Sophie Løhde til kommuner og regioner: I bør også granske brugen af bonusser

Ministeren sender ”åben invitation” til kommuner og regioner om selv at kulegrave brugen af resultatløn.

Innovationsminister Sophie Løhde (V) er åben for at udvide sin undersøgelse af bonusudbetalinger i staten til også at omfatte kommuner og regioner. (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

Det skal ikke kun være i staten, at brugen af såkaldt resultatløn eller bonusser bliver undersøgt.

Sådan lyder kravet fra en række partier, efter at DR Nyheder i sidste måned kunne fortælle, at en direktør i Region Hovedstaden fik en bonus for implementeringen af den udskældte Sundhedsplatformen, ligesom direktører i Banedanmark fik bonusser, selvom de ikke nåede deres mål.

Og kravet fra de i alt fem partier får nu opbakning af innovationsminister Sophie Løhde (V).

- Jeg har også bemærket, at der har været sager uden for staten, for eksempel i Region Hovedstaden, og derfor er jeg også åben for, at vi udvider undersøgelsen til også at omfatte kommuner og regioner, siger Sophie Løhde.

Åben invitation

Hun understreger, at kommunerne og regionerne selv skal være indstillede på at undersøge brugen af bonusser, før det giver mening at lade dem omfatte af den undersøgelse, som Sophie Løhde allerede har sat i gang på statens område.

- Det er en åben invitation til dem, der har ansvaret for kommunerne og regionerne, nemlig borgmestrene og regionsrådsformændene. Og det håber jeg i den grad, at de er indstillede på, siger Sophie Løhde.

Er det ikke noget, du bare kan pålægge regionerne og kommunerne?

- Altså, hvis vi skal have noget ud af en undersøgelse, så er det nok meget klogt, at dem, der skal medvirke i den, også er indstillet på at medvirke i undersøgelsen.

- Det er derfor, at jeg rækker hånden ud og siger, at jeg er helt åben for, at vi udvider undersøgelsen til også at omfatte kommuner og regioner, siger Sophie Løhde.

Socialdemokratiet mener – modsat de fem partier, der kræver undersøgelsen udvidet til også at omfatte regioner og kommuner – at det er fornuftigt nok i første omgang at undersøge brugen af bonusser i staten.

Hvis det viser sig, at der i staten er en ”uhensigtsmæssig” brug af bonusser, vil det også få konsekvenser andre steder i den offentlige sektor, lyder det socialdemokratiske argument.

Forstår forargelsen

Det er innovationsminister Sophie Løhde som udgangspunkt enig i, og derfor har hun igangsat en undersøgelse på det statslige område.

Sophie Løhde stiller således heller ingen krav til hverken kommuner eller regioner om at undersøge brugen af bonusser på deres områder. Der er i stedet tale om en ”invitation” til at deltage i undersøgelsen.

Innovationsministeren afviser at udtale sig om de konkrete sager i Banedanmark og Sundhedsplatformen, men kan godt forstå, hvis folk er forargede.

- Jeg kan godt forstå, hvis der er nogle borgere, der siger til sig selv, at hvad der ikke kan forklares, det er også svært at forklare.

- Men jeg er ikke enig med Enhedslisten, der er ude i at sige, at nu skal vi fuldstændig forbyde resultatløn i staten. Det, mener jeg, skal være op til den lokale ledelse at vurdere, om resultatløn er et godt værktøj i den givne situation. Og så forudsætter jeg naturligvis, at ledelsen også må stå på mål for, hvordan værktøjer bliver brugt i praksis, siger Sophie Løhde.

Det har ikke umiddelbart været muligt at få en kommentar fra hverken Danske Regioner eller kommunernes landsforening, KL, til innovationsministerens invitation til at deltage i undersøgelsen.

Facebook
Twitter