Statsrevisorerne: Indsatsen over for dømte halter

Kriminalforsorgen har forsømt at fuldbyrde straffe til dømte på god nok vis, konkluderer Statsrevisorerne.

Justitsministeriet har ikke gjort sit arbejde godt nok, konkluderer Statsrevisorerne i en beretning, der udtrykker kritik. (Foto: BAX LINDHARDT © Scanpix)

Justitsministeriet har ikke gjort sit arbejde godt nok med at sikre, at straffe til dømte bliver fuldbyrdet, både i og uden for fængslerne.

Det konkluderer Statsrevisorerne fredag i en beretning, der udtrykker kritik.

Ifølge straffuldbyrdelsesloven skal Kriminalforsorgen, der hører under Justitsministeriet, sikre, at dømte straffes i overensstemmelse med dommen og lovgivningen og støtte de dømte til en tilværelse uden kriminalitet.

Det er slet ikke sket i tilstrækkelig grad, konkluderer Statsrevisorerne.

- Statsrevisorerne finder det meget utilfredsstillende, at Justitsministeriet ikke har sikret en tilfredsstillende fuldbyrdelse af straffe til dømte i og uden for fængslerne, lyder det i beretningen.

- Det påvirker retsfølelsen i samfundet negativt, at en betydelig del af straffene ikke er fuldbyrdet rettidigt og med den kontrol og konsekvens, som er forudsat i domme, lovgivning og tilsynsregler.

- Statsrevisorerne finder, at Kriminalforsorgens tilsyn med betinget dømte, afsonere med fodlænke og prøveløsladte har været utilfredsstillende.

- Statsrevisorerne finder endvidere, at Kriminalforsorgens beskæftigelsesindsats og kriminalpræventive indsats over for ubetinget dømte, der afsoner i fængsler og arresthuse, har været ikke helt tilfredsstillende, lyder det videre.

Statsrevisorerne består af et kollegium på seks medlemmer.

Henrik Thorup (DF) er formand, mens Klaus Frandsen (R) er næstformand.

De øvrige medlemmer er Henrik Sass Larsen (S), Villum Christensen (LA), Frank Aaen (EL) og Britt Bager (V).

/ritzau/

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk