Sundhedsminister åbner for langt mere passiv dødshjælp

Sundhedsministeren og et stort flertal i Folketinget er parate til at give alvorligt syge bedre muligheder for at fravælge livsforlængende behandling

I dag bliver der afholdt et afgørende møde på Christiansborg om muligheden for at fravælge livsforlængende behandling. (Foto: Nikolai Linares © Scanpix)

Patienter skal have større mulighed for at sove stille ind og samtidig have bedre muligheder for at fravælge behandling på forhånd - selvom det kan koste dem livet.

Det mener et flertal af Folketingets partier med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet i spidsen.

De er tæt på at indgå en aftale med sundhedsminister Ellen Trane Nørby, som giver danskerne større indflydelse på deres livsafslutning.

- Det er ekstremt vigtig, vi sikrer, at folk får mere selvbestemmelse. Også i den sidste del af livet. Det betyder, at mulighederne for smertelindring skal udvides markant, i forhold til hvordan vi kender det i dag, siger Ellen Trane Nørby.

Dø trygt

I dag kan patienter få den såkaldte passive dødshjælp med massiv smertelindrende behandling, når de er vurderet til at have få dage eller få timer at leve i.

Fremover skal patienterne kunne få den behandling, selvom lægerne vurderer, de kan leve videre i flere uger.

Det er vigtigt med denne udvidede selvbestemmelse, mener Socialdemokratiets sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen.

- Når lægen siger, du skal dø inden for nogle uger, så skal det være en mulighed at fjerne medicin, mad og drikkevarer og give sovemedicin, så man sover stille og roligt ind i døden, siger han.

Det er en tryghed for patienten, at de ved, de kan undgå et smertefuldt eller opslidende slutforløb, mener Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt.

- Mange er bange for de skal lide den sidste tid, men det skal man ikke. Vi skal have en ordentlig og værdig død, hvor man kan sige, at man ikke længere ønsker respirator eller hvilken behandling, man nu har, siger hun.

Hos foreningen Danske Patienter er vicedirektør, Annette Wandel, positiv over for ændringerne.

- Vi synes, det er et rigtig godt forslag, der styrker patienters mulighed for indflydelse på, hvordan man kommer herfra. Det gælder både, når man ikke er syg, og det gælder, når man er i den sidste del af livet.

Ønsker på skrift

Et andet nyt tiltag er et juridisk bindende behandlings-testamente. Det skal sikre, at den enkelte på forhånd selv kan frasige sig livsforlængende behandling som eksempelvis respirator.

- Det giver et stører fokus på, at lægerne retter sig efter patienternes ønske, om hvordan man vil behandles og vil komme herfra, så de ikke bliver holdt i live mod deres vilje, siger Liselott Blixt.

Det Etiske Råd er tilfreds med den mulighed. Det er også er en fordel for sundhedspersonalet, der undgår tvivl om, hvordan de skal behandle en døende patient, siger rådets formand Gorm Greisen.

- Det fjerner simpelthen den usikkerhed, som sundhedspersonalet kan have, fordi der i straffeloven er nogle paragraffer om, at man skal komme nødstedte mennesker til hjælp.

Aktiv smertelindring

Udvides mulighederne for at sove stille ind, kan det blive en gråzone i forhold til aktiv dødshjælp, der er ulovligt i Danmark, siger Gorm Greisen. Han mener dog, der er klar forskel på aktiv og passiv dødshjælp.

- Når man får massiv smertelindrende behandling, så behandler man angsten og uroen. Bivirkningen er så, at patienten ikke kan spise og ligger helt stille, og på den måde dør patienten inden for kortere tid.

- Men formålet med at behandle angst og uro er noget andet end aktiv dødshjælp, hvor formålet er at slå mennesket ihjel, siger han.

Netop aktiv dødshjælp har stor opbakning i befolkningen, men Socialdemokratiets sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen, mener, at den nærværende aftale om udvidet mulighed for passiv dødshjælp er tilstrækkelig:

- Med de ændringer, der ligges op til her, så når vi meget langt i forhold til, hvad den brede befolkning ønsker i forhold til at kunne stille en bedre ramme for en værdig livsafslutning.

Facebook
Twitter