Statsrevisorer om manglende kontrol: Den er gal på alle tangenter

Svigtende kontrol med kvoter får statsrevisorerne til at tage yderst sjælden kritik i brug.

Det hører til de uhyre sjældenheder, at statsrevisorerne finder den allerskarpeste kritik frem.

Men sagen om kontrollen med kvoter for fiskeri og koncentrationen af dem hos enkelte storfiskere - de såkaldte kvotekonger - er usædvanlig.

Derfor får en beretning fra Rigsrevisionen nu statsrevisorerne helt op på barometret for kritik. Det sker i helt klare, utvetydige vendinger, fordi Miljø- og Fødevareministieriet ikke har haft kontrol med de fiskekvoter, der er blevet givet.

- Der er en ganske usædvanlig sag, som vi aldrig havde troet, vi skulle behandle. Der er så mange alvorlige svigt, og det har stået på en lang periode. Den er gal på alle tangenter, siger formand for statsrevisorerne, Peder Larsen (SF).

Sagen udspringer i det daværende Miljø-, Fødevare- og Fiskeriministerium, der i en beretning fra Rigsrevisionen kritiseres for ikke at have kontrol med tildeling af kvoter til fiskere. Det har betydet, at en større del af kvoterne er endt på få hænder hos de såkaldte kvotekonger. Stik imod Folketingets intentioner om at begrænse antallet af kvotekonger.

Indikation på ulovligheder

Samtidig har Rigsrevisionen i forbindelse med sin undersøgelse af ministeriets forvaltning observeret en række forhold, ”der kan indikere ulovligheder”. Derfor er politiet nu blevet anmodet om at indlede en efterforskning. Det drejer sig blandt andet om dokumentfalsk og stråmandsvirksomhed.

Tilbage til statsrevisorerne, der på et pressemøde her til eftermiddag påtalte den skarpeste kritik, fordi ministriets "kontrol har været uprofessionel og helt utilstrækkelig".

- Det er helt uset dårlig forvaltning, siger formand Peder Larsen og understreger, at der blandt de politisk udpegede statsrevisorer har været fuldstændig enighed om at tage den alvorligste kritik i brug.

Kun formand Peder Larsen og næstformand Henrik Thorup (DF) var tilstede på presemødet, mens statsrevisorerne Henrik Sass Larsen (S) samt Søren Gade (V) havde valgt ikke at deltage.

pressemødet lovede Peder Larsen, at det er en sag, som vil blive fulgt nøje af Rigsrevisionen og statsrevisorerne fremover.

- Jeg kan love jer, at statsrevisorerne slipper ikke den her sag, før vi er sikre på, der er en ganske god kontrol med fiskekvoter.

Beretning har kostet Esben Lunde fiskeriområdet

Det står allerede nu klart, at sagen har fået konsekvenser. Et ukendt antal fiskere er som følge af sagen blevet politianmeldt af Miljø- og Fødevareministeriet, ligesom to embedsmænd i ministeriet har fået frataget deres stillinger.

Og allerede i sidste uge fik Rigsrevisionens beretning politiske konsekvenser, da statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) valgte at fratage miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) fiskeriet som ressortområde.

I en pressemeddelelse fra Statsministeriet fremgik det, at fiskeriområdet ville blive overført til minister for ligestilling og nordisk samarbejde Karen Ellemann (V), og at hun nu får til opgave at rydde op og opbygge en helt ny Fiskeristyrelse.

Løkke nævnte samtidig, at det i en kommende beretning fra Rigsrevisionen vil fremgå, at "forvaltningen af de såkaldt omsættelige fiskekvoter igennem en årrække ikke har været tilfredsstillende, og det er jeg nødt til at tage bestik af".

At Løkke valgte at nævne indholdet af beretningen, der på daværende tidspunkt ikke var i sin endelige form, indbringer ham nu måske en klage fra statsrevisorerne til Folketingets Præsidium, der er utilfredse med, at statsministeren drog konklusioner, før de selv havde gjort det.

- Det er en opfordring til, at Statsministeren respekterer de uskrevne regler for, hvordan man arbejder sammen og afventer beretningen i den endelige udgave, siger Peder Larsen:

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk