Stor forskel: Se hvor god din kommune er til at få folk ud af ledighed

Regeringen har fremlagt en liste over, hvordan det går med kommunernes beskæftigelsesindsats.

Der er stor forskel på, hvor godt det går i landets 98 kommuner, når det handler om at få dagpenge-, kontanthjælps- eller sygedagpengemodtagere i arbejde, når man sammenligner med, hvad man kan forvente ud fra kommunernes rammevilkår. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen © Scanpix)

Der er stor forskel på, hvor godt det går i landets 98 kommuner, når det handler om at få dagpenge-, kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere ud af ledighed.

Det viser en ny rangliste, som beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) fremlagde i dag. Listen viser de enkelte kommuners evne til at få ledige i beskæftigelse, når man sammenligner med, hvad man kan forvente ud fra kommunernes rammevilkår

I toppen ligger Nyborg Kommune, der er bedst til at få de ledige væk fra offentligeforsørgelse, mens Langeland, Fredericia og Stevns Kommune ligger i bunden.

- Jeg kan først og fremmest bruge listen til at give nogle redskaber til landets kommunalpolitikere, sådan så de får en helt synlig indsigt i, hvordan andre kommuner gør det, siger Troels Lund Poulsen.

Kommunernes rammevilkår kan eksempelvis være sammensætningen af befolkningen fordelt på eksempelvis alder og uddannelsesniveau samt det lokale arbejdsmarked. Og samlet er der, ifølge beskæftigelsesministeriet, omkring 430 millioner kroner at hente, hvis kommunerne får så mange i job eller under uddannelse, som man kan forvente ud fra deres rammevilkår.

Minister: Kommuner kan komme under administration

Troels Lund Poulsen kan også bruge listen til at holde øje med, hvordan det går med beskæftigelsesindsatsen i kommunerne. De kommuner der gennem længere tid ikke gør nok for at få borgerne ind på arbejdsmarkedet, vil han vise særlig interesse for:

- Jeg vil starte med at bede dem om at redegøre for, hvorfor den situation ser ud, som den gør i den enkelte kommune. Men det vil også blive fulgt op af eventuelle møder med mig, og i sidste ende kan det føre til, at vi må lave en særlig indsats over for den enkelte kommune, siger Troels Lund Poulsen.

Det kan betyde, at kommuner kan ende under administration.

- Ligesom kommuner i dag kan blive sat under administration, hvis økonomien smuldrer og kommunen er ved at gå konkurs, så giver vi også mulighed for, at hvis man i yderste tilfælde ikke gør noget for at forbedre sin indsats på området over flere år, så vil man kunne blive mødt af krav fra central hånd, siger han.

KL: Vigtigt at tælle alle på overførselsindkomst med

Ifølge Kommunernes Landsforening er det er godt, at kommunerne bliver målt på deres resultater på beskæftigelsesområdet. De peger dog på, at det kan være med til at skævvride billedet, at for eksempel førtidspensionister ikke tæller med i opgørelsen, fordi der er stor forskel på, hvor mange kommunerne har flyttet fra kontanthjælp til førtidspension:

-Hvis en kommune har visiteret rigtig mange til førtidspension, så vil alle de sværere borger være ude af kontanthjælpssystemet. Det kan derfor komme til at se ud som om, at de gør det meget bedre, end de egentlig gør det, siger Thomas Kastrup-Larsen Formand for KL’s borgerservice- og arbejdsmarkedsudvalg.

Det er vigtigt, at alle kommuner gør en stor indsats på området, men der er ingen grund til, at ministeren truer kommunerne med sanktioner, siger han:

- Når man tager fat i kommuner, som har udfordringer og forsøger at hjælpe dem med at blive bedre, så synes jeg, at det er en god indgangsvinkel. Men når man går over i at true med straf og administration, så synes jeg, at kæden hopper lidt af, siger han.

Facebook
Twitter