Sundhedsministeren vil minimere fejl ved brug af tjeklister

Sundhedsministeren ser alvorligt på, at læger og sygeplejersker er livsfarligt stresset. Hun vil nu minimere fejl ved eksempelvis at bruge tjeklister.

Astrid Krag mener det er et alvorligt problem med stress på sygehuse. Men har ikke haft tid til at medvirke i interview med dr.dk. (© Scanpix)

Både læger og sygeplejersker føler sig så stressede på arbejdet, at de er bange for, at det går ud over patienternes sikkerhed.

Det viser en ny rundspørge, som DR Nyheder har lavet i samarbejde med Yngre Læger og Dansk Sygeplejeråd.

Dr.dk ville gerne have spurgt sundhedsminister Astrid Krag om det kan være rigtigt at patienternes skal frygte for deres sikkerhed på de danske sygehuse - og hvorfor der ikke er gjort noget ved problemet for lang tid siden.

Ministeren har ikke mulighed for at deltage i interview, men i et skriftligt svar til dr.dk siger ministeren:

- Vi skal tage frontlinjemedarbejdernes oplevelser meget alvorligt.

Patienters sikkerhed skal være i top

Næsten 2200 læger har deltaget i rundspørgen, og flere end halvdelen af lægerne svarer, at deres arbejdsdag er så stressende, at det går ud over patienternes sikkerhed. Mere end 1000 sygeplejersker har svaret på undersøgelsen - og her svarer 43 procent, at deres travle arbejdsdag går ud over patienternes sikkerhed.

Resultaterne bygger på svar fra 1023 sygeplejersker og 2160 læger.

- Det er bekymrende og dybt alarmerende, når så mange sætter ord på, at det de laver i hverdagen giver en risiko for patienternes sikkerhed, siger formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen.

Heller ikke formanden for Yngre Læger Lisbeth Lintz undrer sig over resultatet. Hun mener, at resultatet passer fint med virkelighedsopfattelsen.

I det skriftlige svar siger sundhedsministeren, at:

- Patientsikkerheden skal være i top på sygehusene, og heldigvis er det ikke et område, hvor vi starter på bar bund. Sygehusene skal bygge videre på de gode erfaringer, de har gjort sig de sidste 10 år.

Det er først og fremmest en ledelsesopgaveHos Danske Regioner vil formand for Sundhedsudvalget, Ulla Astman, tage problemet op med de forskellige regioner. For hun er ikke i tvivl om, at man skal tage resultaterne af rundspørgen alvorligt.

Sundhedsministeren mener, at det selvfølgelig først og fremmest er en ledelsesopgave.

- Her kan man blandt andet se på, hvad man kan gøre for at sikre, at opgaverne er fordelt ud på de rigtige personalegrupper, siger sundhedsministeren.

Men i rundspørgen som DR Nyheder har foretaget svarer flere af medarbejderne, at de har prøvet at gøre ledelsen opmærksom på problemet, men at de ikke mener, at ledelsen har reageret.

Ministeren: Tjeklister kan være en løsning

Sundhedsministeren mener, at det er vigtigt at fortsætte arbejdet med at minimere antallet af fejl på sygehusene.

- Det kan eksempelvis ske ved at bruge tjeklister, der kan være med til at sikre, at man husker det, man skal, når der er travlt på afdelingerne, siger sundhedsministeren.

Hun mener, det er vigtigt, at man i regionerne og rundt om på sygehusene er opmærksomme på, at man får indrettet arbejdet sådan, at man så vidt muligt undgår stresssituationer, når der udføres livsvigtige opgaver med pleje og behandling.

- Det skylder vi både patienter og personale, siger sundhedsministeren.

Sundhedsminister Astrid Krag deltager i aften i TV Avisen 18.30.

Facebook
Twitter