Støjberg ændrer omstridt lovforslag: Kun vielsesringe til langt over 10.000 kroner beslaglægges

Personlige genstande med en særlig affektionsværdi vil som altovervejende hovedregel ikke blive taget i bevaring, lyder det nu fra regeringen.

Inger Støjberg ændrer omstridt lovforslag, blandt andet efter pres fra Konservative, Liberal Alliance og Socialdemokraterne. (Foto: Simon Læssøe © Scanpix)

Regeringen lægger nu op til at ændre det stærkt udskældte og omdiskuterede lovforslag, der blandt andet giver politiet mulighed for at beslaglægge kontanter og andre værdigenstande fra flygtninge.

Det betyder blandt andet, at regeringen hæver beløbsgrænsen for, hvornår dansk politi skal kunne beslaglægge rede penge.

- Kontanter tages alene i bevaring, hvis der er tale om beløb over 10.000 danske kroner, hedder det i ændringsforslaget fra udlændingeminister Inger Støjberg (V).

I teksten til det oprindelige lovforslag foreslog regeringen ellers, at der kunne beslaglægges kontanter, når der var tale om summer over 3.000 kroner.

Ændringerne kommer, efter at Inger Støjberg tidligere på ugen lovede at præcisere lovforslag L87, som har fået hård kritik fra både partifæller og politiske modstandere, ligesom udenlandske medier har fokuseret kraftigt på den del af forslaget, der omhandler beslaglæggelse af flygtninges værdigenstande.

Foruden den hævede beløbsgrænse udpensler Venstre-regeringen nu, at ”genstande af større økonomisk værdi tages i bevaring”.

Der er dog følgende undtagelser:

- Almindelige personlige brugsgenstande som eksempelvis ure og mobiltelefoner vil som udgangspunkt ikke blive taget i bevaring, fremgår det af ændringsforslaget.

- Og personlige genstande med en særlig affektionsværdi vil som altovervejende hovedregel ikke blive taget i bevaring. Sådanne genstande vil alene blive taget i bevaring, hvis de har en mindre personlig betydning for asylansøgeren og en høj økonomisk værdi.

Regeringen peger specifikt på ”vielsesringe, forlovelsesringe, familieportrætter, hæderstegn og lignende” som genstande, der falder under kategorien genstande med særlig affektionsværdi.

- Sådanne genstande vil alene blive taget i bevaring, hvis de har en mindre personlig betydning for asylansøgeren og en høj økonomisk værdi, som ligger væsentligt over grænsen for det kontante beløb på 10.000 kr., hedder det i regeringens ændringsforslag.