Støttepartier i skarp kritik: Regeringen forsømmer ligestillingen

Statsminister Mette Frederiksen bør overtage jobbet som ligestillingsminister, mener De Radikale.

Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling, Mogens Jensen (S), får kritik for ikke at levere ligestilling i et passende tempo af de tre støttepartier til regeringen. (Foto: Niels Christian Vilmann © Scanpix)

Regeringen har siddet på hænderne og mangler at tage ligestillingsområdet seriøst.

Sådan lyder det nu fra de tre støttepartier i rød blok, der giver regeringen sit flertal i Folketinget.

Regeringspartiet Socialdemokratiet gjorde i valgkampen et nummer ud af at sige, at en stemme på Socialdemokratiet var en stemme for ligestilling.

Samtidig konstaterede partiets daværende ligestillingsordfører, at der i praksis ikke er ligestilling i Danmark i en kronik i Information.

Men her knap otte måneder efter valget oplever regeringens støttepartier ikke, at regeringen prioriterer ligestillingen højt nok.

Partierne efterlyser konkrete initiativer til at sikre ligeløn, mere ligelig barsel, kønsopdelte lønstatistikker og hjælp til voldsramte kvinder.

Ligestillingsminister Mogens Jensen (S), der også er minister for fødevarer, fiskeri og nordisk samarbejde, har i regeringens såkaldte lovprogram kun ét punkt: At begge forældre skal modtage digital post fra det offentlige. Et forslag, der er overtaget fra den tidligere VLAK-regering.

Lovprogrammet er regeringens oversigt over lovforslag og lignende, som regeringen vil føre ud i livet i det nuværende folketingsår.

Radikale vil have ligestillingsområdet i Statsministeriet

De Radikales ligestillingsordfører, Samira Nawa, efterlyser imidlertid endnu flere visioner fra ligestillingsministeren.

- Det er bare ikke godt nok. Jeg havde en helt anden forventning til den her regering om, at området skulle opprioriteres. Men Socialdemokraterne har overladt det til støttepartierne at være ambitiøse på ligestillingsområdet.

En del af ligestillingspolitikken ligger imidlertid i en række andre fagministerier som Beskæftigelsesministeriet, der undersøger lønniveauer, og Justitsministeriet, der arbejder på en ny voldtægtslovgivning.

Samira Nawa, er det ikke bare et udtryk for, at ligestillingsspørgsmålet ligger ude i de enkelte ministerier?

- Ligestilling kan inkorporeres på stort set alle ministerområder. Jeg har én klar opfordring: I mit drømmescenarie er Mette Frederiksen statsminister og ligestillingsminister. Det vil vise, at regeringen tager ligestillingen seriøst.

Heller ikke i Enhedslisten er de imponerede over regeringens ligestillingsplaner, siger ligestillingsordfører Mai Villadsen.

- Jeg mangler at se nogle initiativer fra regeringen på ligeløn, på lige barsel og på LGBT- området.

- Det er mildest talt et tyndt lovprogram på ligestillingsområdet. Vi er gået i stå på ligestillingen i Danmark. Vi er slet ikke i front, siger hun.

Danmark langt efter andre nordiske lande

Danmark faldt en plads ned ad listen, da den årlige ligestillingsrapport fra World Economic Forum (WEF) blev præsenteret inden jul. Vi er nu nummer 14 på listen, der toppes af de andre nordiske lande som Island, Norge, Finland og Sverige.

Samtidig viser tal fra Danmarks Statistik, at mænd fortsat er overrepræsenteret i virksomhedernes bestyrelser og direktioner. Her udgør mænd 81 procent af ledelseslaget, og sådan har det været de seneste fem år.

I SF efterlyser ligestillingsordfører Astrid Carøe også, at regeringen tager skeen i den anden hånd.

- Jeg kunne godt ønske mig, at vi rykkede på øremærket barsel, mere gennemsigtige lønstatistikker og bedre gennemsigtighed med måltal i bestyrelser, siger hun

I organisationen Kvinfo, der er et dansk nationalt videnscenter, hvis opgave det er at formidle forskning om køn, ligestilling og etnicitet, savner direktør Henriette Laursen også mere handling fra regeringen.

- Vi efterspørger flere initativer fra regeringen af egen drift. Vi så gerne, at regeringen tog fat i partnervold, social kontrol og ufaglærte mænds stilling i samfundet, siger hun.

Mænd tjener fortsat mere end kvinder

Ser man på løngabet - altså forskellen på, hvad mænd og kvinder tjener, så er forskellene langsomt ved at udjævne sig. Men der er stadig en række brancher, hvor der er forskelle, der kan være svære at forklare.

Kvindelige læger tjener eksempelvis 13,1 procent mindre end deres mandlige kollegaer. For sekretærer er forskellen 5,2 procent, og blandt tjenere lyder forskellen på 8,1 procent.

I grafikken her kan du se, hvor stor lønforskellen er mellem mænd og kvinder i forskellige fag:

Renser man for faktorer som uddannelse, opgaver og arbejdssted, får mænd mellem fire og syv procent mere i løn end kvinder i gennemsnit.

Regeringen satte i efteråret gang i en undersøgelse hos VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, for at undersøge forskellen på mænd og kvinders løn. Rapporten skal med andre ord forsøge at forklare det uforklarlige. Undersøgelsen ventes færdig til efteråret i år.

Minister: Meget af ligestillingen ligger hos andre ministre

Ligestillingsminister Mogens Jensen (S) er også selv utålmodig for at få gennemført flere initiativer, siger han. Men han fremhæver, at regeringen allerede i finansloven fik sikret ligestillingsinitiativer sammen med støttepartierne.

- Vi har lavet en finanslov, der rummer for 400 millioner kroner ligestillingsinitiativer. Herunder en barselsfond for selvstændige, et særligt forskningsprogram rettet mod kvinder og vi har et forslag om at understøtte kvindekrisecentre på finansloven.

- Herude har vi også en række lovinitiativer. På mit eget område et lovforslag, der handler om at sikre, at fædre og mødre modtager post om deres børns forhold.

Der er jo ingen af de initiativer, du nævner, der er dine egne. Hvilke initiativer har du selv taget?

- Jamen de her initiativer er regeringens initiativer. Min opgave som ligestillingsminister er at koordinere opgaverne - primært LGBT-indsatsen. Men mange af tingene ligger ikke hos mig, men hos mine kollegaer.

Hvorfor er du egentlig ligestillingsminister, hvis de fleste ting ligger et andet sted?

- Ligestillingsministeren har jo traditionelt været forskellige typer af ministre. Nu har jeg tre ressortområder. Der er også ligestillingsproblematikker i de ressortområder, så det er måske meget godt, at der er flere ressortområder.

De Radikale mener, at den eneste fællesnævner mellem fiskeri og ligestilling er snakken om kvoter, og at ligestillingsområdet er bedre tjent med at ligge i Statsministeriet. Hvad siger du til det?

- Det er statsministeren, der bestemmer, hvordan ligestilingen varetages i regeringen. Jeg synes, det vigtige for ligestilling er, at man har en engageret minister, der ønsker at gøre noget ved området. Har nogle visioner. Det har jeg.

Danmark ligger på en 14.-plads på WEF-listen over ligestilling. Alle de lande, vi normalt sammenligner os med - Island, Finland, Sverige og Norge - ligger i toppen. Hvordan vil du forklare den forskel?

- Jamen, der er ingen tvivl om, at jeg også synes, det er skidt, at vi ligger efter vores nordiske lande.