Støjberg erkender fejlbehandling i sag om syge udlændinge

Flere sager om udvisning af syge udlændinge skal behandles igen, erkender udlændinge- og integrationsministeren.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg er i samråd i Folketinget torsdag klokken 12. (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) erkender nu i et svar til Folketinget, at hendes ministerium har været for længe om at rette ind efter en dom fra Den Europæiske Menneskeretsdomstol.

I svaret fremgår det, at ministeriet i mindst 11 sager kan have truffet en fejlagtig afgørelse - og at syv udviste udlændinge nu skal findes og have genbehandlet deres sag.

Sagens kerne er den såkaldte Paposhvili-dom, der betyder, at det i sager om alvorligt syge, der søger om humanitært ophold, ikke er nok, at Danmark og andre landes myndigheder undersøger, om ansøgerens behandling er tilgængelig i personens hjemland.

Det skal også undersøges og indgå i vurderingen, om personen reelt har adgang til behandlingen - altså for eksempel om personen fysisk er i stand til at komme hen til medicin og behandling, og om personen har penge til det.

Udlændinge- og Integrationsministeriet oplyser, at det manuelt har gennemgået de sager, hvor der er truffet en afgørelse efter afsigelsen af Paposhvili-dommen.

Nu vil jeg redegøre for sagen på samrådet, og så er I meget velkomne til at stille spørgsmål efterfølgende.

Inger Støjberg

- Ministeriet har i den forbindelse fundet frem til i alt foreløbigt 11 sager, hvor dommen kan have relevans, og hvor der derfor er grund til at se nærmere på sagen i lyset heraf. I fire af sagerne befinder ansøger sig fortsat her i landet.

- I syv af sagerne er ansøger udrejst eller udsendt. Ministeriet vil nu prøve at finde disse personer med henblik på at se på deres sag igen. I en af de syv sager er det allerede nu vurderingen, at sagen er omfattet af den ændrede praksis, hedder det i svaret til Folketinget.

Støjberg i samråd

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg er fåmælt før samrådet:

- Nu vil jeg redegøre for sagen på samrådet, og så er I meget velkomne til at stille spørgsmål efterfølgende, siger hun.

Der er jo sendt skriftligt svar, hvor I erkender, at der er sket en for langsom sagsbehandling?

- Ja, det er der jo ingen tvivl om, og det vil jeg selvfølgelig også forklare for udvalget, siger Inger Støjberg.

Det fremgår også af svaret til Folketinget, at Udlændinge- og Integrationsministeriet først opdagede dommen fra december i marts, og kun fordi Justitsministeriet henvendte sig.

Radio24syv har afdækket, at det mindst fire gange i løbet af 2017 er sket, at advokater og organisationer i konkrete sager har advaret Udlændinge- og Integrationsministeriet om, at Danmark risikerede at udvise svært syge udlændinge i strid med dommen fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Og ifølge Information var de svenske myndigheder kun tre måneder om at tage konsekvensen af dommen.

Kritiske eksperter

Alligevel fortsatte Udlændinge- og Integrationsministeriets embedsmænd med at give afslag til syge udlændinge. Først i lørdags - 13 måneder efter at dommen blev afsagt - meddelte ministeriet, at man nu vil ændre praksis og derfor sætter alle udvisninger af syge udlændinge i bero i foreløbigt fire uger.

En opgørelse har vist, at tre personer fra den 1. januar 2017 til den 6. november 2017 fik humanitært ophold i Danmark, mens 88 i samme periode fik afslag.

I Enhedslisten frygter udlændingeordfører Johanne Schmidt-Nielsen, at der blandt de 88 er alvorligt syge personer, der er sendt ud af Danmark på et fejlagtigt grundlag.

Flere eksperter - deriblandt professor i forvaltningsret Jens Elo Rytter og lektor i menneskeret Louise Halleskov Storgaard - mener, at sagen er problematisk, og at det kan vise sig, at Danmark ikke har levet til de forpligtelser, vi har i forhold til menneskeretskonventionen.

Folketingets ombudsmand meddelte for få dage siden, at han holder øje med sagen og afventer dagens samråd i Folketinget. Herefter vil ombudsmanden tage stilling til, om der skal foretages noget over for ministeriet.