Statsrevisorer efter kvote-rapport: 'Skandale. Der plejer at være orden i tingene i Danmark'

De politisk udpegede statsrevisorer er rystede efter kritisk kvote-rapport og kommer med samlet udtalelse senere onsdag.

Henrik Sass Larsen (S) og Søren Gade (V) er begge statsrevisorer. De har læst rapporten om kvotekoncentrationen og er begge rystede. (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

- Det er en skandale.

- Det er temmelig rystende.

- Det er overraskende læsning for de fleste af os.

- Rapporten beskriver en helt uforståelig inkompetence.

Statsrevisorerne er tilsyneladende helt enige om, at det er ganske usædvanligt at læse i den 58 sider lange beretning fra Rigsrevisionen, der i hårde vendinger kritiserer forvaltningen af fiskeriområdet.

- Det er overraskende læsning for de fleste af os. Det er helt åbenlyst for enhver, at der er foregået ting, som ikke skulle være sket og fejl, som ikke er blevet rettet. Og det er bredt sagt. Det er ikke sådan, at hverken rød eller blå stue kan påtage sig ansvar eller skyld for det hele, for det er jo foregået over en bred kam siden 2001, siger Venstres Søren Gade.

Statsrevisorerne sidder onsdag eftermiddag i møde om beretningen og kommer senere med en samlet udtalelse. Søren Gade vil ikke på forhånd lægge sig fast på, hvor hård kritikken bliver, men siger:

- Som der jo allerede er nogle, der har påpeget, så er det jo nok noget, der ikke er set og sket før, lyder det fra V-gruppeformanden.

Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af de såkaldt omsættelige fiskekvoter er igennem en årrække og under skiftende ministre fra Venstre og Socialdemokratiet blevet administreret ”meget kritisabelt”, og ministeriet har direkte modarbejdet Folketingets intentioner om at begrænse antallet af de såkaldte kvotekonger.

Dermed er de danske fiskekvoter – stik imod Folketingets hensigter – blevet koncentreret på ganske få hænder.

Samtidig har Rigsrevisionen i forbindelse med sin undersøgelse af ministeriets forvaltning observeret en række forhold, ”der kan indikere ulovligheder”. Derfor er politiet nu blevet anmodet om at indlede en efterforskning. Det drejer sig blandt andet om dokumentfalsk og stråmandsvirksomhed.

Sass: Sådan noget vil vi ikke have på os

Socialdemokratiets Henrik Sass Larsen kalder det "temmelig rystende" at bladre igennem Rigsrevisionens beretning.

- Der er foregået ulovlig administration på områder, hvor vi normalt har en god skik og forventning i Danmark om, at der er orden i tingene, når det drejer sig om embedsfolk og statsadministration. Derfor er det ret rystende, at tingene ikke er foregået ordentligt.

- Det er en skandale. Sådan noget vil ikke have på os. Der plejer at være orden i tingene i Danmark, siger Henrik Sass Larsen.

Hvor på spektret ender kritikken?

- Det er det allerhøjeste.

Ifølge Liberal Alliances statsrevisor, Villum Christensen, beskriver rapporten "en helt uforståelig inkompetence i ministeriet".

- Det er, som om man slet ikke har haft nogen analytiske kompetencer overhovedet. Det er indlysende for enhver, at man ikke har været i stand til at se en udvikling. Og det er jo det, det hele handler om. At man skulle se, om der havde været en koncentration (af fiskekvoter, red.).

Hvilke konsekvenser skal det have?

- Det er noget, vi skal tale om.

Også Dansk Folkepartis statsrevisor, Henrik Thorup, var rystet efter at have læst rapporten fra Rigsrevisionen.

- Det er meget rystende læsning. Det taler for sig selv, og det taler vi nok også om efter mødet.

 • Statsrevisorerne har til opgave at:

 • Gennemgå det årlige statsregnskab og sikre, at alle statens indtægter fremgår, og at alle udgifter er afholdt i overensstemmelse med finansloven eller anden bevillingslov

 • Kontrollere, at regnskabet er rigtigt og i overensstemmelse med bevillinger, love og andre forskrifter, indgåede aftaler og sædvanlig praksis

 • Vurdere, om de offentlige midler er forvaltet fornuftigt og ansvarligt

 • Forelægge statsregnskabet for Folketinget til beslutning

 • Hjælpe Folketingets udvalg med at fremskaffe revisionsmæssige oplysninger

 • Kontrollere, om de ansvarlige ministre har givet Folketinget og dets udvalg de nødvendige oplysninger

 • Statsrevisorerne har en "karakterskala" for kritik:

 • Finder det meget/særdeles positivt.

 • Finder det positivt.

 • Finder det tilfredsstillende/er tilfredse med.

 • Påpeger/understreger/henstiller/forventer.

 • Beklager/finder det bekymrende/foruroligende.

 • Finder det utilfredsstillende/er utilfredse med/og indskærper.

 • Kritiserer/finder kritisabelt/kritiserer skarpt/og indskærper

 • Påtaler/påtaler skarpt.

 • Påtaler skarpt og henleder særligt Folketingets opmærksomhed på.

 • Kilde: Folketinget.

Facebook
Twitter