Støttepartier kræver plan fra minister: Vil udfase afbrænding af træ på kraftvarmeværker

Det er ikke nok, at gøre biomasse bæredygtig. Det er nødvendigt at se på mængden, der bliver brændt af, lyder det.

"Vi skal gå forrest i kampen mod klimakrisen," står der allerførst i det forståelsespapir, som er grundlaget for regeringen. Nu vil støttepartierne hanke op i Dan Jørgensen for at det også gælder biomasse. (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

Der er brug for hurtigst muligt at få lavet en plan, der ser på, hvordan brugen af biomasse til produktion af varme og el kan reduceres kraftigt.

Sådan lyder det Enhedslisten, De Radikale og SF. Regeringens tre støttepartier mener, at klimaminister Dan Jørgensen (S) er alt for langsom, når det kommer til at få lagt konkrete planer for udfasning af biomasse på bordet.

- Vi har brug for at se på en udfasningsplan for biomassen i Danmark, siger den radikale klimaordfører Ruben Kidde.

Enhedslistens klimaordfører Mai Villadsen ønsker også en udfasningsplan, mens SF's klimaordfører Signe Munk siger:

- Vi skal have lagt en plan for, hvordan vi får reduceret biomassen. Jeg tror ikke, vi får udfaset biomasse helt, men omfanget i dag er alt for stort, siger hun.

Importerer træ i store mængder

Danmark bruger store mængder biomasse på kraft - og kraftvarmeværker og til opvarmning i private hjem. Det er blandt andet træpiller og træflis, der bliver brugt i stort omfang.

Faktisk er biomasse den form for vedvarende energi, der er klart mest udbredt.

Og udviklingen er gået stærkt. Siden 1990 er forbruget af biomasse fordoblet. Det hænger blandt andet sammen med, at der mange steder nu bliver brugt træpiller og træflis i stedet for kul på varmeværkerne. Der er ikke nok træ i Danmark til at dække behovet. Derfor bliver der importeret træflis og træpiller i store mængder. Fra 2008 til 2018 blev importen tredoblet.

Men brugen af biomasse er udsat for kritik. I klimaregnskaber bliver biomasse opgjort til at være CO2-neutralt. Det har flere eksperter sat alvorlige spørgsmålstegn ved. Og det belaster skovområder, at der bliver fældet så meget.

- Hvis hele verden gjorde som Danmark, så var der ikke træer og skove nok til at stå for produktionen, siger Ruben Kidde.

Mai Villadsen fra Enhedslisten vil have Dan Jørgensen på banen med det samme.

- Der findes grønnere veje at gå. Vi har også en natur, der er i krise, og vi skal give den plads til at leve. Det gør man ikke, hvis man fælder træer og brænder det af i værker. Vi ved også fra international kritik, at det at brænde biomasse af ikke nødvendigvis er så godt CO2-mæssigt.

Hvad skal regeringen gøre?

- Regeringen burde omgående indkalde til forhandlinger om biomasse. Man burde lave et parallelt regnskab til det danske regnskab, hvor man opgør, hvor meget biomassen udgør og hvor bæredygtigt, det er.

Men I er støtteparti for regeringen. Hvis I virkelig mente det alvorligt, burde I så ikke lægge mere pres på regeringen for at få det igennem?

- Vi laver ikke andet end dag ud og dag ind at lægge pres på regeringen i rigtig mange klimaspørgsmål. Og biomasse er et af dem, siger Mai Villadsen.

Mai Villadsen blev valgt ind i Folketinget sidste år. (Foto: Philip Davali © Scanpix)

Stop med at bygge nye biomasseanlæg

Konkret foreslår de tre partier, at der skal sættes en stopper for byggeri af nye varmeværker, der fyrer med biomasse.

- Vi har brug for at sætte en prop i nye biomasseanlæg ved at lave regler fra Christiansborg. Det skal sikre, at de steder, hvor det er muligt at erstatte biomassen med varmepumper, geotermi eller andre nye teknologier, der skal vi gøre det, siger Ruben Kidde.

Ruben Kidde sidder i Folketinget som stedfortræder for sygemeldte Ida Auken. (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

Men har vi realistisk en teknologi, der kan stå i stedet for?

- Ja, ude lokalt på de mindre værker har vi allerede teknologi, der gør det muligt at bygge varmepumper i stedet for flisanlæg. Og på de større værker i de større byer er det meget vigtigt, vi sørger for, der er en overgang, hvor vi ikke udbygger med ny kapacitet af biomasse, men siger, at for fremtiden skal vi udnytte undergrundens varme med geotermi og store varmepumper, siger Ruben Kidde.

Signe Munk tror ikke, det er muligt at udfase biomasse helt. Men der skal ikke bygges nye værker, der udelukkende brænder træ af, hvis det står til SF.

- På de store kraftvarmeværker skal vi have sat en grænse for, at når man bygger nyt, må der ikke være særlig meget af det, der baserer sig på træflis og træpiller. Der skal man over på varmt vand og elvarmepumper.

- Vi importerer alt for meget træflis og driver rovdrift på de skove, der er rundt omkring. Vi skal ikke bare brænde træ af. Vi skal lave nye gode produkter som byggematerialer og tøj af det, siger Signe Munk.

Signe Munk er klimaordfører for SF. (Foto: Philip Davali © Scanpix)

Skeptisk ekspert

Brian Vad Mathiesen er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet. Han er skeptisk overfor at udfase biomasse og stoppe med at opføre nye værker, der skal fyre med biomasse.

- Vi kan ikke bare stoppe nu med at bygge ny kapacitet på biomasse. Det her handler om, at vi skal bruge mindre biomasse, og vi skal bruge det mere smart. De nye anlæg vi får, skal kunne drosle op og ned alt efter, om der kommer andre varmekilder ind. Og det er mere det, det handler om, end at sige, at nu stopper vi, siger han.

Ifølge professoren kan man ikke trække biomasse ud af det danske energisystem.

- Vi har teknologier til at neddrosle biomasseforbruget, men vi har ikke teknologierne til, at vi kan udfase det. Realistisk set kan vi inden 2030 nedbringe forbruget af biomasse med 15-20 procent, siger han.

Han mener eksempelvis, at konkrete og aktuelle planer i Odense og Esbjerg om at bygge nye biomasse-anlæg giver god mening.

Minister er bekymret, men tøver

Klimaminister Dan Jørgensen (S) har ikke ønsket at stille op til interview om biomasse. I stedet har han via ministeriets presseafdeling sendt et skriftligt citat. Her skriver han:

"Vi skal for alt i verden undgå en situation, hvor vi udfaser biomasse, og det så bliver erstattet med kul. Derfor er det for tidligt at sætte en slutdato, men der er ingen tvivl om at biomasse er en overgangsteknologi."

Folketingets partier forhandler i disse dage om en aftale, der skal sikre, at den biomasse, der bliver brændt af i Danmark, er bæredygtigt. Det indebærer blandt andet, at det skal være et restprodukt. Man må altså ikke fælde et træ for at hugge det til flis og bruge det som biomasse. Men fælder man et træ for at lave brædder af det, vil en del af træet ende som restprodukter, som derefter kan brændes af som biomasse.

SF, De Radikale og Enhedslisten mener alle, det er vigtig at lave en aftale om bæredygtigheden af den biomasse, der brændes af. Den kan bare ikke stå alene. De vil altså se på mængden, der bliver brændt af.

Og bæredygtighedskriterier er også afgørende for regeringen.

"Jeg har længe været bekymret for brugen af biomasse. For biomasse er ikke bare biomasse. Det gør en stor forskel, om det er restprodukter eller hele stammer, der anvendes. Værst er det, hvis hele træer fældes og ikke genplantes. Så forsvinder klimaeffekten. Det er fornuftigt at bruge biomasse i en overgangsperiode for at udfase kul. Men det kræver, at den er bæredygtig. Derfor har regeringen foreslået en række bæredygtighedskriterier, og dem forhandler vi i øjeblikket med Folketingets partier om," skriver Dan Jørgensen.