Støjberg i samråd: Derfor er hun igen under pres

Udlændinge- og integrationsministeren beskyldes for at misinformere Folketinget og ignorere vigtig dom.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg er i samråd i Folketinget torsdag klokken 12. (Foto: Sarah Christine Nørgaard © Scanpix)

Det er en 13 måneder gammel dom fra Den Europæiske Menneskeretsdomstol, der igen har sat udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) under pres.

Tilbage i december 2016 afgjorde domstolen i den franske by Strasbourg, at det vil stride imod Den Europæiske Menneskeretskonvention, hvis en alvorligt syg asylansøger bliver sendt retur til sit hjemland, uden at myndighederne tager stilling til konsekvenserne for personens helbred.

Det er kendt som den såkaldte Paposhvili-dom. Han var en alvorligt syg mand fra Georgien, der døde, før dommen faldt.

Domstolen nåede frem til, at den belgiske stat, som ville udvise ham, burde have undersøgt, om han reelt kunne få den nødvendige behandling i sit hjemland.

Dommen fra 2016 betyder altså, at det i sager om alvorligt syge, der søger om humanitært ophold, ikke er nok, at Danmark og andre landes myndigheder undersøger, om ansøgerens behandling er tilgængelig i personens hjemland.

Det skal også undersøges og indgå i vurderingen, om personen reelt har adgang til behandlingen - altså for eksempel om personen fysisk er i stand til at komme hen til medicin og behandling, og om personen har penge til det.

Ministerium advaret

Alligevel fortsatte Udlændinge- og Integrationsministeriets embedsmænd med at give afslag til syge udlændinge. Først i lørdags - 13 måneder efter at dommen blev afsagt - meddelte ministeriet, at man nu vil ændre praksis og derfor sætter alle udvisninger af syge udlændinge i bero i foreløbigt fire uger.

Udlændingemyndighederne er ellers flere gange blevet gjort opmærksomme på dommen fra Den Europæiske Menneskeretsdomstol.

Mindst fire gange i løbet af 2017 har advokater og organisationer i konkrete sager advaret Udlændinge- og Integrationsministeriet om, at Danmark risikerede at udvise svært syge udlændinge i strid med dommen fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Det har radio24syv afdækket.

Og mens det i Danmark foreløbig har taget Udlændinge- og Integrationsministeriet mere end et år at tage konsekvensen af dommen om humanitære opholdstilladelser, så var svenske myndigheder godt tre måneder om samme øvelse, har Information beskrevet.

Kritiske eksperter

En opgørelse har vist, at tre personer fra den 1. januar 2017 til den 6. november 2017 fik humanitært ophold i Danmark, mens 88 i samme periode fik afslag. I Enhedslisten frygter udlændingeordfører Johanne Schmidt-Nielsen, at der blandt de 88 er alvorligt syge personer, der er sendt ud af Danmark på et fejlagtigt grundlag.

Flere eksperter - deriblandt professor i forvaltningsret Jens Elo Rytter og lektor i menneskeret Louise Halleskov Storgaard - mener, at sagen er problematisk, og at det kan vise sig, at Danmark ikke har levet til de forpligtelser, vi har i forhold til menneskeretskonventionen.

Folketingets ombudsmand meddelte for få dage siden, at han holder øje med sagen og afventer dagens samråd i Folketinget. Herefter vil ombudsmanden tage stilling til, om der skal foretages noget over for ministeriet.

Det afgørende spørgsmål er, hvornår udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg er blevet informeret om den principielle dom. Det er fortsat uvist.

Inger Støjberg har i den seneste uge ikke ønsket at stille op til interview. Det har Venstres udlændingeordfører, Marcus Knuth, heller ikke. Samrådet begynder klokken 12.

Du kan se samrådet live her på dr.dk.

Facebook
Twitter