Støjberg vinder første stik i Rigsretten: Mulig vildledning af Folketinget får ikke betydning for eventuel straf

Rigsretten underkender brugen af skærpende tiltale i sagen mod tidligere udlændingeminister.

En fjer i hatten for forsvaret, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg, efter at Rigsretten her til formiddag er kommet frem til, at en evt. vidledning af Folketinget ikke kan være strafskærpende. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Ritzau Scanpix)

Det kommer ikke til at koste Inger Støjberg en ekstra hård straf, hvis det viser sig, at hun har talt usandt for Folketinget. Det er Rigsretten netop kommet frem til.

Dét i den rigsretssag, der i øjeblikket kører mod den tidligere udlændingeminister.

En sag, der handler om en undtagelsesfri instruks, der lagde op til at adskille alle unge asylpar uden undtagelser og individuelle vurderinger.

Inger Støjberg er tiltalt ved Rigsretten. Dels for at have presset den ulovlige instruks igennem. Dels for siden at have vildledt Folketinget i sagen. Men sidstnævnte får altså ikke indfydelse på en eventuel straflængde, såfremt hun skulle blive dømt.

Det har Rigsretten afgjort her til formiddag i en kendelse.

"Inger Støjbergs påstået urigtige eller misvisende oplysninger til Folketinget kan ikke bringes i anvendelse som strafskærpende omstændigheder ved bedømmelsen af forholdet vedrørende indkvarteringsordningen og dens administration," lyder det i kendelsen.

- Alt andet lige vil det, såfremt Støjberg skulle blive dømt, betyde, at hun vil få en mindre straf, siger Frederik Waage, der er professor i forfatningsret på Syddansk Universitet.

Forstå sagen om den ulovlige instruks i vores gennemgang af sagen herunder. Artiklen fortsætter efter videoen.

Kan få betydning for beviserne i sagen

Hvorvidt Inger Støjberg reelt har vildledt Folketinget er ikke endeligt afklaret. Instrukskommissionen nåede frem til, at det var sket i forbindelse med flere samråd i Folketinget, men sagen er altså nu verserende ved Rigsretten.

Men når Rigsretten frem til, at Inger Støjberg har vildledt Folketinget, så kan det få indflydelse på, om hun bliver dømt i sagen, vurderer Frederik Waage.

- Hvis man lægger til grund, at Inger Støjberg har løjet for Folketinget, så kan det være et indicium for måske, at hun skulle have været i gang med nogle handlinger i ministeriet, som ikke var lovlige. Så der er ikke nogen tvivl om, at man godt kan tillægge det vægt i den bevismæssige vurdering, siger han.

En konklusion som Rigsretten også pointerer i sin kendelse. Her skriver retten, at anklagerne i sagen godt må fremlægge beviser i sagen, der handler om Støjbergs oplysning af Folketinget - "herunder for bedømmelsen af, om der er handlet med forsæt eller grov uagtsomhed."

Eksperter advarede mod vildlednings-tiltale

Det er et flertal i Folketinget, der har rejst tiltalen mod Inger Støjberg. Tilbage i januar, da formuleringerne i tiltalen skulle besluttes, advarede juraprofessor Jørn Vestergaard fra Københavns Universitet mod at vedtage den tiltale, som et flertal endte med.

Han forklarede ved den lejlighed, at man juridisk slet ikke kunne rejse strafskærpende tiltale for at vildlede Folketinget. Noget som Rigsretten med dagens kendelse også er kommet frem til.

Frederik Waage mener dog ikke, at man dermed kan konkludere, at Folketinget er blevet fejlrådgivet af sagens to anklagere.

- Det er for vidtgående at sige.

Rigsretten har også taget stilling til, hvorvidt der kan sendes tv fra sagen.

Det bliver i det store hele ikke muligt at følge efterårets vidneforklaringer og afhøringer af forhenværende udlændingeminister Inger Støjberg.

Herunder kan du blive klogere på tidsforløbet omkring udsendelsen af instruksen og det efterfølgende forløb.

I kendelsen fremgår det, at det kun bliver muligt for medierne at optage "genrebilleder" samt fra domsafsigelsen i sagen.

Der ventes dom i sagen inden jul. En sag hvor Inger Støjberg er tiltalt for at have presset på for at få gennemført en ulovlig instruks om at adskille unge asylpar.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk