Sophie Løhde om millionkontrakt til Danske Bank: 'Min opgave er ikke at dømme'

Det afgørende er, at vi kan trække os, hvis der kommer en dom for hvidvask, siger innovationsministeren.

Innovationsminister Sophie Løhde (V) har besluttet, at Danske Bank også i de kommende år skal fungere som statens betaler.

Der var kun ét tilbud.

Og det kom fra Danske Bank, der står midt i en stor skandalesag om deltagelse i hvidvask af milliarder af kroner.

Regeringen har trods skandalesagen besluttet at takke ja til tilbuddet, og derfor skal Danske Bank i de næste fire år fortsætte med at styre alle statens daglige ind- og udbetalinger - eksempelvis udbetalinger af løn.

Innovationsminister Sophie Løhde (V) hæfter sig ved, at Danske Bank har løst opgaven tilfredsstillende i de seneste 10 år, og at regeringen nu kan fyre banken, hvis den bliver dømt for hvidvask.

- Vi har nu afsluttet et udbud, hvor Danske Bank får kontrakten. De er de eneste, der har budt. Men det er en kontrakt, hvor vi har fået indføjet, at der er mulighed for, at vi kan trække os, hvis Danske Bank bliver dømt for hvidvask, siger hun.

Ser du andre, der kan overtage, når der ikke er andre, der har budt i den her omgang?

- Det er ikke sådan, at Danske Bank til tid og evighed har stået for den statslige betalingsformidling. Staten har tidligere haft aftaler med andre banker. Som jeg husker har også Jyske Bank stået for det, siger Sophie Løhde.

Jyske Bank fungerede som statens betaler i perioden 2001 til 2007.

Løhde: Andre banker kan

Men kan det ikke være et slag i luften at have muligheden for at fyre Danske Bank, når der nu ikke er andre, der har budt sig til?

- Den her opgave er der kun én, der har budt på. Der er også andre banker, der vil være i stand til at kunne løse opgaven, men det kræver, at man som bank også vælger at afgive et bud og dermed ønsker at løse en given opgave.

- Det, der har været vigtigt for mig, er, at vi har fået tilføjet i kontrakten, at der er mulighed for at trække os fra kontrakten, hvis en bank måtte få en dom for hvidvask. Det betyder, at vi har mulighed for at lave et fornyet udbud, siger innovationsministeren.

En række eksperter har været ude at sige, at hvis Danske Bank dømmes for hvidvask, så vil det være meget svært for staten at opsige kontrakten med Danske Bank, alene af praktiske hensyn, fordi de har så meget specialiseret viden og IT. Kan de ikke have ret?

- Det, der er vigtigt for mig, er, at vi nu har lavet en kontrakt, hvor vi har mulighed for at trække os, såfremt en bank måtte blive dømt for hvidvask, uanset hvem der har budt på opgaven, og hvem der har vundet.

- Måtte den situation opstå, så er det klart, at der skal gennemføres et nyt udbud. Det vil ikke kunne ske fra den ene formiddag til den næste. Men det er ikke sådan, at Danske Bank er den eneste bank, der vil være i stand til at kunne varetage den opgave.

Havde du gerne set, at andre have budt på opgaven?

- Vi vil altid gerne have mest mulig konkurrence om de opgaver, vi sender i udbud fra staten. Vi ved, hvad vi har betalt tidligere for opgaverne, og det har vi selvfølgelig sammenlignet det her tilbud med. Det afgørende er, at det er et konkurrencedygtigt tilbud, så vi ikke betaler for meget for en opgave.

Vil hverken spå eller gætte

Men hvordan har du med som minister at give så stor en opgave til Danske Bank, der står midt i det, der kan være en historisk stor hvidvasksag?

- Det afgørende for mig er, at vi har sikret os, at såfremt en bank måtte blive dømt for hvidvask, så har vi mulighed for at trække os fra den kontrakt, men nu er det ikke min opgave som minister at dømme en bank. Det har vi domstolene til.

Hvad synes du om, at Danske Bank står i den her situation på et tidspunkt, hvor banken får så stor en opgave af staten?

- Jeg tror ikke, der findes nogen danskere, der ikke synes, det her er en rigtig træls sag. Vi har en vigtig opgave, der skal løses omkring statens betalingsformidling. Den har Danske Bank løst igennem en årrække for staten og i øvrigt på ganske glimrende vis.

- Vi har nu gennemført et nyt udbud, og de har leveret et tilbud, som er konkurrencedygtigt. Og de er de eneste, der har budt på opgaven. Det må jeg tage til efterretning, at andre banker ikke har ønsket at løse opgaven for nuværende. Men vi har som sagt sikret, at vi kan trække os.

Hvad skal der til for at kunne trække sig. Er det en hvilken som helst dom for hvidvask?

- Det er klart, at vi er nødt til at overholde gældende lovgivning, men jeg vil på forhånd hverken spå eller gætte, hvad der måtte ske i forhold til den videre proces, som kommer til at køre i regi af domstolene, siger Sophie Løhde.