Statsrevisorerne retter skarp kritik af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri for mangel på tilsyn med EU-midler

I 2019 er der blevet udbetalt 888 millioner, uden der har været tilstrækkelig kontrol.

Kritikken er den næsthøjeste kritik, som statsrevisorerne kan rette. (arkivfoto) (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Statsrevisorerne retter en skarp kritik af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri for ikke at have ført tilstrækkeligt tilsyn med de EU-midler, der er blevet givet til danske landmænd.

Også Landbrugsstyrelsen modtager kritik for at have lavet fejlagtige juridiske vurderinger i en række sager. Statsrevisorerne retter kritik efter en skala, og kritikken i denne her sag er den næsthøjeste kritik, som statsrevisorerne kan rette.

Sagerne omhandler midler udbetalt i perioden fra 2014 til 2019.

Kritikken går på, at Landbrugsstyrelsen, der hvert år udbetaler EU-støttekroner til danske landmænd, ikke har ført ordentligt tilsyn.

Det har haft den konsekvens, at landmænd potentielt har haft mulighed for at få udbetalt støttekroner uberettiget. En mulighed, Landbrugsstyrelsen i omkring 15 år - siden 2005 - har haft kendskab til kunne ske - uden at ændre praksis.

- Det, der er situationen, er, at Rigsrevisionen har fundet ud af, hvor stor svindel der potentielt kunne have været. Det er selvfølgelig ikke svindel det hele, og vi kan ikke afdække det nøjagtige svindelbeløb, siger Klaus Frandsen (RV), statsrevisorernes næstformand.

De seks statsrevisorerne retter skarp kritik af, at der har mangelfuld kontrol med udbetaling EU-midler.

Statsrevisorernes undersøgelse viser, at der er 138 landbrugere, der har fået direkte støtte, og 19 landbrugere, der har modtaget såkaldt miljøteknologiordningstilskud, har kunne begå svindel.

Mangel på kontrol af selskabers ejerforhold

Helt konkret har en landmand kunne opsplitte sin landbrugsbedrift i flere virksomheder - flere CVR-numre - og derved kunne søge om økonomisk støtte flere gange, selvom der var tale om samme landbrug. Et eksempel kunne være marker som én virksomhed og ejendom som en anden. Derved ville en landmand kunne modtage 10 millioner kroner i støtte imod de 5 millioner, som ellers er støtteloftet.

Det har vist sig, at der har været personsammenfald i ejerkredsen i 2.061 af landbrugsselskaberne. Selskaberne har fået udbetalt i alt 888 millioner kroner i 2019, uden at Lanbrugsstyrelsen har udført en nødvendig kontrol.

Landbrugsstyrelsen oplyser, at der er behov for at styrke kontrollen af ejerforholdene.

Tidligere minister godkendte praksis

Esben Lunde Larsen var miljø -og fødevareminister fra 2016-2018 for Venstre. I dag er han fellow ved World Resources Institute. (Foto: Sarah Christine Nørgaard © Scanpix)

Det var den tidligere miljø- og fødevarerminister fra Venstre, Esben Lunde Larsen, der i 2018 godkendte det administrationsgrundlag for at opsplitte sin landbrugsbedrift og den manglende kontrol. På trods af, at han var blevet advaret af embedsværket.

Og det kalder statsrevisorerne en 'skærpende faktor' i deres kritik.

- Vi mener, der var advarselssignaler nok til, at han godt kunne have set, at det var problematisk, siger statsrevisor Klaus Frandsen (RV).

Esben Lunde Larsen er ikke længere politiker, men havde han siddet som minister i dag, ville det være problematisk, siger Klaus Frandsen.

- Det er en helt personlig holdning. Han ville næppe være minister efter sådan en sag, siger han.

Pres fra Landbrug og Fødevarer

Undersøgelsen viser også, at interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer har lagt pres på for at fortsætte med at godkende ansøgninger om støtte, der gjorde brug af opsplitningen.

- Det er højest usædvanligt. Vi må antage, det har været et meget graverende pres, siger Klaus Frandsen.

- Der er en interesseorganisation, der har været inde og prøve og trykke på forvaltningen af EU-regler - det ser ikke kønt ud. Du har lagt noget op til en minister, hvor man godt vidste, at det lå skidt i forhold til EU-reglerne, siger han.

- Vi kan se, at både den daværende minister, men også erhvervet har presset på. Det er der telefonnotitser og andet, der indikerer. Vi risikerer nu at skulle betale penge tilbage til EU på baggrund af denne sag, siger statsrevisor Mette Abildgaard fra Det Konservative Folkeparti.

Hvorvidt der er foregået noget ulovligt i nogen af sagerne i sådan en grad, at det kan føre til politianmeldelse, siger statsrevisor Klaus Frandsen:

- Der er en konkret konkret sag til vurdering hos Kammeradvokaten i øjeblikket.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk