Statens vagthund: Regeringen forsøger at banke os på plads med åben krigserklæring

Statsrevisorerne overvejer at gå til Folketinget med det, formanden betegner som regeringens forsøg på at svække den parlamentariske kontrol.

Statsrevisorernes formand, Peder Larsen (SF), overvejer at inddrage Folketingets ledelse i det, han betegner som en "åben krigserklæring" fra regeringen mod statens vagthund. (Foto: NILS MEILVANG © Scanpix)

Normalt tager en minister det høfligt til efterretning - og giver måske endda en beklagelse - når statens vagthunde i form af rigsrevisionen og statsrevisorerne fremsætter kritik.

Men i sagen om salget af statens vaccineproduktion har sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) erklæret sig markant uenig i kritikken, som hun finder både "uproportional og på flere stræk uberettiget".

Det får dog ikke statsrevisorerne til at bøje af. På et møde i dag har de besluttet at fastholde kritikken af, at Sundheds- og Ældreministeriets langsomme gennemførsel af salget medførte et stort provenu- og driftstab for staten.

Herfra anser statsrevisorerne nu sagen for afsluttet - men diskussionen mellem regeringen og statsrevisorerne stopper ikke, forudser statsrevisorformand Peder Larsen (SF):

- Vi er godt bekendt med, at de har en tendens til at prøve at nedtone kritikken, men ligefrem komme med en åben krigserklæring, det har jeg ikke mødt tidligere i mine snart 27 år som statsrevisor, så det er ganske, ganske usædvanligt, siger han.

- Meget tyder jo på, at ikke bare sundhedsministeren, men også finansministeren og for så vidt også statsministeren står bag, at rigsrevisionen og statsrevisorerne skal bankes på plads. Jeg tror gerne, de havde set, at vi havde overgivet os og pakket sammen, men det er ikke tilfældet.

Statsrevisorerne overvejer at gå til Folketinget

Statsrevisorerne drøfter nu, om de skal bringe sagen videre til Folketingets Præsidium eller Finansudvalget.

- Det her indebærer jo i realiteten forsøg på svækkelse af den parlamentariske kontrol – og jeg synes jo umiddelbart, at det må være svært for Folketinget at acceptere, at man indskrænker den parlamentariske kontrol, siger Peder Larsen.

- Vi er ikke i tvivl om, at der er en ganske, ganske stor uvilje omkring vores arbejde, som er utilfredsstillende, for vi føler os forpligtet til at løse vores opgave.

Som politisk udpeget vagthund tager statsrevisorerne stilling til Rigsrevisionens beretninger og afgør, om de skal have konsekvenser for eksempelvis en ansvarlig minister.

- Når man sidder på magten, må man også tage den kritik, der kommer frem. Kan man ikke holde til det, må man måske tænke sig om en ekstra gang, siger Peder Larsen.

Regeringen til angreb på Rigsrevisionen

I midten af april besluttede regeringen at lægge en mere kritisk kurs over for Rigsrevisionen. Årsagen var, at Rigsrevisionen i regeringens optik i højere og højere grad bevæger sig ind på den politiske spillebane.

- Det kan ikke være Rigsrevisionens opgave at indskrænke det politiske råderum, sagde Claus Hjort Frederiksen dengang til Politiken.

Men Peder Larsen afviser blankt, at Rigsrevisionen eller statsrevisorerne har ændret praksis de seneste mange år:

- Spørgsmålet er, om den faglige standard ikke er faldet andre steder, siger han.

Også i sagen om salget af Statens Serum Institut afviser ministeriet kritikken med henvisning til, at Rigsrevisionen ikke skal vurdere det forarbejde, der har ligget til grund for de politiske beslutninger.

Den kritik afviser Peder Larsen blankt:

- De siger, det er en politisk beslutning, som man ikke skal anfægte. Men rigsrevisionen har heller ikke anfægtet den politiske beslutning, men implementeringen af den. Det er rigsrevisionens og statsrevisorernes opgave.

Facebook
Twitter