Statsrevisorer kritiserer usammenhængende billetpriser

Det er ikke muligt at harmonisere priserne i den kollektive trafik i det nuværende system, vurderes det.

Danske trafikselskaber har siden 2009 forsøgt at harmonisere priserne i den kollektive trafik. I den plan var Rejsekortet væsentlig. (Foto: Rasmus Mark Pedersen © DR)

Målsætningen om et bedre samspil mellem billetpriserne for tog og busser på tværs af landet kan ikke opnås inden for det nuværende system.

Sådan konstaterer

Statsrevisorerne
i et udkast til et beretning om takstharmonisering, som Ingeniøren har
offentliggjort
på sin hjemmeside.

-

Statsrevisorerne
konstaterer, at en
landsdækkende
harmonisering af taksterne i den kollektive trafik reelt ikke er mulig - med mindre takstkompetencen ændres, så kommuner,
regioner
og togoperatører fratages det endelige ansvar for at fastsætte takster - eller at
trafikselskaberne
seriøst bestræber sig på at blive enige, lyder det i udkastet.

Den endelige beretning offentliggøres senere på onsdagen.

Har ikke kunnet nå til enighed

Arbejdet med at harmonisere taksterne har stået på siden 2009, men de seks regionale trafikselskaber, togselskaberne og Metroselskabet har ikke kunne nå til enighed om en model for mere ensartede billetpriser.

Og

Statsrevisorerne
konstaterer, at operatørerne kun har "ringe incitament til at blive enige om fælles,
landsdækkende
takster".

-

Statsrevisorerne
finder det problematisk, at transportministeren vanskeligt kan understøtte trafikselskabernes arbejde med at harmonisere taksterne, fordi ministerens kompetence til at gribe ind i tilfælde af uenighed er
begrænset
, lyder det i udkastet.

Ulogiske og uoverskuelige udsving

Resultatet er, at passagerer, der rejser på tværs af forskellige takstområder oplever ulogiske og

uoverskuelige
udsving i priserne for de forskellige billettyper.

-

Trafikselskaberne
har således hverken kunnet blive enige om at skabe en
landsdækkende
enkeltbillet, at harmonisere taksterne regionalt eller at harmonisere trafikselskabernes takster med togoperatørernes.

- Det har givet utilfredse kunder, der oplever, at priser, billetprodukter og rabatordninger er forskellige og

uoverskuelige
, lyder konklusionen.

/ritzau/

Facebook
Twitter