Styrelse opgav sager: Massevis af smågrise kan være udsat for overlæssede transporter

I årevis har sager om dyretransporter hobet sig op hos Fødevarestyrelsen, der ikke har sanktioneret overtrædelser konsekvent.

Dyretransportører kan de seneste mange år være sluppet ustraffet afsted med eksempelvis at have læsset for mange dyr på deres lastbiler, fordi Fødevarestyrelsen ikke har sanktioneret overtrædelser systematisk. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

Dyretransportører kan de seneste mange år i flere tilfælde være sluppet ustraffet afsted med at have læsset for mange dyr på deres lastbiler på lange ture gennem Europa.

Fødevarestyrelsen - der skal kontrollere, at dyretransportørerne overholder alle regler - har nemlig opgivet at følge hundredvis af sager til dørs, fordi de har hobet sig op og er blevet forældede.

Faktaboks:

Flere og flere grise eksporteres

Millioner af grise køres ud af landet

Sidste år blev mere end 14 millioner levende grise eksporteret ud af landet. Ni millioner af dem kom ud på en transport på over otte timer.

Dermed er antallet af grise, der bliver sat på lange transporter ud af Danmark, steget med mere end syv millioner det seneste årti.

Antallet af fysiske stikprøvekontroller, der udføres af Fødevarestyrelsen, er fastsat til 100 kontroller om året. Størstedelen sker på grisetransporter.

I 2015 og 2016 udførte Fødevarestyrelsen i alt 175 fysiske kontroller af transporter med levende grise ud af landet. På hver fjerde var der for mange grise. I 37 af kontrollerne justerede chaufføren antallet af grise, og i de sidste syv tilfælde satte Fødevarestyrelsen ind med sanktioner.

Fødevarestyrelsens stikprøver finder sted hos producenterne og på samlestederne. Derudover foretages der på samlesteder kontrol af, om grisene er egnede til transport.

Politiet foretager også stikprøvekontroller af dyretransporterne på vejene. I 2015 tjekkede politiet 518 grisetransporter. På cirka hver syvende var der forseelser som manglende vand og for lidt plads.

Kilde: Fødevarestyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet og Dyrenes Beskyttelse.

Det viser en redegørelse fra Fødevarestyrelsen, der konkluderer, at sanktioneringen af overtrædelser ikke har været tilfredsstillende de seneste seks år - siden 2012. Og problemet med ophobning af sager går endnu længere tilbage, viser en aktindsigt, som DR har fået.

Fødevarestyrelsen kan ikke med sikkerhed sige, hvilke konsekvenser den manglende sanktionering har haft for dyrene, men styrelsen konstaterer, at det "kan have medvirket til, at visse virksomheder har spekuleret i at overtræde reglerne, især reglerne om transporttid":

- Dermed må det formodes, at et antal dyr har været udsat for unødig gene og ulempe, lyder det i redegørelsen.

Læs også

Kritik: Dyretransportens brodne kar har i årevis haft frit spil til at bryde reglerne

Det er miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V), der har bestilt redegørelsen fra styrelsen. Det gjorde han, da styrelsen i juni politianmeldte flere end 1.000 dyretransporter, efter sagerne havde hobet sig op uden at blive sanktioneret siden 2015.

Ministeren kaldte det "et uacceptabelt rod" og et "svigt" fra styrelsen, og nu viser redegørelsen, at det ikke er første gang, sagerne har hobet sig op for styrelsen.

Tilbage i 2015 besluttede den daværende veterinærchef på én gang at lukke 536 sager mod dyretransportører uden at sanktionere overtrædelser. Det skete blandt andet med henvisning til, at sagerne var blevet forældede, mens de havde hobet sig op hos styrelsen.

Læs også

1.000 dyretransporter politianmeldt: Minister sender folk på overarbejde

Veterinærchefen er i dag pensioneret, og han ønsker ikke at stille op til interview. Men i en skriftlig kommentar til DR skriver han:

- Beslutningen bundede i, at det var bedre at kontrollere sager, som lå inden for den frist, hvor de kunne sanktioneres (mht. forældelse) og så lukke sager, som ikke kunne sanktioneres.

Billeder:

stikprøver

Veterinærchefens overordnede, veterinærdirektør Per Henriksen, blev mundtligt orienteret om beslutningen om at sløjfe de 536 sager og gik ud fra, at "der fremadrettet blev fulgt op", lyder det i redegørelsen.

Det har ikke været muligt at få et interview med Per Henriksen i dag, men i en skriftlig kommentar siger den øverste chef, direktøren for Fødevarestyrelsen, Esben Egede Rasmussen:

- Sagerne var forældede. Når sager er forældede, kan de ikke forfølges. Det er aldrig tilfredsstillende, at sager bliver forældede.

Er det normal praksis i Fødevarestyrelsen at slette sager, fordi det virker urealistisk at nå at behandle dem?

- Nej, det er ikke normal praksis. Men sagerne i den konkrete sag blev oplyst at være forældede, siger Esben Egede Rasmussen.

Styrelse opgav at åbne 784 filer

Den mangelfulde sanktionering drejer sig konkret om Fødevarestyrelsens kontrol af de såkaldte logbøger og returlogbøger.

Når man transporterer levende dyr på lange transporter over otte timer, skal man før turen indsende en logbog til myndighederne, hvori man blandt andet oplyser om køretøjet, antallet af dyr og turens forventede varighed.

Efter turen skal man så udfylde en returlogbog, der skal vise, om turen gik som planlagt. Begge logbøger tjekkes af et særligt kontrolcenter under Fødevarestyrelsen.

Læs også

Styrelse har været presset af retssager fra dyretransportører

Men i 2016 opgav styrelsen at åbne 784 filer med returlogbøger. En fejl i systemet gjorde, at filerne ikke kunne åbnes - heller ikke efter hjælp fra et eksternt it-firma.

Det vides ikke, om filerne indeholdt sager om overtrædelser af reglerne, men veterinærchefen besluttede, at styrelsen ikke på ny skulle hjemkalde returlogbøgerne fra transportørerne, og sagerne blev i stedet lukket.

Det skete, uden veterinærdirektøren eller Fødevarestyrelsens direktion blev gjort opmærksom på det. Og det kalder direktør Esben Egede Rasmussen i dag for "en klar fejl".

Chef advarede om pukkel af sager i 2011

Fødevarestyrelsens redegørelse går kun seks år tilbage, men styrelsen konkluderer selv, at det ikke kan udelukkes, at der også før 2012 er blevet lukket sager uden sanktionering. Det er dog ikke muligt at dokumentere, fordi sagerne fra 2010 og 2011 kun findes i gamle, lukkede journalsystemer, som der ikke kan søges i.

Til gengæld viser en aktindsigt, som DR Nyheder har fået, at ophobning af returlogbøger ikke er et nyt fænomen i Fødevarestyrelsen. I en mail fra 2011 omtaler den tidligere veterinærchef over for kolleger i styrelsen en pukkel af logbøger på "adskillige tusinde":

- Hvis logbogcentrets personale fremdeles tager returlogbøgerne fra den ældste ende, vil vi være fem til seks måneder bagud til evig tid!

Læs også

Danske vognmænd bag 79 procent af politianmeldte dyretransporter

Også helt tilbage i 2007 kunne DR berette, at Fødevarestyrelsen var håbløst bagud med kontrollen af dyretransporter. Alene i Region Syd havde 1.000 returlogbøger hobet sig op.

- Vi har en stor pukkel med returlogbøgerne, og det er jeg meget ked af, erkendte den daværende kontrolchef i Fødevareregion Sønderjylland.

Flere grise, færre ressourcer

Siden dengang er antallet af grise, der bliver sendt på lange transporter ud af landet, eksploderet. Sidste år blev der eksporteret over 14 millioner levende grise, heraf kom ni millioner grise ud på transport på over otte timer - hvilket betyder, at transportøren har skullet udfylde logbog og returlogbog.

Men der er ikke fulgt tilsvarende flere ressourcer med til kontrollen med logbøgerne. Tværtimod havde Fødevarestyrelsen i 2015 5,3 millioner kroner til logbogskontrollen, mens man i år har budgetteret med 3,4 millioner kroner.

Læs også

Flertal vil have mere kontrol med dyretransporter: Styrelse fører ren papir-kontrol

Budgettet til kontrollen er altså blevet næsten 36 procent mindre, mens der i samme periode er kommet 25 procent flere logbøger at kontrollere.

Direktør Esben Egede Rasmussen erkender, at der "ikke blev sikret tilstrækkeligt ressourcer til de samlede opgaver i Eksport Kontrol Centeret - herunder det øgede antal logbøger i perioden":

- Dette misforhold mellem opgaver og ressourcer blev ikke løftet op ledelsesmæssigt, hvorfor det ikke blev håndteret, udtaler han i en skriftlig kommentar til DR.

Billeder:

udland