Terrorpakke med konservativt aftryk

Justitsminister Lene Espersen har i dag sendt regeringens udkast til antiterrorlove til høring. En samling forslag der sidste efterår skabte dyb splittelse i Venstre. Alligevel ser det ikke ud til, at justitsministeren har ændret ved indholdet.

Politiet får adgang til at tv-overvåge offentlige pladser, med de nye antiterrorlove. (© Stock xchng)

En række forslag til bekæmpelse af terror skabte sidste år dyb splittelse i Venstre. Nu fremsætter justitsministeren dem nærmest uændret til høring.

PET skal have mulighed for at indhente oplysninger fra alle myndigheder, lægger lovudkastene op til at det i sager om terror skal gøres nemmere at telefonaflytte, så en kendelse om aflytning ikke knytter sig til et bestemt telefonnummer men til en person, uanset hvilke telekommunikationsmidler den pågældende benytter.

Som noget nyt skal politiet også kunne afbryde al radio- og telekommunikation i et område for at forebygge terroranslag, og så skal Politiets Efterretningstjeneste have hurtigere og nemmere adgang til oplysninger om flypassagerer, sådan at det ikke længere vil være nødvendigt med en retskendelse. Og endelig får politiet mulighed for at henstille til offentlige myndigheder, at der laves videoovervågning af offentlige pladser.

Splittelse om forslag

Lovforslagene ligger tæt op af en handlingsplan for terrorbekæmpelse, som blev diskuteret heftigt på Venstres landsmøde sidste år.

Blandt andet lød det sådan her fra en af veteranerne i folketingsgruppen, Folketingets formand Christian Mejdahl:

- Risikerer vi, at sikkerhedsforanstaltningerne indskrænker vores højt besungne frihed. Sker det har terroristerne vundet det første slag.

Også Venstres retsordfører Birthe Rønn Hornbech og partiets politiske ordfører Jens Rohde er skeptiske overfor handlingsplanen.

Men mens en del af Venstres bagland er kritiske, er den konservative regeringspartner til gengæld positiv overfor stramninger, og i dag har justitsminister Lene Espersen så fået omsat nogle af idéerne fra handlingsplanen til et lovudkast og sendt det i høring.

Forslag chokerer

Venstres folketingsgruppe vil først forholde sig til lovforslagene, når høringsrunden er slut, oplyser Birthe Rønn Hornbech til Jyllandsposten.

Men meget tyder på at de forslag justitsministeriet har forfattet lægger sig meget tæt op af den oprindelige og kritiserede handlingsplan. Det mener Enhedslistens retspolitiske ordfører Line Barfod:

- Jeg er overrasket over, at justitsministeren har taget så meget med fra handlingsplanen, siger Line Barfod til dr.dk/politik og fortsætter:

- Noget af det der chokerer mig mest er, at justitsministeren lægger op til at Politiets Efterretningstjeneste kan indhente oplysninger fra alle forvaltningsmyndigheder. Det vil sige at PET skal have ret til at indhente alle mulige følsomme oplysninger fra foreksempel Social- og Sundhedsvæsnet uden begrundelse, siger Barfod.

Hvis bare man har ren samvittighed, hvorfor mener du så, det er et problem at efterretningstjenesten undersøger din baggrund?

- Problemet er, at du kan risikere at fange efterretningstjenestens opmærksomhed, hvis du har været på et sted på et forkert tidspunkt, eller du har en "forkert" ven. Og man lægger jo ikke op til, at der skal føres skærpet kontrol med efterretningstjenesten, siger Barfod.

Retssikkerheden i orden

Men mens blandt andre Line Barfod og dele af Venstre er bekymret for retssikkerheden, så forsikrer justitsministeren, at den er der taget højde for:

- For politiets vedkommende er det vigtigt, at der er de relevante muligheder for f.eks. indhentelse af efterretningsmæssige oplysninger og for efterforskning og strafforfølgning i konkrete sager, skriver hun i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Samtidig er regeringen meget opmærksom på vigtigheden af, at der i forbindelse med nye initiativer på området sikres den rigtige balance mellem sikkerhed og retssikkerhed, sådan at indsatsen mod terrorisme ikke kommer til at ske på bekostning af hensynet til den enkeltes frihed.

DF tilfreds

Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skaarup er da heller ikke nervøs:

- Vi hilser det velkomment, at der nu sker noget. Vi venter også, at regeringen lytter til vores synspunkter, siger Peter Skaarup til Jyllandsposten.

Også Socialdemokraterne er umiddelbart positive:

- Som vi har sagt tidligere, mener vi det er væsentligt, at terrorberedskabet er i top, og vi mener også der er behov for at se på beføjelserne i efterretningstjenesten, siger den socialdemokratiske retsordfører Morten Bødskov til dr.dk/politik og fortsætter:

- Men de øgede beføjelser skal gå hånd i hånd med kontrol af tjenesterne.

Lovforslagene forventes at blive fremsat i løbet af foråret.

http://mu.net.dr.dk/admin/programcard/get/?id=urn:dr:mu:programcard:53aa58eda11f9d0ebc6c3716http://mu.net.dr.dk/admin/programcard/get/?id=urn:dr:mu:programcard:53aa58eea11f9d0ebc6c3719

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk