse af Herlev Hospital, hvor hospitalet skal svare på sin håndtering af, hvad der er sket før og efter, at en 16-årig dreng døde af meningitis efter alvorlige fejl på Herlev Hospital. Det oplyser regionsråsdformand Sophie Hæstorp Andersen (S). (Foto: Dr)

Regionsrådsmanden i Region Hovedstaden kom med usande oplysninger i TV Avisen 3. april i år.

Her garanterede Sophie Hæstorp Andersen (S), at regionens hospitaler har gjort, hvad de kunne for at lære af deres fejl i behandlingen af flere teenagedrenge med meningitis.

- Vi laver en kerneårsagsanalyse - vi går helt ind til den første kontakt, der er sket og til at kigge hele forløbet igennem netop med henblik på at lære af det og se om vores beredskaber og vores retningslinjer og vores uddannelse skal ændre sig fremadrettet. Og det har vi også gjort i de her tilfælde, sagde hun i TV Avisen.

Men en aktindsigt fra Herlev Hospital i København, som DR har fået, viser imidlertid, at kerneårsagsanalysen aldrig blev lavet i sagen om 16-årige Mathias Baadsgaard-Lund, sådan som regionsrådsformanden ellers sagde i TV Avisen.

Mathias Baadsgaard-Lund døde af smitsom meningitis efter alvorlige fejl på Herlev Hospitals børne- og ungeafdeling i januar 2016.

- Jeg sagde det, fordi jeg havde en klar forventning om, at når der sker tragiske dødsfald, eller patienter bliver skadet, så laver man en tilbundsgående analyse ligesom en kerneårsagsanalyse. Det, må jeg så efterfølgende konstatere, ikke er fuldstændig korrekt, og det skal jeg selvfølgelig beklage, siger Sophie Hæstorp Andersen i dag.

Kritik til Herlev

Herlev Hospital får nu kritik af Sophie Hæstorp Andersen. Regionsrådsformanden mener ikke, at Herlev Hospital har gjort nok for at lære af, hvad der gik galt i behandlingen af Mathias Baadsgaard-Lund.

- Det, vi har set i de seneste dage, er en organisation, der ikke i tilstrækkelig grad siger undskyld og heller ikke i tilstrækkelig grad viser, at man lærer af det. Det skal have rettet op på nu, siger hun.

Dermed bakker Sophie Hæstorp Andersen op om Styrelsen for Patientsikkerhed, der har sat Herlev Hospitals børne- og ungeafdeling under tilsyn.

Det er sket, fordi styrelsen ikke har tillid til, at afdelingen er sikker nok, når det gælder patienter med smitsom meningitis eller tegn på sygdommen.

Artiklen fortsætter under grafikken.

Herlev fulgte ikke region

DR er kommet i besiddelse af e-mails mellem Region Hovedstaden og Herlev Hospital, som viser, at regionen i januar 2016 anbefalede Herlev Hospital at lave en anden analyse, end hospitalet har gjort.

25. januar sidste år skriver en konsulent hos Region Hovedstadens, at ”analyse bør foregå på Herlev” og lister følgende fem punkter, som analysen skal forsøge at afklare.

 1. 1

  Hvordan kan det være at de sendte ham hjem – er det normal praksis?

 2. 2

  Hvordan kan det være at de sendte ham hjem inden svarene på blodprøverne forelå?

 3. 3

  Hvordan kan det være at der tænkes Shønlein Henochs purpura og ikke meningit i første omgang?

 4. 4

  Er ampi + genta normal sepsis behandling? Hvad var det man tænkte man evt. behandlede med denne behandling? De havde ikke umiddelbart mistanke om noget fokus. Og hvis man ikke mistænker noget specifikt fokus, men har en patient med petekier, havde andre præparatvalg da været mere hensigtsmæssige? Er ampi genta virksomme ved meningokokker?

 5. 5

  Har deres meningit behandling fulgt gældende retningslinjer?

Men hospitalet har ifølge Region Hovedstaden ikke fremlagt en analyse for regionen, der giver svar på de fem spørgsmål.

Hvad er din reaktion på, at Herlev Hospital ikke gør det, selvom regionens enhed for kvalitet og sikkerhed skriver til hospitalet, at en analyse bør foregå på Herlev?

- Det bekræfter mig i, at vi nu skal have undersøgt til bunds, hvordan Herlev Hospital har håndteret den her sag, fordi når der sker et dødsfald, og det oveni skete ved, at man ikke gjorde tingene nok, så skal man sige undskyld, og så skal man undersøge det til bunds, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Men har regionen ikke et ansvar for at tjekke op på, at analysen skete?

- Vi har det også sådan, at vi har en klar forventning, at der er en kultur på vores hospitaler, hvor man netop lytter til, hvad det er for en type analyser, der skal til, siger regionsrådsformanden.

Herlev skal redegøre

Region Hovedstaden vil nu bede Herlev Hospital om en redegørelse om, hvordan hospitalet har håndteret sagen og læringen af den.

Får det konsekvenser for den direktion på Herlev Hospital, der har siddet med den her sag?

- Min administration har i dag bedt om en redegørelse fra Herlev Hospital, og den vil jeg selvfølgelig gerne se sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed, før jeg finder ud af, hvad det får af konsekvenser, vi skal drage, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Herlev er Danmarks største akuthospital og det foregår i din region, hvor du er formand. Hvad er dit politiske ansvar?

- Mit politiske ansvar er at sikre, at vi altid lytter og lærer når der sker fejl, og at man siger undskyld når der er sket fejl og sørger for at det ikke sker igen eller i hvert fald minimerer risikoen for, at det sker igen.

Herlev: Meget beklageligt

Vicedirektør på Herlev Hospital, Jan Toftholm,, skriver i dag følgende mail til DR om Region Hovedstadens kritik og den manglende kerneårsagsanalyse.

- I lyset af den kritik som Styrelsen for Patientsikkerhed har rejst i medierne gennem de seneste dage, så må vi konstatere, at vores analyser på Herlev Hospital ikke har været dybdegående nok. - Det er meget beklageligt, og vi vil nu rette op på det med en grundig redegørelse af forløbet. Det er naturligvis i alles interesse, at vi sikrer en ordentlig læring på baggrund af et meget ulykkeligt forløb.

I videoen herunder kan du se, hvordan Jan Toftholm, vicedirektør på Herlev Hospital, svarer på spørgsmål om kerneårsagsanalysen i et interview med DR's undersøgende korrespondent Line Gertsen søndag 21. maj 2017.

FacebookTwitter