Staten mister penge på solceller

Det koster staten 1,50 krone for hver kilowatttime en privat solcelleejer producerer i manglende indtægter. Derfor pønser klima- og energiminister Martin Lidegaard nu på at gribe ind.

For hver kilowatttime en privat solcelleejer producerer, mister 1,50 krone til statskassen. Det er det beløb andre elforbrugere betaler for strømmen (© Colourbox)

Da statsminister Helle Thorning-Schmidt i sin åbningstale i går omtalte grøn omstilling og vedvarende energi, blev kun vindkraft og biomasse nævnt.

Det var sikkert helt bevidst, at solcelleenergien ikke fik plads i hverken tale eller regeringens lovprogram, for regeringen er lige nu i et limbo med hensyn til, hvad den skal gøre på området.

Det store dilemma

På den ene side bidrager solenergien jo til at opnå målet om at Danmark i 2050 skal være fri for fossile brændsler som olie, kul og gas, men på den anden side mister statskassen 1,50 krone for hver kilowattime en privat solcelleejer producerer af energi. Det skriver Ugebrevet Mandag Morgen.

Øvrige elforbrugere betaler jo ikke alene for at få produceret og transporteret elektricitet igennem nettet, men de skal også betale skatter og afgifter af det forbrugte el. Det gør solcelle-ejeren ikke.

Kalder minister i samråd

Nu går Enhedslisten sammen med Venstre i en utraditionel alliance for at kalde klima- og energiminister Martin Lidegaard i samråd for at tvinge ham til melde ud om, hvad han har tænkt sig at gøre. I øjeblikket har regeringen ikke sat sig nogle mål med solenergien.

- Det er helt håbløst, at Danmark ikke har et mål for solenergien. Det bør vi have, og Enhedslisten medvirker kun til ændringer af støtteordningerne, hvis ministeren samtidig fremtidig fremlægger en samlet strategi for solcellerne, siger Per Clausen´til Mandag Morgen.

Når der på et tidspunkt kommer en plan med solcellerne fra regeringen, vil den givetvis gøre det mindre attraktivt at lægge solceller på taget eller andre steder.

Salg af soleceller eksploderer

Lige nu eksploderer antallet af solgte solcelleanlæg med flere hundrede procent set i forhold til året før, hvor der på denne dag var opsat 2521 anlæg. Nu er der 28.000!! Altså over ti gange så mange på et enkelt år.

Endnu ved ingen, hvad regeringen vil gøre, men at gøre tilskudsordningen mindre attraktiv er en reel mulighed.

- Alle forventer, der kommer en forringelse, og det påvirker markedet. Nu må vi vide, hvad ministeren vil, siger Venstres energiordfører Lars Chr. Lilleholt til Mandag Morgen.

Klima- og energiminister Martin Lidegaard har ifølge Mandag Morgen understreget, at han ikke ønsker at sætte udbygningen af solcelleenergien i stå med et kommende indgreb.

FacebookTwitter