Støjberg til kritikere: Forældrenes ansvar hvis børn fejrer ti års fødselsdag i et asylcenter

Det er ikke hensigtsmæssigt, at man skal leve sin barndom på et asylcenter, lød det fra Støjberg under dagens folketingsdebat.

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V).

Det tog flere timer før folketingets partier i dag blev færdige med førstebehandlingen af det nye lovforslag, Venstre-regeringen har lagt frem, som strammer asyl- og udlændingepolitikken på en række punkter.

For Venstre-regeringens forslag er Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Konservative og Socialdemokraterne.

Imod lovforslaget er Enhedslisten, Radikale, Alternativet og SF - et lovforslag der blandt andet giver myndighederne lov til at beslaglægge større værdier hos asylansøgere.

Afviste asylfamilier skal bo i centre

Udlændinge- og integrationsordfører for Radikale, Sofie Carsten Nielsen, langede under dagens debat ud efter den del af forslaget, der fratager asylansøgere med børn og afviste asylansøgere med børn at bo uden for asylcentrene.

- Jeg er optaget af, hvad der gør, at børnefamilier ikke kan bo andre steder end på et asylcenter, når de enten er ansøgere eller ikke kan sendes tilbage. Er ministeren enig med sin tidligere partiformand i, at der er en grænse for, hvor længe børn skal opholde sig på et asylcenter, spurgte Sofie Carsten Nielsen (R) udlændingeminister Inger Støjberg (V).

Ministeren svarede, at det er forældrenes ansvar, hvis børnene vokser op på et asylcenter.

- Jeg synes ikke, det er hensigtsmæssigt, at man skal leve sin barndom på et asylcenter, svarede hun.

- Når det er sagt, så har forældrene også selv en forpligtelse her. For er man for eksempel afvist asylansøger, så er man jo afvist, fordi man kan rejse hjem, sikkert, til det land, man kommer fra. Så synes jeg også, man har en forpligtelse til rent faktisk at rejse, fortsatte hun.

- Jeg mener rent faktisk, sat på spidsen, at forældrene selv har et ansvar for ikke at bringe deres børn i den her situation.

Kan et barn fejre ti års fødselsdag på et asylcenter med ministerens godkendelse, spurgte den radikale ordfører videre.

- Jamen, hvis forældrene ikke vil anerkende det afslag, de har fået, så kan det gå hen og blive konsekvensen. Om end jeg heller ikke synes, det er en lykkelig situation, lød Venstre-ministerens svar.

DF: Klar til flere stramninger?

Dansk Folkeparti roste lovforslagets 'mange gode initiativer', men udtrykte bekymring for, om det er nok i forhold til tilstrømningen til Danmark.

Derfor spurgte udlændingeordfører Martin Henriksen, om ministeren var klar til yderligere stramninger.

Til det svarede Inger Støjberg, at hun i hvert fald vidste, at Dansk Folkeparti ville være klar på det.

Hun kaldte dog lovforslaget for en 'meget markant opstramning på udlændingeområdet', som vil have en effekt på tilstrømningen.

- Men omvendt set så kan jeg jo ikke afvise noget. Det vil også være meget forkert, lød fra Inger Støjberg, der ikke umiddelbart lagde op til yderligere stramninger.

- Som det ser ud for nuværende, så mener jeg rent faktisk, så det handler om at få gennemført de opstramninger, som ligger her og få dem ført ud i livet.

- Og så håber jeg bestemt, og det har jeg også en formodning om, at det alt andet lige vil være med til at begrænse tilstrømningen til Danmark, fordi det er målet. Det synes jeg ligeså godt, man kan sige, som det er. For hvis vi skal kunne følge med. Det skal vi både på den økonomiske front, men det skal vi også på værdisættet, lød svaret fra ministeren til Dansk Folkepartis ordfører.

Digte i debatten

Alternativets udlændingeordfører Ulla Sandbæk udtrykte sin modstand mod lovforslaget ved at læse op fra et digt af Inger Christensen med titlen 'Et samfund kan være så stenet'.

Men det var ikke det eneste digt, der lød i folketingssalen i dag.

SF's integrationsordfører Jacob Mark havde skrevet sit eget lille digt, som han læste op.

Det lød:

- Hvis alle løfter mere, så vil der også komme færre. Men hvis alle spærrer sig inde, så vil der komme flere.

FacebookTwitter