Støjberg: Instruks om adskillelse af unge asylpar var politisk tilkendegivelse

Integrationsministeren siger i samråd, at der ikke var tale om en egentlig instruks, men om en pressemeddelelse.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) er kaldt i samråd om beslutningen om at adskille ægtepar på asylcentre, hvor den ene ægtefælle er under 18 år.

- Der er ting i det her forløb, der kunne have været håndteret bedre. Det vil jeg gerne tage på mig.

Sådan siger integrationsminister Inger Støjberg (V) i samrådet om tvangsadskillelse af unge asylpar, som skete efter instruks fra hende.

Det viste sig at være ulovligt, da hvert enkelt par har ret til at få deres sag vurderet individuelt.

Inger Støjberg fortæller - som hun også har sagt tidligere - at hun personligt fjernede passager om individuelle vurderinger af de enkelte asylpar fra embedsværkets udkast til en pressemeddelelse, der blev sendt ud den 10. februar 2016.

Det er netop pressemeddelelsen, som Folketingets Ombudsmand har kritiseret og vurderet som ulovlig.

Hvad er en instruks?

  • En instruks pålægger en underordnet instans at handle på en bestemt måde. I dette tilfælde er det Udlændingestyrelsen, der er underordnet ministeriet.

Den er blevet betegnet som en instruks, men Inger Støjberg siger nu, at den slet ikke var tænkt sådan.

Ministeren understreger, at det var hendes klare intention, at pressemeddelelsen skulle indeholde "en klar politisk tilkendegivelse".

- Som jeg også har sagt tidligere, så var det mig, og kun mig selv, der ændrede i pressemeddelelsen. Det er der sådan set ikke noget odiøst i, jeg ændrer i masser af pressemeddelelser, siger hun.

Kategorisk og undtagelsesfri

Der blev ifølge ministeren ikke foretaget en juridisk vurdering af pressemeddelelsen.

Når pressemeddelelsen efterfølgende fik karakter af en instruks, så skyldes det ifølge Inger Støjberg, at der ikke umiddelbart efterfølgende blev udsendt en egentlig skriftlig instruks til Udlændingestyrelsen, hvor undtagelsesmulighederne skulle fremgå.

- I sin kategoriske og undtagelsesfri form, så var pressemeddelelsen ifølge Ombudsmanden ulovlig, siger Inger Støjberg og tilføjer, at kritikken er taget til efterretning.

Derefter stiller hun selv spørgsmålet, om ministeriet skulle have sendt en egentlig instruks til Udlændingestyrelsen efterfølgende.

- Ja, det skulle vi. Det vil jeg gerne tage på mig. Det burde vi have gjort anderledes, svarer hun.

Ø: Hvorfor sende pressemeddelelsen til Udlændingestyrelsen?

Samtidig påpeger ministeren, at det mundtligt blev kommunikeret til Udlændingestyrelsen, at der er sager, hvor der skal tages forbehold og gøres undtagelser, og at Folketingets Ombudsmand ikke vurderer, at det var ministeriets intention at pålægge Udlændingestyrelsen at administrere i modstrid med internationale konventioner.

Det får Enhedslistens udlændingeordfører, Johanne Schmidt-Nielsen (Ø), til at spørge:

- Hvorfor sendte du pressemeddelelsen til Udlændingestyrelsen, hvis ikke det var en instruks?

Til det svarer ministeren:

- Da vi sidder og arbejder med pressemeddelelsen, der er det ikke en instruks. Da vi ikke udsender en instruks efterfølgende, så får det karakter af en instruks.

Fire valgte at forblive adskilt fra deres mand

Inger Støjberg siger desuden, at hun flere gange over for Folketinget har gjort klart, at der skulle gøres undtagelse for parrene "i særlige tilfælde".

Endelig beder hun udvalget tænke over, at fire af de unge kvinder, der blev adskilt fra deres mænd som følge af instruksen, har valgt at forblive adskilt fra deres mænd.

- Her er vi så ved det, der er sagens absolutte kerne for mig: Nemlig hensynet til pigerne og deres liv og deres fremtid, siger Inger Støjberg.

- Derfor glæder jeg mig også over, at pigerne fik mulighed for at få et pusterum.

SAGEN KORT

  • 10. februar 2016 udsender Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet en pressemeddelelse om, at ingen mindreårig asylansøger fremover vil blive indkvarteret sammen med sin ægtefælle eller samlever.

  • Af pressemeddelelsen fremgår, at "efter de nye retningslinjer må ingen mindreårige under 18 år indkvarteres på samme asylcenter som en ægtefælle eller samlever. Det gælder også, hvis parret har et eller flere fælles børn".

  • 34 par bliver omfattet af instruksen. To af parrene ville også være blevet adskilt uden instruksen, da den ene ægtefælle var under 15 år.

  • I april 2016 går Folketingets Ombudsmand ind i sagen efter en klage fra et ungt par, og Udlændingestyrelsen genoptager alle de berørte pars sager.

  • 19. maj 2017 bringer Politiken en artikel om sagen, hvor Inger Støjberg (V) erkender, at hun personligt fjernede embedsfolks forbehold om, at alle sager skulle vurderes individuelt.

Facebook
Twitter