Sundhedsministeren får vidtrækkende beføjelser i corona-bekæmpelsen

Hastelov giver mulighed for tvangsbehandling, forbud mod forsamlinger og adgang til boliger uden retskendelse.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) medgiver, at regeringens corona-hastelov er usædvanligt vidtgående - men den er nødvendig, betoner han.

En række vidtgående forslag skal hjælpe regeringen med at bremse smitten med corona-virusset i Danmark.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) fremlægger i dag en stribe ændringer til epidemi-loven. Og den nye lov, der hastet igennem Folketinget, vil give netop Heunicke som sundhedsminister meget

vidtrækkende
beføjelser, erkender han selv.

Det indebærer blandt andet, at ministeren kan iværksætte tvangsbehandling af folk, der formodes af være smittet. Og

myndighederne
kan gå ind i en bolig hos en formodet smittet uden en retskendelse.

Der bliver også mulighed for i øget omfang at forbyde større forsamlinger og sætte patientrettigheder ud af kraft, så hospitalerne kan behandle de mest syge patienter.

- Det er et vidtgående

lovforslag
, det her, siger Magnus Heunicke og understreger, at hasteloven er nødvendig, fordi den nuværende lovgivning på en række områder ikke giver
myndighederne
gode nok muligheder for at inddæmme corona-smitten.

Partier bakker op, men har 'et vågent øje'

Der er bred

opbakning
i Folketinget til den vidtgående lov, men flere partiers ordførere luftede bekymringer, da
lovforslaget
blev hastebehandlet i folketingssalen her til formiddag.

Enhedslistens

opbakning
bliver givet med stor bekymring og et vågent øje, betoner sundhedsordfører Peder Hvelplund.

- Det er ud fra en sundhedsfaglig vurdering det rigtige at gøre, så vi vil bakke op om det. Men det er nogle vidtgående beføjelser, sundhedsministeren får, siger han og fortsætter:

- Det bekymrer os, at ministeren får mulighed for at gribe ind i forhold til

forsamlingsfriheden
, bevægelsesfriheden og boligens ukrænkelighed. Derfor er det helt
afgørende
for os, at der er et udløb på lovgivningen, men vi vil også arbejde for, at der kommer en revisionsklausul, så vi hver tredje måned kan vurdere, om det er nødvendigt. Man skal sikre sig, at det ikke er en magt, der bliver misbrugt, siger han.

Venstre: Vigtigt med en solnedgangsklausul

Loven bliver tidsbegrænset, så den automatisk ophører 1. marts 2021. Det kaldes for en "solnedgangsklausul" og bliver benyttet, når politikerne i helt særlige situationer aftaler at revurdere en lov efter et vist tidsrum.

- Loven er meget, meget vidtgående i forhold til de beføjelser, der gives til sundhedsministeren. Derfor er det vigtig med en solnedgangsklausul, siger Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen.

Venstre bakker fuldt op om loven, understreger han:

- Hvis vi ikke tager drastiske skridt, risikerer vi at se ind i et overbelastet

sundhedsvæsen
, der vil nå sin kapacitetsgrænse.

Regeringen forelår netop en solnedgangsklausul 1. marts 2021, "fordi vi - ligesom resten af Folketinget - ved, at det er vidtgående det her", siger han.

Adspurgt hvorfor solnedgangsklausulen ikke skal udløbe før om et år, svarer ministeren:

- Når vi har foreslået et år, er det fordi, at der ikke er noget, der tyder på, at vi har

vacciner
før det - eller at viriusset vil forsvvinde. Så det vil være meget nødvendigt, at vi har de her redskaber også i det kommende efterår og den næste influenzasæson.

Normalt tager det Folketinget flere måneder at behandle og vedtage en lov - blandt andet fordi

lovforslag
sædvanligvis sendes i høring, så eksperter og organisationer kan komme med input og invendinger.

Men denne lov bliver hastebehandlet og ventes vedtaget senere i dag - uden nogen høring. Efter formiddagens førstebehandling skal loven nu diskusteres i Folketingets Sundhedsudvalg og Retsudvalg, før

lovforslaget
ryger tilbage i folketingssalen.

Facebook
Twitter