Støtte til ny skraldelov skaber interne rystelser i SF

Stor gruppe byrådsmedlemmer i SF retter en hård kritik af partitoppen på Christiansborg.

Signe Munk og SF har bakket regeringen op i en ny skraldelov. (Foto: © Jens Dresling)

En ny affaldslov har sat brand i SF, og en stor gruppe byrådsmedlemmer giver nu udtryk for en voldsom udtilfredshed med partitoppen på Christiansborg.

- Vi er inde at røre ved hjerteblodet i partiet, og det skuffer mig, at der ikke er mere lydhørhed over for det i partitoppen, siger Jørgen Bing, byrådsmedlem for SF i Hjørring.

Han taler om en ny affaldslov, som fredag blev vedtaget i Folketinget. SF var med til at stemme loven igennem.

Den nye affaldslov indeholder en liberalisering af affaldssektoren. Det betyder, at forbrændingsanlæggene skal omdannes til selskaber og konkurrere mod hinanden.

Men hverken eksperter eller Klimarådet tror på de CO2-reduktioner, som Klimaministeriet har regnet sig frem til, at loven giver. Og kommunerne frygter, det kan få store økonomiske konksekvenser lokalt, hvis forbrændingsanlæg går konkurs.

- Den vil både forringe miljø, klima og økonomi. Den er tænkt helt forkert. Det kan få nogle konsekvenser, som jeg ikke tror, lovgiverne helt har gennemskuet. Jeg har svært ved at finde ud af, hvordan det kan være SF-politik at liberalisere kritisk infrastruktur, siger Jørgen Bing.

'Partitoppen fejler'

Sammen med 21 andre byrådsmedlemmer har Jørgen Bing i dag et indlæg i Information. Her skriver de direkte, at SF set med deres øjne har fejlet ved at støtte loven.

Mette Feenstra, byrådsmedlem for SF i Odsherred, er medunderskriver.

- Vi er imod aftalen, fordi vi grundlæggende ikke mener, at de mål, man håber på, kan opnås ad den vej. Det siger alle høringssvarene stort set også. De CO2-gevinster, man håber på at opnå det, er ikke muligt.

- Man skal jo altid se på fordele og ulemper, når man indgår sådan nogle forlig. Jeg ved, der er gjort et rigtig, rigtig stort stykke arbejde fra vores folketingsgruppe for netop at påvirke i en mere grøn retning. Men i det her tilfælde, er jeg måske nået dertil, hvor jeg synes, at ulemperne overstiger fordelene ved at være med i det her forlig.

Var det en fejl af SF at stemme for det her forslag?

- Ja, det mener jeg, siger hun.

Det har ikke været muligt at få et interview med SF's klimaordfører, Signe Munk. SF har ikke ønsket at stille med andre.

Til gengæld har Signe Munk sendt et skriftlig citat, hvor hun skriver:

- Der skal være plads til at være uenige i et politisk parti. Det har vi også plads til i SF. Og vi er helt opmærksomme på vores klimaforpligtelser. Derfor kommer vi også til at sætte ny lovgivning i værk, hvis kapaciteten ikke bliver bragt ned.

- Det fremgår også af aftalen, ligesom der er sat en grænse op for, hvad der kan frasælges af de nuværende forbrændingsanlæg, og den største ejerandel vil fortsat ligge hos kommunerne.

Intern ballade

Jørgen Bing fra SF i Hjørring oplever, at baglandet har haft svært at trænge igennem til partitoppen.

- Normalt har vi i SF en flad struktur og en stor lydhørhed over for, hvad der kommer fra græsrødderne. Men i det her tilfælde er det som om, man henholder sig til, at nu er der indgået en aftale med så mange partier, og så er der ikke nogen, der tør springe fra.

Har partitoppen på Christiansborg været gode nok til at lytte til jer?

- I den her sag synes jeg det faktisk ikke. På det punkt er jeg godt skuffet, det skal jeg gerne indrømme, siger Jørgen Bing.

Han fortæller, at sagen lige nu skaber spændinger i partiet.

- Der er internt på vores fora en meget voldsom debat i øjeblikket. Det er flere og flere, der er ved at få færten af, at det her er fuldstændig skævt, og det kan komme til at koste dyrt lokalt, siger Jørgen Bing.

'Snart står vi alene som regeringens stumme lakaj'

DR har fået indsigt i en Facebook-tråd fra et opslag i en intern SF-gruppe, hvor lovforslaget bliver diskuteret.

Opslaget er skrevet af en af partiets byrådsmedlemmer:

"De Konservative er netop sprunget fra affaldsforliget! Realiteterne og de katastrofale konsekvenser (for såvel klima, som økonomi) er blevet for tydelige til, at Mona Juul & co. kan bakke op om Lars Aagaards forslag. Hvad venter SF på?"

Til det svarer partiets klimaordfører, Signe Munk, i tråden, at hun "ikke helt kan se logikken" i, at flere partier er gået fra aftalen nu og ikke tidligere.

- Jeg tror, at vi begge er helt enige om at være uenige her, skriver hun.

- Jeg undrer mig over, at du både kan mene, at der kommer store økonomiske strandede omkostninger ved lukningen og samtidig ikke klimaeffekter. Begge påstande kan jo ikke være rigtige på samme tid.

Strandede omkostninger er den gæld, kommunerne kan komme til at hænge på, hvis et anlæg går konkurs.

Men flere medlemmer bakker op og kommer med en skarp kritik.

De kan slet ikke forstå, hvorfor SF fortsat støtter forslaget, "når alle uvildige eksterne klimaeksperter, samt både Alternativet og Konservative konkluderer, at lovforslaget ikke lever op til den politiske aftale om klimaforbedring", som et medlem skriver.

Og det er en kommentar, der får stor opbakning.

- Det koster åbenbart dyrt at være regeringsduelige, skriver et medlem.

- Snart står vi alene som regeringens stumme lakaj, som støtter dette lovforslag. Det er pinligt og dumt, skriver ét andet medlem.

Hvortil to andre medlemmer stemmer i:

- Helt enig. Nok er nok.

- Enig.