Styrelse advarer naboer mod rådden lugt i ugevis ved opgravning af mink: Drop havefester og luk vinduerne

I næste uge begynder opgravningen af 13.300 tons mink.

33-årige Palle Skov er en af dem, der bliver ramt af lugtgener i flere uger, når minkgravene snart bliver genåbnet. (Foto: Anders Davidsen - DR)

Palle Skov bor i Kølvrå.

Bare 800 meter fra hans hus ligger millioner af mink begravet.

Nu skal de graves op. Og dermed står Palle Skov og resten af beboerne i den midtjyske landsby over for en sommer med store lugtgener.

- Jeg tror, det bliver frygteligt at være i - jeg tror, det kommer til at stinke, forudser han.

Palle Skov, der til hverdag arbejder som selvstændig, husker stadig, hvordan det var, da minkene blev gravet ned i november.

- Det stank jo overalt. Du kunne ikke være udenfor, det var frygteligt ulækkert, husker han.

Byen ved Karup ligger tæt på en af de to grave, hvor millioner af mink blev begravet, efter regeringen i november besluttede, at alle mink i Danmark skulle aflives.

Nu skal de 13.300 tons døde mink graves op for at blive brændt af på kommunale forbrændingsanlæg.

Miljøstyrelsen har netop sendt miljøgodkendelsen af opgravningen i høring. Her fremgår det, at boligerne i Kølvrå, som har knap 800 indbyggere, ligger så tæt på graven, at beboerne må affinde sig med lugtgener.

Jan Reisz er kontorchef i Miljøstyrelsen. Han vurderer, at lugtgenerne bliver omfattende.

- Jeg ville ikke selv holde fest i haven, hvis jeg boede i Kølvrå i den periode. Jeg vil heller ikke holder vinduerne åbne, og jeg vil ikke hænge vasketøj udenfor i den periode.

Hvad er det for en lugt?

- Jamen, det er en rådden lugt. Den er sådan lidt sødlig til skarp.

Hvor voldsomt bliver det?

- Jeg tror, det kommer til at lugte sådan rimeligt meget derude, når man åbner graven, siger Jan Reisz.

Vind kan sprede lugt kilometer væk

Der er to store minkgrave. Den ene ligger ved Kølvrå, den anden i Nr. Felding fem kilometer syd for Holstebro.

Begge minkgrave ligger på Forsvarets øvelsesarealer.

Miljøstyrelsen vurderer, at lugtgenerne vil være mærkbare i en radius af 750 meter fra gravene. Det rammer ind i Kølvrå, mens det kun er to er boliger ved Nr. Felding, som ligger inden for den afstand.

Men vindretningen kan også spille ind.

- Ved en ugunstig vindretning, så regner vi med et par kilometer, siger Jan Reisz.

Dermed kan mange flere mennesker risikere at blive ramt af de voldsomme lugtgener, når de døde mink skal graves op.

Opgravningen begynder i næste uge med en prøveopgravning. Derefter er det planen at begynde med graven ved Holstebro. Her skal der fjernes cirka to millioner døde mink fra slutningen af maj og tre uger frem. Når den grav er tømt, rykker arbejdet videre til Kølvrå. Her er forventningen at være færdig i juli.

V: Kun truffet uhensigtsmæssige beslutninger

Venstres medlem af Miljø- og Fødevareudvalget Thomas Danielsen er uofficiel minkordfører for partiet.

Han mener, at de lugtgener, som naboerne nu har i vente, understreger den række af forkerte beslutninger, som minksagen efter Venstres mening består af.

- I hele den her minkgravssag er der kun truffet uhensigtsmæssige beslutninger. Det har resulteret i, at man nu skaber en større forurening og større gener for borgerne, siger Thomas Danielsen.

Venstres kritik har to hovedpunkter. For det første mener partiet, at de døde mink kunne have været opbevaret i gylletanke i stedet for at være gravet ned. På den måde kunne de være brugt til biogas.

Og så mener Venstres også, at de burde have været gravet op langt tidligere. Eksperter har ellers over for regeringen vurderet, at minkene skulle ligge seks måneder i jorden, før man kunne været helt sikker på, at de var fri for coronavirus. Men det, mener Thomas Danielsen ikke, er den rigtige vurdering.

- Man skulle have gravet dem op med det samme. Så havde man haft mindre lugtgener og en mindre forurening af miljøet.

Minkgraven ved Holstebro ligger tæt på en badesø. Her er Thomas Danielsen ved søen. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Der er vel ikke nogen vej udenom nu?

- Vi står i et dilemma. Jo længere tid man venter med at grave minkene op, jo større bliver forureningen og regningen for oprydningsarbejdet. Men når man vælger at grave op midt om sommeren, så er det det tidspunkt, hvor der er allerflest maddiker og allerflest lugtgener.

Det tager tre uger. Kan man ikke bare sige, at alle mennesker skal kunne klare det her. Det er ikke sjovt, men vi er nødt til det, for nu skal det bare væk?

- Vi skal have de mink væk, men det ændrer ikke på, at den fodslæbende tilgang, man har haft fra regeringen, har haft katastrofale følger for lokalbefolkningen.

Minister: En ærgerlig situation

Fødevareminister Rasmus Prehn (S) afviser, at man kunne have gravet minkene op tidligere.

- Havde vi gravet de mink op noget før, kunne vi ikke fra myndighedernes side garantere, at de ikke var forbundet med coronasmitte, siger ministeren.

Rasmus Prehn tog over som fødevareminister, efter den ulovlige ordre om at aflive alle mink fældede hans forgænger Mogens Jensen. (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

Hvad vil du sige til de her naboer, der nu står over for store lugtgener?

- Jeg synes, det er godt gammeldags træls, at man skal have de her lugtgener. Omvendt vil jeg også sige, at det har være borgernes ønske at få de her mink gravet op. Der er der så desværre nogle lugtgener i forbindelse med, og vi gør alt, hvad vi kan, for at der bliver taget bedst muligt hånd om det, så det bliver minimeret mest muligt.

Men det er jo ikke borgernes ønske, at de her mink skulle graves ned så tæt på Kølvrå?

- Nej, borgerne havde jo helst set, at der ikke var nogen mink, der blev gravet ned. Det er en rigtig træls og ærgerlig situation, vi er havnet i, fordi vi stod med stor risiko for folkesundheden og var nødt til at aflive de her mange mink. Nu er minkene i jorden, og de skal op igen. Det har vi lovet borgerne, og nu følger vi planen.

Hvordan ville du selv have det med at bo her i den periode?

- Jeg tror, folk er meget frustreret og også rasende over denne her situation. Jeg er også fortvivlet som minister i forhold til, vi står i det her. Men vi har lovet borgerne, at de her mink skal op. Man gør alt hvad man kan for, at de lugtgener bliver så få som muligt, men der er dog nogen, siger Rasmus Prehn.

Folketinget har besluttet, at forløbet omkring nedgravning af mink skal kortlægges i en advokatundersøgelse.

FacebookTwitter