SSI fik bunden opgave: Måtte ikke vurdere mulige løsninger for mink-produktion

Rasmus Prehn mødt af hård kritik for ikke at ville regne på fremtidsscenarier for minkproduktion.

Rasmus Prehn tog over som fødevareminister, da Mogens Jensen måtte trække sig på grund af minksagen. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Ritzau Scanpix)

Fødevareminister Rasmus Prehn (S) har brugt en risikovurdering fra Statens Serum Institut (SSI) som begrundelse for, at han sammen med et politisk flertal tirsdag valgte at forlænge forbuddet mod minkavl med et år. Men ministeren bliver nu mødt af hård kritik for den vurdering.

SSI kom i juni frem til, at "hold af mink i Danmark efter 2021 kan medføre en sundhedsrisiko for mennesker af ukendt størrelse." Den vurdering holder fortsat, lød det fra SSI tirsdag.

Men en ekspert, en minkavler og politiske modstandere peger på et stort problem. SSI har fået en meget bunden og snæver opgave.

SSI hører under Sundhedsministeriet. Det er derfor dette ministerie og ikke Fødevareministeriet, der formelt har bedt om at få lavet en risikovurdering. Og Sundhedsministeriet har skåret det klart ud, at SSI ikke måtte komme med løsningsforslag til, hvordan det kunne være muligt at holde mink på en sundhedsmæssig forsvarlig måde.

"Der er alene brug for en vurdering af risiko for den humane sundhed, ikke forslag til mulige løsninger", står der i den bestilling, som SSI har fået.

SSI har ikke lavet en ny risikovurdering på skrift, men orienteret Folketinget mundtligt.

Ekspert: Mærkelig forespørgsel

Institutleder på Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet, Birgit Nørrung, undrer sig over den måde, som risikovurderingen er lavet på.

- Det er en meget overordnet og generel risikovurdering, fordi man ikke er blevet spurgt specifikt ind til, hvad man skal risikovurdere, og hvilke scenarier man kigger ind i. Så den er meget generel, og så er der det mærkelige i forespørgslen, at man har konkretiseret, at man ikke har ønsket nogen løsninger.

Hun peger på, at den blandt andet kunne have forholdt sig til, hvor mange mink der reelt ville være, hvis erhvervet startede op igen.

Man kunne også have set på udenlandske erfaringer eller mulighed for at vaccinere mink. Intet af det er sket.

Birgit Nørrung er som institutleder også en del af ledelsen for Dansk Veterinær Konsortium, der blandt har til opgave at rådgive myndighederne om zoonoser, sygdomme som springer mellem dyr og mennesker. Men de har ikke været inddraget i vurderingen.

Det forstår Per Larsen, fødevareordfører for De Konservative, ikke.

- Det er dybt kritisabelt, at man ikke har fået undersøgt, hvordan man kan holde mink i Danmark på en forsvarlig måde hos Dansk Veterinær Konsortium. Statens Serum Institut dækker af med nøjagtig samme konklusion som før sommerferien, siger han.

Sådan så det ud, da myndighederne rykkede ind på Jesper Frederiksens minkfarm.

Minkavler har arbejdet som tømrer

33-årige Jesper Frederiksen kommer fra Gjøl i Nordjylland, hvor minkfarmene lå side om side. Han ville gerne have startet op igen, men føler nu, han er dømt ude på et spinkelt grundlag.

- De forholder sig til, om der kan lukkes 15-16 millioner mink ind i Danmark igen, og så starter vi forfra og står ligesom sidste år. Men det er ikke det, der er tale om. Der er tale om måske maksimalt 100.000 mink, der kommer til Danmark.

Så de laver for hård en vurdering?

- Ja, det synes jeg, siger Jesper Frederiksen, der har arbejdet som tømrer, mens han har ventet på svar fra Rasmus Prehn.

Thomas Danielsen, minkordfører i Venstre, er også kritisk.

- Man kan efterhånden ikke længere være i tvivl om, at regeringen ikke har viljen til at genoplive minkerhvervet. Regeringen med Rasmus Prehn i spidsen har gjort sig decideret umage for at sikre, at man politisk ikke kunne træffe beslutningen om ophør af dvaleordningen på et oplyst grundlag. Folketinget og minkavlerfamilierne er blevet holdt for nar. Vi har desværre alle medvirket ufrivilligt i regeringens teaterforestilling, siger Thomas Danielsen.

Jesper Frederiksen mellem sine tomme minkbure.

Prehn: Skal tages i den rigtige rækkefølge

Fødevareminister Rasmus Prehn blev i P1 Morgen bedt om at svare på, hvor han ikke har fået regnet på forskellige scenarier for minkerhvervets fremtid.

- Det er fordi, vi tager det i den rækkefølge, at hvis det er sådan, det er forbundet med sundhedsrisiko, så vil jeg simpelthen ikke løbe den chance. Og så er der ingen grund til at regne på nogen scenarier.

Der er ikke taget hensyn, at en opstart vil være med meget færre dyr. Tager du ikke en beslutning på et noget usikkert grundlag?

- Overhovedet ikke.

Så hvor er beregningen på for eksempel en million mink, hvis minkerhvervet startede igen i morgen?

- Jamen, SSI siger, det er forbundet med risiko at have mink. Og når nu vi har brugt 19 milliarder kroner af skatteydernes penge på at lave en fuld og hel erstatning, så er der ingen grund til overhovedet at tage en chance.

- Når vi har overstået vinteren i 2022, så har vi et bedre grundlag til at se, om det er realistisk at åbne op igen. Så kan vi få lavet nogle af de beregninger i god ro og mag, så vi kan åbne op igen fra 2023. Det er simpelthen et spørgsmål om at gøre det i den rækkefølge, der er ansvarligt, sagde Rasmus Prehn.

FacebookTwitter