Styrelse har været presset af retssager fra dyretransportører

En række retssager anlagt af dyretransportører har været medvirkende årsag til, at Fødevarestyrelsen i årevis ikke har sanktioneret overtrædelser i branchen konsekvent.

Fødevarestyrelsen har de seneste år brugt mange ressourcer på en række retssager, som dyretransportørerne har anlagt. (Foto: BAX LINDHARDT © Scanpix)

I årevis har hundredvis af sager om overtrædelser af reglerne for dyretransport hobet sig op hos Fødevarestyrelsen, og det har betydet, at dyretransportører kan være sluppet ustraffet for eksempelvis at læsse for mange svin på lastbilen.

En af de "væsentligste årsager til den manglende sanktionering" skyldes ifølge en ny redegørelse fra Fødevarestyrelsen selv, at transportørerne gang på gang har lagt sager an mod styrelsen.

Læs også

Styrelse opgav sager: Massevis af smågrise kan være udsat for overlæssede transporter

Således beskriver redegørelsen "et højt konfliktniveau i forhold til branchen", og et "stort ressourceforbrug knyttet til en række retssager rejst af transportørerne mod Fødevarestyrelsen":

- Ressourcer i Fødevarestyrelsen er blevet omdirigeret til håndteringen af disse retssager på bekostning af den almindelige drift, konkluderer Fødevarestyrelsen i redegørelsen.

Sagen om den manglende sanktionering kom frem i juni, hvor Fødevarestyrelsen politianmeldte flere end 1.000 dyretransporter, efter sagerne havde hobet sig op uden at blive sanktioneret siden 2015. Det udløste hård kritik fra miljø- og mødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V), der kaldte det "et uacceptabelt rod" og et "svigt" fra styrelsen.

Faktaboks:

Millioner af grise køres ud af landet

Millioner af grise køres ud af landet

Sidste år blev mere end 14 millioner levende grise eksporteret ud af landet. Ni millioner af dem kom ud på en transport på over otte timer.

Dermed er antallet af grise, der bliver sat på lange transporter ud af Danmark, steget med mere end syv millioner det seneste årti.

Antallet af fysiske stikprøvekontroller, der udføres af Fødevarestyrelsen, er fastsat til 100 kontroller om året. Størstedelen sker på grisetransporter.

I 2015 og 2016 udførte Fødevarestyrelsen i alt 175 fysiske kontroller af transporter med levende grise ud af landet. På hver fjerde var der for mange grise. I 37 af kontrollerne justerede chaufføren antallet af grise, og i de sidste syv tilfælde satte Fødevarestyrelsen ind med sanktioner.

Fødevarestyrelsens stikprøver finder sted hos producenterne og på samlestederne. Derudover foretages der på samlesteder kontrol af, om grisene er egnede til transport.

Politiet foretager også stikprøvekontroller af dyretransporterne på vejene. I 2015 tjekkede politiet 518 grisetransporter. På cirka hver syvende var der forseelser som manglende vand og for lidt plads.

Kilde: Fødevarestyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet og Dyrenes Beskyttelse.

Ministeren afkrævede styrelsen en redegørelse, og det er i denne redegørelse, Fødevarestyrelsen nu betegner et "manglende samarbejde med branchen og løbende retssager" som en af de væsentligste årsager til, at der "ikke er sanktioneret som forventet".

Kritik: Manglende sanktioner er dybt problematisk

Uanset hvor stort presset fra retssagerne har været, må en myndighed aldrig blive lammet af retssager fra den branche, som den er sat i verden for at kontrollere, lyder det fra både Dyrenes Beskyttelse og flere dyrevelfærdsordførere på Christiansborg.

- Der er ingen dansk myndighed, der skal kunne lægges ned af retssager fra en branche. Det må ikke kunne ske, siger Socialdemokratiets dyrevelfærdsordfører, Simon Kollerup.

Læs også

Kritik: Dyretransportens brodne kar har i årevis haft frit spil til at bryde reglerne

Dansk Folkepartis dyrevelfærdsordfører, Karina Due, istemmer:

- Det er ikke godt nok. Uanset hvor presset, de har været, så må de råbe vagt i gevær og sige, at de skal have tilført nogle flere ressourcer. At sløjfe en masse sager, som der kunne have været sanktioneret i, det er bare ikke godt nok, siger hun.

Billeder:

stikprøver

Sager med mulige overtrædelser har i flere omgange hobet sig op hos Fødevarestyrelsen. I 2015 besluttede den daværende veterinærchef på én gang at lukke 536 sager uden at sanktionere overtrædelser. Det skete blandt andet med henvisning til, at sagerne var blevet forældede.

- Det er meget rystende, at vi har en kontrolmyndighed, der har været ikke-fungerende i så mange år, siger Britta Riis, der er direktør i Dyrenes Beskyttelse.

- Det er dybt kritisabelt, at man fra styrelsens side ikke har råbt vagt i gevær og sagt, at man havde brug for flere ressourcer til området, tilføjer hun.

Direktør: Kontrolsystem er ikke sårbart over for retssager

Den mangelfulde sanktionering drejer sig konkret om de såkaldte logbøger og returlogbøger.

Når man transporterer levende dyr på lange transporter over otte timer, skal man før turen indsende en logbog til Fødevarestyrelsen, hvori man blandt andet oplyser om køretøjet, antallet af dyr og turens forventede varighed. Efter turen skal man så udfylde en returlogbog, der skal vise, om turen gik som planlagt.

Derudover foretager styrelsen en række fysiske stikprøvekontroller af dyretransporterne - og kontrollerer, om grisene eksempelvis er transportegnede. Og den kontrol har ikke været påvirket af retssagerne, understreger Fødevarestyrelsens direktør, Esben Egede Rasmussen.

Læs også

Flertal vil have mere kontrol med dyretransporter: Styrelse fører ren papir-kontrol

I et skriftligt svar til DR Nyheder forsikrer han, at Fødevarestyrelsens kontrolsystem ikke er sårbart over for retssager:

- Alle grise er blevet kontrolleret for, om de er transportegnede. Ligeledes er der gennemført den kontrol af transportmidler og ledsagedokumenter samt vejkontrol, som det har været planlagt, siger Esben Egede Rasmussen.

- Det er alene i forbindelse med den administrative logbogskontrol, at der har været problemer med opfølgning og sanktionering af returlogbøger.

Det er "de ledelsesmæssige valg, som er truffet, som har resulteret i, at der ikke har været tilstrækkelige ressourcer på området," betoner direktøren.

Branchen har tabt retssager mod styrelsen

De retssager, branchen har rejst, har handlet om helt centrale dele af Fødevarestyrelsens kontrol med dyretransporter - og hvorvidt den var i tråd med EU's transportforordning.

Tre retssager blev anlagt i 2010 og ført helt til Højesteret, og i alle tre sager fik Fødevarestyrelsen medhold i lovligheden af sin kontrol.

Branchen anlagde blandt andet en sag om Fødevarestyrelsens ret til at foretage kontrol med logbøgerne. Mens der er 100 procent kontrol af returlogbøger fra danske transportører, fører styrelsen kun stikprøvekontrol på op til 30 procent af udenlandske transportører.

Billeder:

transport

Sagen blev afgjort ved Højesteret i 2014, hvor styrelsen fik fuldt medhold i lovligheden af sin administration.

I 2014 fik Fødevarestyrelsen også grønt lys fra Højesteret til at bruge den såkaldte interpolationstabel, som styrelsen brugte til at udregne vægt og arealkrav for svin på transporterne.

I 2017 fik Fødevarestyrelsen for tredje gang medhold i Højesteret. Denne gang var der anlagt sag om styrelsens krav om indvendig højde og lastetæthed på dyretransporterne.

Facebook
Twitter