Statsrevisorer udtaler kraftig kritik af fiskeritilskud

Det er "meget kritisabelt", hvordan tilskud til fiskeri er forvaltet, mener Folketingets Statsrevisorer.

Statsrevisorerne kritiserer forvaltningen af tilskud til EU's fiskeripolitik. (Foto: Jens nøRgaard Larsen © Scanpix)

Statsrevisorerne kritiserer kraftigt, hvordan tilskud til EU's fiskeripolitik er forvaltet.

Det siger statsrevisorerne som opfølgning på Rigsrevisionens kritiske beretning.

Statsrevisorerne påtaler, at forvaltningen af tilskud på fiskeriområdet under EHFF-programmet har været meget kritisabel. Det har indebåret, at der er udbetalt tilskud i strid med lovgrundlaget, og at der er sket forskelsbehandling af ansøgere.

Programmet er økonomien bag EU's fælles fiskeripolitik. Det er en af fem EU-fonde, som skal skabe job og vækst. Programmet løber i perioden 2014 til 2020.

Statsrevisorerne påpeger, at der er risiko for tilbagebetalingskrav fra Europa-Kommissionen.

Statsrevisorerne finder, at der har været så mange "fejl og uregelmæssigheder", når tilskud er forvaltet, at det er udtryk for "en bekymrende og usædvanlig administrationskultur".

Ikke første gang

Statsrevisorerne henviser til, at det ikke er første gang, der er problemer, siden Rigsrevisionen i 2017 kritiserede forvaltningen. Sidste efterår fremsatte Rigsrevisionen kritik af forvaltningen af fiskekvoter.

Det fik statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) til at flytte fiskeriet fra Miljø- og Fødevareministeriet til Udenrigsministeriet.

- Statsrevisorerne ser med stor alvor på, at beretningen – ligesom beretningen om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri – ikke alene dokumenterer en meget kritisabel forvaltning af fiskeriområdet, men også dokumenterer forhold, der indikerer ulovligheder, som hverken er blevet forebygget eller opdaget.

Vil have undersøgt flere områder

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) vil som reaktion på Statsrevisorernes kritik have undersøgt flere områder, som får fiskeritilskud, end dem, som Rigsrevisionen har gransket i sin beretning om fiskeriet. Desuden har Fiskeristyrelsen indgivet fem politianmeldelser om tilskud.

- Rigsrevisionen tegner igen et meget alvorligt billede af forvaltningen på fiskeriområdet, denne gang på tilskudsområdet. Derfor iværksætter jeg et omfattende oprydningsarbejde, siger Eva Kjer Hansen i en skriftlig kommentar.

Fiskeristyrelsen har indgivet fem politianmeldelser for tilskudssager. Her mener Kammeradvokaten, at der er grundlag for mistanke om strafbare forhold. Sager med mistanke om svig er indberettet til EU-Kommissionen.

Desuden vil myndighederne undersøge, om der er flere sager.

- At vi følger Rigsrevisionens beretning op med politianmeldelser vidner om alvoren. Jeg tager Rigsrevisionens og Statsrevisorernes kritik meget alvorligt, siger Eva Kjer Hansen.

- Regeringen har sat en gennemgribende oprydning og genopretning af hele fiskeriområdet i gang, og vi har styrket området økonomisk.

Lover flere penge

Hun lover flere penge til fiskeriområdet. I år har regeringen tilført fiskeriområdet 20 millioner kroner ekstra. I forslaget til finansloven er der 78 millioner kroner mere for 2019-2022.

Desuden har Folketingets partier i 2019 og 2020 afsat yderligere i alt 30 millioner kroner i EU-midler ved at justere rammen for Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet.

Efter Rigsrevisionens seneste beretning er der brug for flere penge, påpeger Eva Kjer Hansen.

Rigsrevisionens beretning dækker 2014-2017. Fiskeriministeren orienterer torsdag 11. oktober Folketinget om Rigsrevisionens beretning og hendes initiativer.

/ritzau/

Facebook
Twitter