Staten bruger millioner på hær af private kommunikationseksperter

Selv om der er stadigt flere fastansatte kommunikationsmedarbejdere, bruger staten millioner i den private kommunikationsbranche.

Mere end 400 fuldtidsstillinger i staten beskæftiger sig med kommunikation. Derudover bruges millioner på private bureauer. (© ColourBox)

Selvom den samlede medarbejderstab i statens kommunikationsenheder over de seneste år er kraftigt forøget, brugte staten i 2014 mindst 151 millioner kroner på private kommunikationsbureauer.

Det viser en aktindsigt fra Moderniseringsstyrelsen, som P1 Dokumentar har fået adgang til.

Rigsrevisionen har af flere omgange rettet en skarp kritik mod netop statens brug af private konsulenter, og ifølge lektor i offentlig forvaltning på Roskilde Universitet Birgitte Poulsen viser aktindsigten, at det stadig halter med gennemsigtigheden.

- Problemet er jo, at offentligheden ikke har indsigt i, hvad det er for et arbejde, der præcist bliver udført af folk udefra og ikke mindst, hvordan arbejdet udføres, siger hun til P1 Dokumentar.

Kraftig oprustning i centraladministrationen

De godt 151 millioner kroner skal ses i lyset af, at der over de seneste år er sket en kraftig stigning i antallet af faste kommunikationsmedarbejdere i staten, der i 2014 nåede op over 400 fuldtidsstillinger.

Det tegner et billede af et kommunikationskapløb mellem de forskellige myndigheder, hvor ministre kan opruste kommunikationsindsatsen, uden at offentligheden får indsigt, mener professor i journalistik ved Syddansk Universitet Peter Bro.

- Og der kan man sige, at de burde være omgærdet med krav om en form for offentlighed. Hvad er det egentlig, de bruger midlerne til, spørger han.

Finansministeriet, som har ansvar for statens udgifter, har ikke ønsket at medvirke i et interview, men henviser til, at de enkelte ministerier og styrelser selv vurderer behovet for indkøb af konsulentydelser.

Facebook
Twitter