Stor tilfredshed med energiforlig

Blandt folketingets partier er der stor glæde over det nye energiforlig. Forliget kaldes historisk, fremtidssikret og et gennembrud for grøn energi. Alle partier er med i forliget med undtagelse af Enhedslisten.

Det kaldes historisk, fremtidssikret og et gennembrud for grønenergi.

På Christiansborg er der stor tilfredshed med det nyeenergiforlig, som regeringen har indgået med alle Folketingetspartier med undtagelse af Enhedslisten.

Anne GreteHolmsgaard, SF Foto: Lisbeth Holten, © SF

SF: Et gennembrud for grøn energi

SF's energiordfører, Anne Grete Holmsgaard, kalder aftalen "etgennembrud for grøn energi", der vil gavne både beskæftigelsen,miljøet og de mange små og store virksomheder på energiområdet.

- Det er et gennembrud for både vindmøller og biogas, og der erpenge til både lokale og landsdækkende energispare-kampagner, sigerAnne Grete Holmsgaard.

Og hun bekræfter, at der har været tale om sejeforhandlinger.

- Der skulle kæmpes om hver eneste sætning, hvor der stod"vind", "biogas", "miljø", "energibesparelser" eller andre af debegreber, Danmark er blevet verdensberømt for, siger Anne GreteHolmsgaard.

Svend Auken,Socialdemokratiet

Socialdemokratiet: Fremtidssikret energiforlig

Socialdemokraternes forhenværende miljø- og energiminister, SvendAuken, siger, at energiforliget er fremtidssikret. Det udbyggervedvarende energi som vindmøller, der skal afløse energiforsyningenmed brint, når olie- og kulreserverne hører op.

- Visionen er, at vi skal væk fra en kul-olie-økonomi og overtil ny teknologi med brint-teknologi. Det er fremtiden påenergimarkedet, og dér skal Danmark være førende, men desværre vihar mistet omgangshøjde, fordi vi har ligget stille i to et halvtår, siger han.

MartinLidegaard, Det Radikale Venstre

De Radikale: Historisk aftale

De Radikales energiordfører, Martin Lidegaard, kalder aftalen"historisk".

- Vi er især glade for to landvindinger, nemlig at denvedvarende energi nu ligger i faste rammer, og at vi skiller detstore el-net ud, så det ikke bliver en malkemaskine forkommercielle interesser. Vi har fjernet risikoen for, at detoffentlige monopol bliver afløst af et privat og dermed undgået, atvi begår den samme fejl som med telenettet, siger MartinLidegaard.

Bodil Kornbek,Kristendemokraterne © Kristendemokraterne

Kristendemokraterne: Tilfredshed med forlig

Kristendemokraternes energiordfører, Bodil Kornbek, er glad for, atdet er lykkedes at få en solid aftale om vedvarende energi.

- Jeg er meget tilfreds med, at kurven nu endelig vender forvedvarende energi efter to et halvt års konstant pres fraoppositionen. Aftalen sikrer vindenergi for milliarder af kroner,og vi har fået gjort op med regeringens tidligere så fatalebeslutning om at stoppe udbygningen af hav-vindmølleparkerne, sigerBodil Kornbek.

BendtBendtsen, De Konservative

Konservative: Tilfreds økonomi- og erhvervsminister

Forhandlingerne om energi-aftalen har været lange og seje og varflere gange tæt på sammenbrud. Derfor var økonomi- ogerhvervsminister, Bendt Bendtsen, godt tilfreds med at det lykkedesat få den i hus.

- Jeg er særdeles tilfreds med, at regeringen sammen med deøvrige partier bag aftalerne er enige om at rydde ud i de mangekomplicerede særregler i el-sektoren. Med andre ord har vi ryddetop i det kinesiske æskesystem. Det har forhindret enforretningsmæssig drift af energiselskaberne og været til skade forforbrugerne, siger Bendt Bendtsen.

Kim Andersen,Venstre © Venstre

Venstre: Afbalanceret udbygning af vindkraften

Hos regeringspartneren Venstre glæder man sig over det bredeenergiforlig. Med mere konkurrence får virksomheder og forbrugerede billigste priser, siger energiordfører Kim Andersen.

- Jeg glæder mig især over, at vi med aftalen fastholder enafbalanceret udbygning af vindkraften. Samtidig har vi sikret, atforbrugernes omkostninger til vindkraft vil falde over årene, sigerhan.

Energiforliget styrker den vedvarende energi markant. Eftersvære forhandlingerne har partierne fundet et visionært ogafbalanceret resultat med bred politisk enighed, mener KimAndersen.

Dansk Folkeparti: Dyrt for forbrugerne

Dansk Folkeparti er kun med i den del af forliget, der handler ominfrastrukturen i energisektoren.

- Jeg er kisteglad for, at vi får aftalen om infrastrukturen påenergiområdet på plads og samtidig sikrer, at man ikke kan lave nyeaftaler, der fordyrer el-priserne, siger partiets energiordførerAase D. Madsen.

Partiet er derimod ikke med i den del af forliget, der handlerom at støtte miljøvenlig energi som vindmøller og biogasanlæg,oplyser hun.

- Auken har fået en særaftale, der gør, at forbrugerne skalbetale for nye vindmøller. Det påfører forbrugerne mange millioneri udgifter. Det har Auken fået som betaling for den store aftalemed elselskaberne, siger Aase D. Madsen.

KeldAlbrechtsen, Enhedslisten Foto: DR, © DR

Enhedslisten: Kræver redegørelse

Som det eneste af Folketingets partier står Enhedslisten uden fordet nye energiforlig. Partiet er stærkt utilfreds med forliget oghar stillet Bendt Bendtsen spørgsmål til Folketingets spørgetidonsdag.

- Jeg synes ikke, at oppositionen bør hjælpe regeringen med atsælge ud af vores energiselskaber, der har været fælleseje - voresfælles arvesølv - og ikke profitselskaber. I værste fald risikerervi, at forbrugerne kommer til at betale endnu en gang for dedistributionsnet, som vi allerede har betalt én gang, sigerenergiordfører Keld Albrechtsen.

Facebook
Twitter