Stort hul i det brede forlig

På et væsentligt område står Socialdemokraterne og De radikale udenfor velfærdsforliget. Udlændingepolitikken. DF og regeringen har gennemført nye stramninger. Socialdemokraterne har nået smertegrænsen.

Socialdemokraterne trækker en streg i sandet i forhold til udlændingepolitikken. Partiet vil ikke være med på regeringens og Dansk Folkepartis linie længere. (Foto: Carl Redhead- Scanpix)

Usolidarisk og usympatisk. Det kalder Socialdemokraterne den særaftale som Dansk Folkeparti og regeringen har indgået på udlændingeområdet i forbindelse med velfærdsforhandlingerne.

Fremover skal udlændinge i Danmark, der ønsker permanent opholdstilladelse, bestå en integrationseksamen på dansk kombineret med et krav om to et halvt års fast arbejde. Dumper man, bliver man på den ekstra lave start-hjælp. I forvejen skal en udlænding have opholdt sig i landet i syv år, før vedkommende kan søge permanent ophold.

En streg i sandet

- Man kan godt sige at vi trækker en streg i sandet i forhold til regeringen og Dansk Folkeparti på udlændingeområdet, siger Socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidt til Information og fortsætter:

- Vi mener ikke det fremmer integrationen, hvis man gør det ekstra svært for folk at få en permanent opholdstilladelse i Danmark. Integration går begge veje.

Danskprøve i Islamabad

Derudover har Dansk Folkeparti og regeringspartierne aftalt at ægtefæller, fra for eksempel Pakistan, der ønsker at blive familiesammenført med deres mand eller kone i Danmark, først skal bestå en test i Pakistan, før de kan søge familiesammenføring.

Testen indeholder en film om Danmark, hvorefter pakistaneren skal kunne besvare simple spørgsmål på dansk og kende til danske værdier og normer.

Testen kommer til at koste penge.

Alt eller intet

Den del af udlændingepakken ville Socialdemokraterne gerne være med til, men her sagde regeringspartierne og Dansk Folkeparti nej - det var alt eller intet. Det resulterede i at Socialdemokraterne blev hægtet af, hvilket der tilsyneladende passede Dansk Folkeparti udmærket:

- Så har vi til gengæld fornøjelsen af at kunne udmønte lovforslaget i den kreds - bestående af regeringspartierne og Dansk Folkeparti - som har varetaget Danmarks udlændingepolitik siden 2001. Det skal man vel i grunden ikke være utilfreds med, siger Pia Kjærsgaard til Berlingske Tidende.

Og netop den forskel på udlændingeområdet er Socialdemokraterne heller ikke kede af at få udstillet:

- Vi mener ikke at udlændingeloven fra 2002 skal strammes yderligere. Derfor kan vi heller ikke være med til, at det er de mere skrøbelige menneskerskæbner, som man ikke vil give permanent opholdstilladelse, siger Mogens Lykketoft til Information og fortsætter:

- Vi vil ikke være med længere.

Forskel på S og regeringen

Han bakkes op af Svend Auken, der aldrig har lagt skjul på at han mener partiet bør placere sig længere til venstre i spørgsmålet om udlændingediskussionen.

- Det eneste Dansk Folkeparti har i hovedet, det er at ramme de allerdårligst stillede i vores samfund, siger Auken og fortsætter:

- Folk tror der er enighed i integrations- og indvandringspolitikken mellem regeringen og Socialdemokraterne, men det er der ikke. Der er en klar kant mellem regeringen og Dansk Folkeparti, siger Auken.

Også De radikale står helt udenfor udlændinge-afsnittet i Velfærdsaftalen.

http://mu.net.dr.dk/admin/programcard/get/?id=urn:dr:mu:programcard:53b209076187a20cf4f9d819

Facebook
Twitter