Talerstolen på Nye Borgerliges landsmøde er primært for afhoppere fra gamle partier

Menige medlemmer er stærkt utilfredse med, at kun folk fra partiets top får taletid. Nu melder to af dem sig ud.

Nye Borgerlige holder deres første årsmøde i Fredericia Idrætscenter. Her ses formand og næstformand, Pernille Vermund og Peter Seier Christensen. (Foto: Frank Cilius/Scanpix 2016) (Foto: Frank Cilius © Scanpix)

Mens Nye Borgerlige har slået sig op som værende et parti i opposition til andre etablerede Christianborgpartier er flere af talerene på partiets årsmøde enten en del af partiets absolutte top eller afhoppere i regions- og kommunalpolitik, der nu er skiftet til Nye Borgerlige.

Og det ærgrer det menige medlem Gorm V. Olddorf fra Guldborgsund i en meget høj grad:

- Jeg er ikke bare skuffet. Jeg er dybt og inderligt skuffet. Jeg er misfornøjet i dén grad, og det er en total mangel på demokratisk frihed, siger han.

Han har ifølge ham selv forsøgt komme på talerlisten i over seks uger, men har ikke fået svar på sine henvendelser fra partiledelsen. Og han er nu så skuffet over partiets ageren, at han i hvert fald ikke fremover vil betale sit kontingent:

- Jeg ville gerne have holdt et 2 minutters indlæg om 'Danmark i balance'. Men jeg kunne ikke få lov, og jeg hører slet ikke fra dem. Jeg synes, at det er det mest antidynamiske og sløsede af dem.

Flere talere er partihoppere

På talerlisten ved partiets første årsmøde er - udover formand Pernille Vermund og næstformand Peter Seier Christensen - en række nuværende kommunale folkevalgte, der er skiftet fra et parti til et andet.

Det er blandt andet Lars Boje Mathiesen, der er tidligere byrådsmedlem for Liberal Alliance i Aarhus og medlem for Nye Borgerlige og Johannes Lomholt, der er tidligere konservativ fra Sorø byråd.

- Alle, der har talt, er en eller anden kommunalbestyrelses-fitlifut - også én, der blev valgt ind i går. Men mig har man ikke engang kunne svare, siger Gorm V. Olddorf fra Guldborgsund og fortsætter:

- Jeg ville godt have haft, at ordet havde været frit og demokratisk, så man rent faktisk kunne udvikle noget nytænkende politik.

Men partileder Pernille Vermund afviser, at der skulle være tale om, at det kun er særligt udvalgte, der får lov at tale på partiets årsmøde. Det handler i stedet om, at talerne skal repræsentere en bredt forankret holdning i de lokale afdelinger:

- Fordi vi ikke har fem dage til at holde møde, så har vi forsøgt at lave en indsamling af folk fra geografisk forskellige steder i landet, så vi kan være repræsenteret bredt.

Det er jo primært erfarne politikere, der får lov til at tale. Hvorfor er der ingen menige medlemmer på talerstolen?

- Vi mente, at vi var nødt til at have en form på det, og at det skulle være demokratisk og geografisk repræsenteret, så vi gjorde det, at alle med et folkevalgtmandat fik lov at få ordet i formiddags, siger Pernille Vermund.

Endnu en udmelding af Nye Borgerlige

Heller ikke Kristian Mellergaard fra Nye Borgerlige i Favrskov går herfra som medlem af Nye Borgerlige. Efter at have vidnet dagens valg til partiets 12 mand store hovedbestyrelse, kan han ikke længere se sig som en del af Nye Borgerlige:

- Min demokratiske ret er blevet krænket. Det vil jeg ikke være med til. Det er ikke demokrati. Det er diktatur. Jeg har jo også betalt mit kontingent, men nu kan jeg kun vælge deres topfolk, siger han.

Til partiets hovedbestyrelse er det i år kun medlemmer, der allerede i dag har et folkevalgt mandat i lokal- eller landspolitik og lokale vælgerforeningsformænd, der kan stille op. Og det skuffer Kristian Mellergaard, der kort efter Nye Borgerliges stiftelse meldte sig ind. Tidligere har han været medlem af Fremskridtspartiet.

- I et demokrati har alle jo lige rettigheder. Så kan man jo ligeså godt melde sig ind i Dansk Folkeparti, hvor det også kun er toppen, der bestemmer, siger Kristian Mellergaard.

Imens har partiformand Pernille Vermund ikke siden partiets stiftelse lagt skjul på, at topstyring er en del af det nyopstartede parti:

- Når man er et helt nyt parti, må man lægge en linje og have en vis grad af topstyring, selvom det kan lyde voldsomt. Men hvis folk skal kunne tage stilling til partiet, og om man vil stemme på os, så er det vigtigt, at politikken bliver meldt klart ud, og at der ikke er slinger i valsen.

I ulige år er der ifølge partiets vedtægter valg af 7 hovedbestyrelsesmedlemmer, der ikke må være folkevalgte eller lokalformænd. Disse regler gælder indtil, at partiet opnår valg til Folketinget. Derefter skal hovedbestyrelsens medlemmer være fordelt ligeligt mellem folketingsmedlemmer og medlemmer valgt på årsmødet.

'Afvikling af en borgerlig tankegang'

Men Gorm V. Olddorf er heller ikke tilfreds med den politik, som partiet har fremlagt på blandt andet det økonomiske område:

- Jeg har ledt med lys og lygte efter nytænkningen i den økonomiske politik, og jeg kan ikke finde det. Der mangler store svar på mange ting, siger han.

- Det her ligner for mig afviklingen på en borgerlig tankegang. Og det vil jeg ikke bistå.

Hvorfor er du her så i dag?

- Fordi jeg har meldt mig ind og betalt for årsmødet og et års kontingent. Men nu er mine allerværste og bange forventninger til fulde indfriet.