Støjberg undrer sig over Mette Frederiksen: Hvorfor bakker I ikke op om vores stramninger?

Socialdemokratiet burde for eksempel bakke op om integrationsydelsen, siger minister.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) er ikke imponeret over Socialdemokratiets nye udlændingeudspil (Foto: henning Bagger © Scanpix & Ida Marie Odgaard © Scanpix)

Det nye udlændingeudspil er på ingen måde banebrydende, og Socialdemokratiet burde derfor i stedet koncentrere sig om at bakke op om regeringens udlændingestramninger.

Sådan lyder kritikken fra udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), efter at Socialdemokratiet har præsenteret et nyt udlændingeudspil.

I udspillet lyder det blandt andet, at der skal være et loft over al ikke-vestlig indvandring til Danmark, at der skal oprettes et modtagecenter til asylbehandling i eksempelvis et nordafrikansk land, og at der skal indføres et stop for spontan asylbehandling i Danmark.

Inger Støjberg mener dog allerede, at regeringen er godt i gang med at sikre et asylstop. Hun peger blandt andet på, at asyltallet er raslet ned de seneste år oven på, at det toppede i 2015.

- Det kunne være rigtig godt, hvis Socialdemokratiet bakkede os op i nogle af de ting, vi har gennemført for eksempel med integrationsydelsen, siger ministeren.

Hun henviser til, at den lavere ydelse, der gives til indvandrere og øvrige indbyggere, der har opholdt sig i Danmark i mindre end syv ud af de seneste otte år, og som Socialdemokratiet hele tiden har været i mod.

- Det er noget af det, som har gjort Danmark langt mindre attraktiv og har betydet, at asyltallet er raslet ned. Vi har ikke haft lavere asyltal i de seneste otte til ni år. Integrationsydelsen er noget, som virkelig har haft en effekt, siger Inger Støjberg.

Mærkværdigt at de skal flyves tilbage

I Socialdemokratiets ti punkter lange udspil lyder det blandt andet, at alle spontane asylansøgere skal sendes til et danskdrevet modtagecenter i et tredjeland for eksempel i Nordafrika, hvor de skal opholde sig, mens deres asylsag behandles.

Dette forslag undrer udlændinge- og integrationsministeren såre.

- Det mærkværdige ved Socialdemokratiets forslag er, at migranter først skal til Europa for så at blive fløjet tilbage til lejre. Jeg synes, at det ville være langt bedre, hvis de slet ikke kom til Danmark, siger hun.

Hun mener i stedet, at EU skal drive lejre i nabolandene, hvilket også er noget, som hun diskuterer ofte med sine europæiske ministerkolleger.

- Der er ikke nogen grund til, at de skal fragte sig selv over Middelhavet og hermed understøtte menneskesmuglernes forretning. Det er langt bedre at hjælpe i nærområderne, og det er både langt mere sikkert og bedre, hvis vi kan gøre det på europæisk plan, siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg

FAKTA OM SOCIALDEMOKRATIETS UDSPIL:

  • Socialdemokratiets udspil ”Retfærdig og realistisk”:

  • Der skal indføres et loft over, hvor mange med ikke-vestlig baggrund, der kan komme til Danmark. Det gælder både flygtninge og familiesammenførte. Loftet fastsættes årligt af Folketinget.

  • En asylreform skal stoppe adgangen til at søge asyl i Danmark.

  • Alle spontane asylansøgere skal sendes til et danskdrevet modtagecenter i et tredjeland. F.eks. i Nordafrika. Her skal de være, mens deres asylsag behandles.

  • Det skal ikke være muligt at søge asyl ved at møde op direkte på det danske modtagecenter.

  • En asylansøger, der får asyl, vil heller ikke få mulighed for at komme til Danmark. Men vil blive sendt til en af FN’s flygtningelejre.

  • Danmark forpligter sig til gengæld til at tage kvoteflygtninge gennem FN-systemet.

  • Reglerne for at få familiesammenføring skal strammes. Kravene til sprog, uddannelse, beskæftigelse og kendskab til Danmark skal skærpes. Især for den ægtefælle, der søger om at komme til Danmark.

  • En hjemsendelsesreform skal sikre, at flere afviste asylansøgere sendes hjem. Bl.a. skal der oprettes en ny specialenhed ved politiet, og Danmark skal som hovedregel stoppe ulandsbistand til lande, der nægter at tage imod egne statsborgere.

  • Der skal i højere grad indføres optjeningsprincipper til danske velfærdsydelser som f.eks. børnechecken.