Sundhedsordfører: Krav om skæve arbejdstider skal kun gælde for nye ansatte

Kommissionen for robusthed i sundhedsvæsenet, med Søren Brostrøm i spidsen, kom mandag med sine anbefalinger.

Et af de store fokusområder for kommissionen er problemet med at skaffe nok sygeplejersker og plejepersonale. Her lød anbefalingen blandt andet, at flere medarbejdere skal deles om de skæve vagter, som nattevagter og weekendsvagter.

Og den løsning bakker sundhedsordfører for Socialdemokratiet, Flemming Møller Mortensen, op om. For der er flere steder i sundhedsvæsenet, hvor der er mangel på medarbejdere.

- Det kan være nogle tunge medicinske afdelinger, tunge kirurgiske afdelinger, psykiatrien og andre steder. Det er også der, hvor vagtbyrden mange gange er rigtig tung. Så ja det er en nødvendighed, siger Flemming Møller Mortensen.

Men vagtomlægningen er ikke noget, der ifølge Flemming Møller Mortensen skal ske lige med det samme, og det skal kun gælde for nyansættelser.

- Det skal bygges ind, når der laves nye ansættelser, så bliver folk orienteret om, at det her er måden, man arbejder på her, siger han.

Ifølge Flemming Møller Mortensen skal man nemlig være varsom med at skræmme de medarbejdere, man allerede har, væk med nye krav om skæve vagter.

- Vi skal som politikere gør brug af "brandmandens lov", og det betyder, at vi skal redde, hvad reddes kan. Det, der er afgørende i øjeblikket, er, at de afdelinger og områder i vores sygehus- og hospitalsvæsen, som er maksimalt presset, dem skal vi sørge for ikke mister mere personale.