Stalking får sin helt egen plads i straffeloven

Stalking skal kunne give op til tre års fængsel, lyder det i politisk aftale.

Aftalen 'Bedre hjælp til ofre for stalking' blev præsenteret hos Dansk Stalking Center tidligere i dag. (Foto: © Philip Davali, Ritzau Scanpix)

Ofre for stalking skal have bedre hjælp. Og stalking skal have sin helt egen plads i straffeloven.

Det mener et bredt flertal af partierne i Folketinget, der i en ny aftale vil indføre en særlig stalkingparagraf i straffeloven, der både skal definere, hvad stalking er, og gøre det kriminelt.

I aftalen har partierne besluttet, at strafferammen, altså den maksimale straf for at overtræde loven, skal være tre års fængsel.

Aftalen blev præsenteret på Dansk Stalking Center, og her var direktør Lise Linn Larsen meget begejstret for de i alt 14 initiativer, der ligger i aftalen.

- Det viser, at vi anerkender stalking som et samfundsmæssigt ærinde, der ikke løser sig selv. Ofre skal ikke længere lades i stikken.

- Og det viser, at stalking ikke længere skal være en ensom kamp for hjælp og beskyttelse. En kamp, der tidligere har kunnet gøre ofrene lige så syge som af selve krænkelserne, sagde hun.

Op mod 100.000 ofre årligt

Justitsministeriet vurderede i 2018, at omkring to procent af danskerne mellem 18 og 74 år havde været udsat for stalking inden for det seneste år. Det svarer til mellem 67.000 og 98.000 personer. Cirka halvdelen af dem var så ramt af stalkingen, at de måtte ændre i deres daglige rutiner.

Det tal skal forhåbentlig ned, lød det fra justitsminister Nick Hækkerup (S), der har forhandlet aftalen på plads med partierne.

- Jeg håber, at når vi sætter fokus på det, så kan det tal sættes ned. Og jeg håber, vi som samfund bliver bedre til at håndtere problemstillingen.

- Stalking forsvinder ikke som problem, men jeg tror, vi bliver bedre til at håndtere det. Både ved at retsforfølge dem, der begår forbrydelserne, og ved at hjælpe dem, som er stalkere og gerne vil ud af det her, sagde Nick Hækkerup.

Aftalen er lavet mellem de partier, der er med i det såkaldte politiforlig. Det er regeringen, Dansk Folkeparti, SF, De Radikale, Enhedslisten, Konservative, Nye Borgerlige og Alternativet.

I videoen her kan du se, hvad direktøren for Dansk Stalking Center sagde om aftalen:

Gør identitetstyveri ulovligt

Når aftalen bliver lavet til et lovforslag, skal det altså defineres præcis, hvad stalking er, så man kan blive dømt for det.

Derudover bliver det også kriminelt at misbruge andres identitet. Det er det nemlig ikke nødvendigvis i dag.

I dag er identitetstyveri kun ulovligt, hvis det bruges til noget kriminelt, eksempelvis økonomisk svindel.

Men nu skal det være kriminelt uanset hvad, for identitetstyveri bruges også i forbindelse med stalking, lyder det fra partierne bag aftalen.

Det kan eksempelvis være ved, at en stalker opretter falske profiler på sociale medier og bruger andres billeder til at komme i kontakt med en person.

- Den danske straffelov er slet ikke opdateret til den digitale virkelighed, vi lever i. Det vil sige, at kriminalitetsformer som for eksempel stalking i dag kan foregå kvit og frit på nettet, og det vil vi sætte en stopper for, siger Enhedslistens Rosa Lund.

Aftalen skal også sikre, at politiet bliver bedre til at håndtere stalkingsager.

Betjente skal have efteruddannelse inden for området, og så skal alle politikredse have et specialiseret team, der skal håndtere sagerne.

Også stalkerne skal have hjælp til at ændre adfærd, lyder det i aftalen.

Aftalens 14 initiativer

 • Ny særskilt bestemmelse om stalking i straffeloven.

 • Styrket behandling af tilholdssager i politikredsene.

 • Adgang til digital forkyndelse for politiet og anklagemyndigheden.

 • Ny fire-ugers klagefrist i tilholdsloven.

 • Ny IT-løsning til systematisk fremsøgning af sager om stalking i politikredsene.

 • Ret til bistandsadvokat og mulighed for videoafhøring af stalkingofre i straffesagsbehandling.

 • Mulighed for varetægtsfængsling i stalkingtilfælde.

 • Underretning af stalkingofferet, når gerningsmanden løslades eller er på udgang.

 • Underretning af kriminalforsorgen om overtrædelse af tilhold.

 • Forsøgsprojekt om bedre koordinering af hjælp til stalkingofre og -udøvere.

 • Dansk Stalking Centers behandlingskapacitet udvides fra 25 til 120 behandlingsforløb om året.

 • Styrket efter- og videreuddannelse i politiet.

 • Specialiserede teams og nøglepersoner i politikredsene.

 • Særskilt kriminalisering af identitetstyveri i straffeloven.