Støttepartier samlet: 'Kan ikke se en finanslov uden penge til museer'

S vil ikke prioritere at fjerne de sidste besparelser på kulturområdet.

Teatre og museer skal fortsatte spare to procent årligt, hvis der ikke bliver sat ekstra penge af til de områder i finansloven for 2020. (Foto: henning Bagger © Scanpix)

Et af de helt store temaer i regeringens udspil til finansloven for 2020 er at fjerne de årlige to procents-besparelser på uddannelse - også kaldet omprioriteringsbidraget.

Det gælder også kunstneriske uddannelser, men når det kommer til teatre og museer i Danmark, så skal de fortsat spare to procent af deres samlede budget årligt.

Regeringen anerkender, at teatrene og museerne er pressede, men ønsker til trods for det ikke at dedikere 50 millioner kroner til at fjerne de årlige besparelser for den sidste del af kulturen.

- Vi har valgt at sige, at der er andre ting, der trænger sig på. Vi vil gerne have, at børnene kan passes ordentligt i børnehaven og vuggestuen, siger kulturordfører Jan Johansen (S) og fortsætter:

- Vi er gået ned på 0,6 procent, og så må vi se, hvornår vi får resten fjernet.

'Kan ikke se en finanslov uden'

Støttepartierne til Socialdemokratiet er klare i mælet. Det skal være muligt at finde de 50 millioner. Særligt når der i regeringens finanslovudspil er sat 2,1 milliarder kroner af til 'grøn omstilling, minimumsnormeringer og kultur.'

- I en finanslovsammenhæng handler det her om meget få penge i det store billede. Til gengæld betyder de få penge rigtig meget for de enkelte institutioner. Så derfor skal det simpelthen lykkes at finde pengene, siger kulturordfører Mai Villadsen (EL).

SF og Radikale stiller sig skarpt op sammen med Enhedslisten i jagten på de sidste støttekroner til teatrene og museerne.

- Jeg kan ikke i min vildeste fantasi forestille mig en finanslov med fortsatte nedskæringer på kulturen, når nu vi har et regeringsparti og tre støttepartier, der er gået til valg på netop det modsatte - at stoppe nedskæringer, siger De Radikales Zenia Stampe.

'Støttepartierne må også prioritere'

Til trods for at kultur er skrevet ind i regeringens finanslovudspil som en del af forhandlingsreserven på 2,1 milliarder i modsætning til andre poster såsom uddannelse og psykiatri, så har Socialdemokratiet ikke behov for at fremhæve det særligt.

- I fremtiden vil jeg gerne fjerne omprioriteringsbidraget på alle områder, men vi har bare prioriteret anderledes den her gang, siger Jan Johansen (S).

Hvorfor det?

- Det er sådan en prioritering, vi laver som parti, siger han.

Bliver kulturområdet sat bagerst i køen i forhandlingerne om finansloven?

- Altså, nu er de jo ikke sat bag i køen, for vi har allerede bragt bidraget ned fra 0,9 til 0,6 procent. Vi vil vejen. Vi har bare sagt, at der er nogle ting, der bliver prioriteret, og de partier, der går med ind i forhandlingerne og bliver enige om den nye finanslov, de skal også have plads og rum til at få forhandlet noget på plads. Så lad os nu se, hvordan det ser ud, når forhandlingerne er færdige, siger Jan Johansen (S).

Men støttepartierne er skuffede, da der netop er skrevet kultur ind i forhandlingsrummet.

- Det er en helt desperat situation. Det er institutioner, der nu ser ud til at skulle spare for femte år i streg. Det er dramatisk, og vi er nu nået et punkt, hvor det ikke længere bare er effektiviseringer (...) Det gør rigtig ondt derude, siger Zenia Stampe (R).