Statsrevisorer fastholder kritik af ejendomsvurderinger

Skatteministeriets forsøg på at rejse tvivl om fejlramte ejendomsvurderingerne bider ikke på Statsrevisorerne.

Skatteminister, Morten Østergaard (R), tager Statsrevisorernes kritik til efterretning. (Foto: © Planet huse, Planet huse)

Statsrevisorerne fastholder deres kritik af Skatteministeriet i sagen om de fejlagtige ejendomsvurderinger.

Det fastslår Statsrevisorerne, efter at Skatteministeriet med hjælp fra Kammeradvokaten opsigtvækkende har sat spørgsmålstegn ved Rigsrevisionens konklusioner.

Normalt bliver kritik fra Rigsrevisionen og Statsrevisorerne taget til efterretning i de berørte ministerier, men det har ikke været tilfældet med de fejlramte ejendomsvurderinger.

Her bad Skatteministeriet helt utraditionelt Kammeradvokaten om at gennemgå tallene. Kammeradvokaten konkluderede, at Rigsrevisionens datagrundlag ikke er dækkende.

Ryster ikke på hånden

På den baggrund gik daværende skatteminister Jonas Dahl (SF) opsigtvækkende i rette med Statsrevisorerne og Rigsrevisionen.

Skatteministeriets fremgangsmåde får dog ikke Statsrevisorerne til ryste på hånden:

- Statsrevisorerne bemærker, at skatteministeren har fundet det nødvendigt at hyre Kammeradvokaten til at udtale sig om Skats ejendomsvurderinger, hedder det syrligt i en skriftlig opfølgning fra Statsrevisorerne, der fortsætter:

- Kammeradvokatens udtalelse om, at Skats vurderinger af ejerboliger ikke har været upræcise i en sådan grad, at Skats forvaltning falder uden for lovens rammer, ændrer ikke ved Statsrevisorernes bemærkning.

- Statsrevisorerne vurderer fortsat, at Skatteministeriets forvaltning af den offentlige ejendomsvurdering ikke har sikret en lige og fair behandling af borgere og virksomheder, der ejer ejendomme.

Vurderingerne er forringet

De seks statsrevisorer, der er udpeget af Folketingets partier, fastholder samtidig, at træfsikkerheden af Skats ejendomsvurderinger er forringet siden 2001.

Statsrevisorerne er de eneste, der kan bede Rigsrevisionen om at undersøge et område. Og det er Statsrevisorerne, som på baggrund af Rigsrevisionens beretninger og notater udtaler kritik af ministerier og styrelser.

Den nye skatteminister, Morten Østergaard (R), fastslår i en pressemeddelelse, at han tager Statsrevisorernes kritik til efterretning.

- Jeg er enig med Statsrevisorerne i, at kvaliteten af de offentlige ejendomsvurderinger skal være bedre. Der er behov for et løft af området, og det ansvar har regeringen taget på sig, siger Morten Østergaard.

/ritzau/